en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Słońce i księżyc w polskiej bajce ludowej. Cz. I. Słońce

Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS podczas wykładu “Słońce i księżyc w polskiej bajce ludowej. Cz. I. Słońce” dla słuchaczy Zespołu wiedzy o przyrodzie Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lublin, 1 marca 2017.