en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Piotr Grochowski Piotr Grochowski

Piotr Grochowski

Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; folklorysta i kulturoznawca. Zajmuje się badaniem różnych form tradycyjnego folkloru słownego oraz XIX-wiecznej literatury popularnej (pieśni nowiniarskie i dziadowskie, legendy, przepowiednie, poradniki, druki jarmarczno-odpustowe). Chętnie podejmuje także tematy związane z kulturą współczesną, analizując funkcjonowanie tradycji w świecie technologii cyfrowych oraz różne przypadki zderzeń „starego” z „nowym”, a także wszelkie przejawy folkloru współczesnego i zjawisk „folkloropodobnych” (dowcipy, plotki, pogłoski, teorie spiskowe, folklor internetowy).Publikował swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorem haseł z zakresu antropologii kulturowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, a także monografii Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach (2009) i Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w. (2010). Redaktor bądź współredaktor tomów: Folklor w dobie Internetu, współred. Gabriela Gańczarczyk (2009), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców (2013) oraz Adam Fischer, współred. Adrian Mianecki (2015).


Kontakt: groch@umk.pl

Opracowane hasła: