en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1

Bibliografia

 

I Źródła ludowe
 • A.B., Osieczna (Z zbioru gawęd wielkopolskich), PrzL 1840, r. 6, nr 37.
 • A.B., Przeklęcie ducha (Gadka z okolic Poznania), PrzL 1838, nr 38.
 • Adalberg S., Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1889–1894.
 • Allerhand fahrendes Volk in Kujawien. Tom 2. Beiträge zur Volkskunde der Provinz Posen, Herausgegeben von Szulczewski A., Ebbeckes F. Ver. (O. Eulitz), Leszno–Poznań 1906.
 • Andrzejczak B., Liskowski J., Teksty prozaiczne z powiatu płockiego i gostynińskiego, LL 1961, nr 3.
 • Antoniuk J., Baśnie i podania ludowe na Podlasiu, LL 1960, nr 2–3.
 • B.[Berwiński R.], Chłop i dyabeł (Z zbioru gminnych gawęd wielkopolskich), PrzL 1840, r. 6, nr. 33, 34, 35.
 • [b.a.], [Jesienne siejby żwawo postępują…], „Kurjer Warszawski” 1850, nr 249.
 • [b.a.], [Księgarz Nowolecki…], „Gazeta Warszawska” 1857, nr 44.
 • [b.a.], [Miał pewien ojciec trzy córy...], „Gryf” 1909, nr 1.
 • [b.a.], Bojka o drewniannym koniu, „Gryf” 1911, nr 3.
 • [b.a.], Dziady i baby (dokończenie), „Gazeta Codzienna” 1938, nr 2672.
 • [b.a.], Hej ku Dąbrowie…, [w:] Pieśni ludowe z polskiego Śląska, t. 2, red. Ligęza J., Stoiński S.M., Kraków 1938 (1896–1909).
 • [b.a.], Kazanowa, „Gazeta Codzienna” 1846, nr 234.
 • [b.a.], Kontusik królowej Jadwigi, PrzL 1838, nr 48.
 • [b.a.], Kowȏl przed piecielneme dwierzamy, „Gryf ” 1912, nr 11–12.
 • [b.a.], Księżyc świadkiem, zapisała Symoni-Sułkowska J., „Poradnik Językowy” 1959, z. 5.
 • [b.a.], Madejowe łoże, PrzL 1835, t. 2.
 • [b.a.], O małpie i biednym szewcu, „Gryf” 1909, t. 1.
 • [b.a.], O mordarzu czarowniku, „Gryf” 1910, t. 2.
 • [b.a.], O złotoszklanny trumnie, „Gryf” 1910, t. 2.
 • [b.a.], Pan Twardowski, PrzL 1834, nr 1, 2.
 • [b.a.], Pieśni, podania i bajki województwa szczecińskiego, LL 1960, nr 4–5.
 • [b.a.], Pokutnik, [w:][b.a.], Pokutnik i Jaś Grajek i królowa Bona. Dwie piękne i zajmujące powieści z baśni gminnych w Mazowszu, Chełmno 1902.
 • [b.a.], Popiel, ktorego myszy zjadły, PrzL1834, nr 3.
 • [b.a.], Poszukiwania, Wisła 1905, t. 19.
 • [b.a.], Proszta, a będze wom dany!, „Gryf ” 1909, r. 1, z. 3.
 • [b.a.], Skąd się wziął wilk na świecie…, Wisła 1902, t. 16, z. 1.
 • [b.a.], Wielkopolska i Wielkopolanie pod względem rozmiaru, podziału, zarządów i płodów. Zwyczaje i obyczaje, zabawy, obrzędy, przesądy, zabobony oraz najciekawsze podania, zagadki i piosnki ludu wielkopolskiego, Mikołów 1896.
 • [b.a.], Wilk i jego podfrysztek, „Gryf” 1909, nr 1.
 • [b.a.], Wziął stary kijaszka, szedł po wsi, [w:] Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, wyb., oprac. Adamowski J., Lublin 1994.
 • [b.a.], Z niepisanej literatury kaszubskiej. Bajki kaszubskie, „Gryf” 1909, r. 1.
 • [Dąbrowska S.,] Poszukiwania, Wisła 1902, t. 16.
 • [Gliński A.J.], Bajarz polski, Olsztyn 1997.
 • [Wallis Ł.] Jacek z Wygiełzowa, Wojsko św. Jadwigi, czyli legendy o wojsku św. Jadwigi w Sroczej Górze za Rozbarkiem pod Bytomiem, Bytom 1922.
 • B.E., O siedmiu pagórkach Gniezna (Podania ludu), PrzL 1843, r. 10, t. 1, nr 9.
 • Badura-Simonides D., Śląski antropokosmos ludowy, Katowice 1961.
 • Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908–1912), wyb., oprac. Borzyszkowski J., Wejherowo– –Gdańsk 2005.
 • Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1968.
 • Bajka o Czerwonym Kapturku, [w:] Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów, wyb. Paśko-Koneczniak D. i in., Toruń 2016.
 • Bajki dla odważnych, wyb., oprac. Łopatyńska H.M., Kostrzewa A., Toruń 2013.
 • Bajki domowe i dziecinne, zebrane przez braci Grimm, t. 1–2, przeł. Kowerska Z.A., Warszawa 1896.
 • Bajki i podania, zebr. Lompa J., red. nauk., sł. wstępne Krzyżanowski J., wstęp, kom. Kapełuś H., teksty, nota edytorska Pośpiech J., Wrocław 1965.
 • Bajki i przypowiastki Józefa Grajnerta, Warszawa 1890.
 • Bajki kaszubskie, „Gryf” 1910, r. 2.
 • Bajki kujawskie, oprac. Fryczowa M., LL 1963, nr 2–3.
 • Bajki śląskie ze zbiorów Lucjana Malinowskiego, red. Kapełuś H., oprac. Jaworska E., Warszawa 1973.
 • Bajki Warmii i Mazur, oprac. Kurowska H., red. Koneczna H., Pomianowska W., Kraków 1956.
 • Baliński K., Potępiona (powieść ludu). Zwierciadło, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 4.
 • Baliński K., Powieści ludu spisane z podań, Warszawa 1842.
 • Baliński K., Sirotka, „Jutrzenka, pismo literackie, poświęcone przedmiotom słowiańskim – Dennica, literaturnaja gazieta: poswiaszczionnaja sławianskim priedmietam” 1842, nr 13.
 • Baliński K., Sirotka, „Moskowskije wiedomosti” 1858, 20.12., nr 152.
 • Baliński K., Sirotka, „Moskwitianin” 1842, cz. 5, nr 10.
 • Baliński K., Tomiła, powieść z podań gminu, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 1.
 • Baranowicz J., Baśnie śląskie, Warszawa 1957.
 • Barącz S., Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pieśni ludu na Rusi, Lwów 1886.
 • Barącz S., Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891.
 • Bartmiński J., Relacje o kosmosie. Teksty gwarowe z okolic Biłgoraja, „Etnolongwistyka” 1989, t. 2.
 • Bartmiński J., Trzy bajki o słońcu, „Etnolingwistyka” 1994, t. 6.
 • Bartmiński J., Kielak O., Niebrzegowska-Bartmińska S., Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015.
 • Bartmiński J., Ługowska J., Bajki lubelskie w przekazie Józefy Pidek, LL 1980, nr 1–3.
 • Baśnie braci Grimm, t. 1–2, przeł. Pieciul-Karmińska E., Poznań 2004.
 • Baśnie braci Grimm, t. 1–2, przeł. Bielicka E., Tarnowski M., posłowie Kapełuś H., Warszawa 1995.
 • Baśnie braci Grimm: baśnie domowe i dziecięce,t. 1–2, przeł. Bielicka E., Tarnowski M., Warszawa 1982.
 • Baśnie domowe i dziecięce zebrane przez braci Grimm, t. 1–2, przeł. Bielecka E., Tarnowski M., Warszawa 1989.
 • Baśnie domowe. Tylko dla dorosłych, przeł. Stiller R., Warszawa 1993.
 • Bąk S., Teksty  gwarowe z polskiego Śląska, z. 1, Kraków 1939.
 • Bąkowski K., Podania i legendy krakowskie, Kraków 1899.
 • Berwiński R.W., Bogunka, [w:] Berwiński R., Powieści wielkopolskie, t. 1, Wrocław 1840.
 • Berwiński R.W., Chłop i diabeł, PrzL 1840, nr 33, 34, 35.
 • Berwiński R.W., Kojata, PrzL 1838, r. 5, t. 1, nr 21, 22.
 • Berwiński R.W., Madejowe łoże (1835), [w:] Sto baśni ludowych, wyb., oprac. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1957.
 • Berwiński R.W., Mądry Macioś, PrzL 1937, nr 2.
 • Berwiński R.W., O zapiecku, złotej rybce i pięknej księżniczce oraz inne baśnie wielkopolskie, Poznań 1984.
 • Berwiński R.W., Powieści wielkopolskie, Wrocław 1840.
 • Bery śmieszne i ucieszne, t. 1. Humor śląski, wyb., oprac. Simonides D., Kraków [Opole] 1969.
 • Biegeleisen H., Wielkoludy, Archiwum PTL, Wrocław [b.r.], syg. 195.
 • Bitner Z., Baśni znad Szreniawy, Wisła 1899, t. 13.
 • Borkowski J., Kujawskie legendy, Brześć Kujawski2013.
 • Bracia Grimm, Baśnie dla dzieci i domu, t. 1–2, przeł. Pieciul-Karmińska E., Poznań 2010.
 • Bracia Grimm, Baśnie dla dzieci i młodzieży, przeł. Niewiadomska C., Kraków 1940 (1895).
 • Bracia Grimm, Wszystkie baśnie i legendy, red. Panak A., przeł. Skiba R., Konstancin-Jeziorna [2012].
 • Bromkowa M., Gawędy wielkopolskie, LL 1965, nr 2–3.
 • Brykczyński A., Gawędy ogrodnicze, cz. 1–2, Warszawa 1888.
 • Brzega W., Gadeja. Materyał do poznania górali tatrzańskich, Lud 1910, t. 16.
 • Brzega W., Materyały do poznania gorali tatrzańskich, wyd. Krček F., Lwów 1918 (1910).
 • Brzega W., O rycerzach śpiących w Tatrach. Opowiadanie Sabały, „Siewca: kalendarz” 1897.
 • Brzega W., Żywot górala poczciwego, Kraków 1969.
 • Brzozowska T., Sabałowe bajki, Warszawa 1969.
 • Bugiel W., Podania ludowe z poznańskiego, Wisła 1903, t. 17.
 • Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne (dalszy ciąg), Wisła 1893, t. 7, z. 3.
 • Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne (dokończenie), Wisła 1893, t. 7, z. 4.
 • Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne, Wisła 1893, t. 7, z. 2.
 • Bystroń J.S., Polskie podania ludowe, spokrewnione ze średniowieczną legendą o świętym Grzegorzu, Wisła 1888, t. 2.
 • Cercha S., Baśnie ludowe zebrane we wsi Przebieczanach (w powiecie wielickim), MAAE 1896, t. 1.
 • Cercha S., Kleparz, przedmieście Krakowa przed 50 laty. Studyum etnograficzne, MAAE 1919, t. 14.
 • Cercha S., Przebieczany, wieś w powiecie wielickim,MAAE 1900, t. 4.
 • Ceynowa J., Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdańsk 1985.
 • Ceynowa F., Skôrb kaszébskoslovjnskjé mové, Svjece 1866.
 • Chełchowski S., O królewicu, co nie chciał umnirać (1889), [w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Chełchowski S., Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, t. 1–2, Warszawa 1889– –1890.
 • Chętnik A., Mazurskim szlakiem, Łomża 1939.
 • Chętnik A., Z kurpiowskich borów. Szkice, opowiadania, obrazki i gadki, Lwów 1930.
 • Chocieszyński F., Wielkopolskie podania i powieści ludowe. Dodatek do „Wielkopolanina”, 1906.
 • Ciesielski W., Kilka podań górniczych, przy wycieczce do Wieliczki zebranych (Z uniwersyteckich wspomnień), „Tygodnik Ilustrowany” 1869, t. 4, z. 83.
 • Ciesielski W., Uroczystość podziemna, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, nr 83.
 • Ciszewski S., Baśń o Popielu, „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 51.
 • Ciszewski S., Krakowiacy. Monografia etnograficzna, t. 1, Kraków 1894.
 • Ciszewski S., Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim, cz. 2, ZWAK 1887, t. 11.
 • Ciszewski S., Ludowe nazwy skał, jam, pól itp. w Dolinie Prądnika oraz przywiązane do nich podania, Wisła 1887, t. 1.
 • Ciszewski S.,O królu i jego trzech synach, z których dwóch mądrych, a jeden głupi (1887), [w:]SBL, Warszawa 1957.
 • Ciszewski S., O latarnisku (1888), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Ciszewski S., Powieści z „Tysiąca i jednej nocy” w przeróbce ludu naszego, Wisła 1892, t. 3.
 • Czajka H., Bohaterska epika ludowa Słowian południowych, Wrocław 1973.
 • Czarnowska M., Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Białej Rusi dochowywane, „Dziennik Wileński” 1817, t. 6, nr 34.
 • Czernik S., Klechdy ludu polskiego, Warszawa1957.
 • Czubala D., Czubalina M., Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy, Warszawa 1980.
 • Czubala D., Czubalina M., Boju, boju bojka. Wybór baśni śląskich, Katowice 1987.
 • Czubalowie M. i D., Podania i opowieści z Zagłębia Dąbrowskiego sto lat temu i dzisiaj, Katowice 1984.
 • Czyżewicz S., Do wierzeń ludowych, Lud 1903, t. 9.
 • Czyżewicz S., Wiązanka wierzeń i przesądów ludu z okolic Buczkowa i Okulic tudzież Mokrzysk-Bucza, Lud 1907, t. 13.
 • Dąbrowska S., Bajka o wilku i o psie (1905), [w:] SBL,Warszawa 1957
 • Dąbrowska S., Jak sobie lud wyobraża istoty świata nadzmysłowego, Wisła 1902, t. 16.
 • Dąbrowska S., Przypowiastki i bajki z Żabna (pow. krasnostawski, gub. lubelska), Wisła 1905, t. 19, z. 4.
 • Dąbrowska S., Wieś Żabno i jej mieszkańcy. (Powiat krasnostawski, gub. lubelska), Wisła 1904, t. 18.
 • Dąbrowska S., Zagadki, zabawki wyrazowe i powiastki zebrane w Żabnie w powiecie krasnostawskim, Wisła 1902, t. 16.
 • Dekowski J.P., Strzygi i topieluchy. Opowieści sieradzkie, Warszawa1987.
 • Delaveaux L., Górale beskidowi zachodniego pasma Karpat. Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca, Kraków 1851.
 • Dembowski B., Bajka Sabały, Wisła 1896, t. 10, z. 2.
 • Dembowski B., Bajki według opowiadania Jana Sabały Krzeptowskiego z Kościelisk, Wisła 1892, t. 6.
 • Dobrzyński S., O mowie ludowej we wsi Krzęcinie, Kraków 1898.
 • Doroszewski W., Opowiadania podhalańskie, LL 1957, nr 1.
 • Dorson R./Krzyżanowski J., Bajki sanockie znad jeziora Michigan, LL 1960, nr 1.
 • Dorson R.M., Polish Tales from Joe Woods, “Western Folklore” 1949, t. 8, nr 2.
 • Dowojna-Sylwestrowicz M., Podania żmujdzkie, cz. 1–2, Warszawa 1894.
 • Drzeżdżon R., Aleja legend kaszubskich, Pelplin 2015.
 • Drzeżdżon J., Augustyn Dominik – gawędziarz ludowy, LL 1975, nr 4–5.
 • Dunder S., [Dawno Panu nie pisałem...], „Gazeta Lecka” 1883, nr 51.
 • Dyk-Majewska E., Folklor słowny wsi Wichowo (pow. Lipno), Toruń 1974 [maszynopis pracy magisterskiej; Archiwum Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK, nr syg. K 62].
 • Dzikowski S., Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył…, Warszawa 1948.
 • E.B., O siedmiu pagórkach Gniezna (Podania ludu), PrzL 1843, r. 10, nr 9.
 • E.K. [Kolbuszowski E.], Gwiazdy i grzyby w wierzeniach ludu, Lud 1895, t. 1.
 • Eichelberger W., Suchowierska A., Królewicz Śnieżek. Baśniowe stereotypy płci, Warszawa 2012.
 • Falińska B., Opowiadania i obrzędy ludowe na Mazurach i Warmii, LL 1959, nr 3–4.
 • Federowski M., Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej , t. 1–3, Kraków 1897–1903.
 • Federowski M., Lud okolicy Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, Warszawa 1888–1889.
 • Fischer A., Bajka o kozie obdartej, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Baśń o Krakusie, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Diabeł w wierzeniach ludu polskiego, [w:] Studia staropolskie. Księga ku czci Prof. Dr. A. Brucknera, [b. red.], 1928.
 • Fischer A., Do wątku odkwitającej gałęzi, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego, Lud 1937, t. 35.
 • Fischer A., Opowieści o czarownicach z Doliny Nowotarskiej, Lud 1926, t. 25.
 • Fischer A., Uzupełnienie Dahnhardta, Lud 1909a, t. 15.
 • Fischer A., Wątek nierównych dzieci Ewy, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Wątek odkwitającej gałęzi, Lud 1909, t. 15.
 • Flat O., Podróż z Włocławka do Nieszawy wyjątek z dzieła Oskara Flatta: Brzegi Wisły (ciąg dalszy), „Gazeta Codzienna” 1854, nr 178.
 • Flizak S., O Panu Jezusie i o świętym Pietrze, co zaśly na wesele, [w:] Flizak S., Materiały etnograficzne, Archiwum PTnr sygn. 232.
 • Flizak S., Z życia owczarzy gorczańskich, „Wierchy” 1936, r. 14.
 • Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Fusek W., Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądow i zwyczajow, Biecz 1939.
 • Gadka za gadką. 300 bajek, podań i anegdot z Górnego Śląska, wyb., oprac.Simonides D., Ligęza J., Opole 1975.
 • Gaj-Piotrowski W., Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega, Wrocław 1993.
 • Gawalewicz M., Królowa Niebios. Legendy o MatceBoskiej, Warszawa 1894.
 • Gawełek F., Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie w powiecie brzeskim, MAAE 1910, t. 11.
 • Gierasimowicz H., Życiodajna woda: opowieści, gadki i podania: z relacji mieszkańców Podlasia, Białystok 2008.
 • Gil K., Materyały, ZarŚl 1907, z. 1.
 • Gliński A.J., Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe, Warszawa–Wilno 1928.
 • Gliński A.J., Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych opowiedział…, t. 1–4, Wilno 1853.
 • Gloger Z., Baśnie i powieści z ust ludu i książek, Warszawa 1898.
 • Gloger Z., Zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści z ust ludu i ze starych książek, Warszawa 1900.
 • Goldstein H., Przyczynki do drugiego wydania „Księgi przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich” S. Adalberga, Lud 1903, t. 9.
 • Goldstein H., Szewc – krawiec w ustach ludu, Lud 1903, t. 9.
 • Gołębiowski Ł., Lud polski, jego zwyczaje i zabobony, Warszawa 1830.
 • Gonet Sz., Gadki z Inwałdu w okolicy Andrychowa, Lud 1914–1918, t. 20.
 • Gonet Sz., Kilka szczegółów z wierzeń ludu z okolicy Andrychowa, Lud 1892, t. 2.
 • Gonet Sz., Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa, MAAE 1900, t. 4.
 • Gonet Sz., Rękawka i skały Twardowskiego w Podgórzu, Lud 1897, t. 1.
 • Gonet Sz., Rozmaitości ludoznawcze ze Suchej (powiat Żywiec), Lud 1908, t. 14.
 • Gonet Sz., Rozmaitości, Lud 1903, t. 9, z. 3.
 • Gonet Sz., Strzygonie, Lud 1897, t. 3.
 • Gonet Sz., Wierzenia ludowe w Suchej, Lud 1910, t. 16.
 • Gonet Sz., Wybór burmistrza w Czchowie, Lud 1903, t. 9.
 • Grabowski B., Kwestionariusz dla zbierających zwyczaje i pojęcia prawne u ludu po wsiach i miasteczkach, Wisła 1889, t. 3, z. 1.
 • Grabowski B., Podania o śpiących rycerzach, „Bluszcz” 1881, z. 17.
 • Grabowski B., Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem, Wisła 1892, t. 6.
 • Grajnert J., Legendy o Matce Boskiej, Panu Jezusie i Świętych Pańskich, Warszawa 1904.
 • Grajnert J., O świętym Marynusie, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, t. 4, nr 105.
 • Grajnert J., Wycieczka na Podlasie, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. 4.
 • Grajnert J., Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska, ZWAK 1880, t. 4.
 • Gralewski M., Nieco z notatek etnograficznych, ZWAK 1889, t. 13.
 • Grim E., Skond się wziyni cygoni, ZarŚl 1908, z. 2.
 • Grimm O. A., Polskija skazki, izłożennyja po Wojcickomu i Balinskomu, Sankt-Petersburg 1880.
 • Grimm W., J., Baśnie dla dzieci i domu, t. 1–2, przeł. Pieciul-Karmińska E., Poznań 2010.
 • Grimm W., J., Kinder-und Hausmärchen, Leipzig 1812–1815.
 • Grzegorzewski J., Na Spiszu. Studya i teksty folklorystyczne, Lwów 1919.
 • Gulgowski I., Kaszubi, Kraków 1924.
 • Gulgowski I., O nieznanym ludzie w Niemczech. Przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub, przeł. Darska-Łogin M., Gdańsk 2012.
 • Gulgowski I., Von einen umbekannten Volke i Detschland. Ein Beitrag zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei, München 1911.
 • Gustawicz B., Kilka szczegółów ludoznawczych z powiatu bobreckiego, Lud 1902, t. 8.
 • Gustawicz B., O ludzie podduklanskim w ogólności, a iwoniczanach w szczególności, cz. 1, Lud 1900, t. 6; cz. 2, 1901, t. 7.
 • Gustawicz B., Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, ZWAK 1881, t. 5; 1882, t. 6. 
 • Gustawicz B., Wycieczka w czorsztyńskie, Warszawa 1881.
 • Gustawicz B., Zabobony myśliwskie, Lud 1901, t. 7.
 • Hilferding, A., Ostatki Slavian na južnom bieriegu Baltijskogo Moria, Petersburg 1862.
 • Hilferding A., Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989 (1862).
 • Hnatiuk W., Podanie o skale, Lud 1896, nr 2.
 • iw [Wolanowski I.], Gazeta Lubelska. 1892, Wisła 1895, t. 9. Jahn U., Volkssagen aus Pommern und Rügen, Szczecin 1886.
 • Jak starka swego Zeflika na powstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze, red. Hajduk-Nijakowska J., Smolińska T., Katowice 1989.
 • Jakóbiec J., Przyczynek do rozmowy z głuchym, Lud 1901, t. 7.
 • Janicka-Krzywda J., Harnasie. Legendy zbójnictwa karpackiego, 2014.
 • Janicka-Krzywda J., Opowieści halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów, Kraków 2000.
 • Janowski A., Naśladowanie głosu zwierząt. Żaby „dukają”, Wisła 1902, t. 16, z. 1.
 • Jarecki W., Cztery podania, Wisła 1902, t. 16.
 • Jaskłowski W., Wieś Mnichów (w powiecie Jędrzejowskim), Wisła 1904, t. 18.
 • Jastrzębowski S., Bibliografia, Wisła 1893, t. 7, z. 4.
 • Jastrzębowski S., Notatki etnograficzne ze wsi Krzywowola w Gubernji Lubelskiej, Wisła 1892, t. 6.
 • Jastrzębowski S., Przyczynek o życiu pozagrobowym, Wisła 1891, t. 5.
 • Jastrzębowski S., Sobótka we wsi Mikułowice (gmina Wojciechowice w powiecie opatowskim), Wisła 1891, t. 5.
 • Jastrzębski S., Przyczynek do „Sabałowek bajki” i „Matusinej dusy”, Wisła 1895, t. 9.
 • Jaworek P., Gwary na południe od Chrzanowa, MPKJ 1920, t. 7.
 • Jazowski A., Opowieści ludu spiskiego, Warszawa 1966.
 • Jazowski A., Powieści ludu orawskiego, Kraków 1960.
 • Jazowski A., Powieści ludu orawskiego, Lipnica Wielka–Kraków 2010.
 • Józef znad Wiszenki, Niektóre wierzenia ludowe w Rudkach, Lud 1899, t. 5.
 • Kaczmarczyk E., Dwie baśnie na tle lenorowem z Mikluszowic powiat Bochnia, Lud 1908, t. 14.
 • Kaczmarczyk K., Podania ludowe w Wiśniczu i okolicy, MAAE 1904, t. 7; 1907, t. 9.
 • Kadłubiec D.K., Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrawa 1973.
 • Kadłubiec D.K., Jako chcioł inspektór nałuczyciela ze słóżby wyżrać, opow. Jeżowicz J., „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny” 1969, nr 1.
 • Kadłubiec D.K., Jako dioboł most budowoł, opow. Jeżowicz J., „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny” 1966, nr 11.
 • Kadłubiec D.K., Jako jedni zawodzili z królewskóm ceróm, opow. Jeżowicz J., „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny” 1966, nr 10.
 • Kadłubiec D.K., Jako jedyn sprzedowoł krowym, opow. Jeżowicz J., „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny” 1966, nr 1.
 • Kadłubiec D.K., Ło pustelnikowi, opow. Jeżowicz J., „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny” 1969, nr 5.
 • Kamiński M., O podaniach i klechdach ludu z okolic Warszawy przez… (Dalszy ciąg), „Tygodnik Ilustrowany” 1868, t. 2, seria 2.
 • Kamiński S., Chłop polski i jego gawędy w dosłowném orzeczu ludu naszego nad Sanem, Warszawa 1862.
 • Kantor J., Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna, MAAE 1907, t. 9.
 • Kapełuś H., Bajka ludowa w dawnej Polsce,Warszawa 1968.
 • Kapuściński M., O Michasiu głuptasiu, Lud 1896, t. 2.
 • Kapuściński M., Pałac podwodny. Baśń z Łagiewnik przy Podgórzu, Lud 1896, t. 2.
 • Karłowicz J., Chata polska. Studyjum lingwistyczno-archeologiczne, „Pamiętnik Fizjyograficzny” 1884, t. 4.
 • Karłowicz J., Do króla Leara, Wisła 1894, t. 8; 1895, t. 9; 1898, t. 12.
 • Karłowicz J., Folklor czy prawiedza, Wisła 1896, t. 10.
 • Karłowicz J., Folkore,Wisła 1888, t. 2.
 • Karłowicz J., Gwara kaszubska, Warszawa 1898.
 • Karłowicz J., Komarow…, Wisła 1888, t. 2.
 • Karłowicz J., Król Lear u nas, Wisła 1894, t. 8.
 • Karłowicz J., Narodowy folklor polski, [w:] Pamiętnik Zjazdu literatow i dziennikarzy polskich 1894, t. 1, red. Biegeleisen H., Lwów 1894.
 • Karłowicz J., Niema królewna i jej dwunastu braci orłów, ZWAK 1887, t. 11.
 • Karłowicz J., O czarach i czarownicach w Polsce, Wisła 1887, t. 1, z. 6.
 • Karłowicz J., O dwu pustelnikach, ZWAK 1887, t. 11.
 • Karłowicz J., Piękna Meluzyna i królewna Wanda, „Ateneum” 1876, t. 2, 3.
 • Karłowicz J., Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie..., ZWAK 1887, t. 11; 1888, t. 12.
 • Karłowicz J., Podanie o Madeju, Wisła 1888, t. 2, z. 4; 1889, t. 3, z. 1; 1891, t. 5, z. 1.
 • Karłowicz J., Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe, Warszawa 1871.
 • Karłowicz J., Przegląd czasopism, Wisła 1892, t. 6, z. 2.
 • Karłowicz J., Słoworód rodowy, Kraków 1878.
 • Karłowicz J., Systematyka pieśni ludu polskiego, Wisła 1889, t. 3; 1890, t. 4; 1895, t. 9.
 • Karłowicz J., Systematyka pieśni ludu polskiego. Dodatki do n-rów 1–3, Wisła 1890, t. 4.
 • Karłowicz J., Żyd wieczny tułacz. Legenda średniowieczna, „Biblioteka Warszawska” 1873, t. 3.
 • Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX–XX w.), red. Nyrkowski S., Warszawa 1977.
 • Karpińska-Jóźwiak K., Bajki ludowe Feliksa Paczkowskiego z Włocławka, „Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu” 2011, nr 2.
 • Kasjan J.M., Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych, Toruń 2000.
 • Kibort J., Szlachcic łapciowy na Wołyniu, Wisła 1897, t. 11, z. 2.
 • Kiermasz bajek, oprac., wstęp Gębik S., Warszawa 1962.
 • Klich E., Materiały etnograficzne z południowo-zachodniej części powiatu limanowskiego. Teksty gwarowe, MAAE 1910, t. 11.
 • Klich E., O niedźwiedziu, dzikach i o podróżnym (1910),[w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Klich E., Teksty białoruskie z powiatu nowogródzkiego, MPKJ 1904, t. 2.
 • Knoop O., Legendy pomorskie, przeł. Kaczor D., Kowalska I., Gdynia 2013.
 • Knoop O., Neue Volkssagen aus Pommern, „Blätter für Pommersche Volkskunde” 1896, t. 4.
 • Knoop O., Podania i opowiadania z W. Ks. Poznańskiego. Streściła z niemieckiego Z.A. Kowerska, Wisła 1895, t. 9.
 • Knoop O., Podania i opowiadania z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, przeł. Kowerska Z.A., Wisła 1894, t. 8.
 • Knoop O., Polnische Märchen aus der Provinz Posen,„Hessische Blätter für Volkskunde“ 1907, r. 6.
 • Knoop O., Sagen der Provinz Posen, Berlin–Friedenau 1913.
 • Knoop O., Sagen und Erzaehlungen aus der Provinz Posen, Posen (Poznań) 1893.
 • Knoop O., Volkssagen, erzählungen, aberglauben, gebräuche und märchen aus dem östlichen Hinterpommern, Poznań 1885.
 • Kochowicz S., Opisanie lasow brokowskich (do druku podał Benon Dymek) (1862), „Rocznik Mazowiecki” 2005, nr 17.
 • Kolberg O., Diabeł i baba, [w:] Księga bajekpolskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Kolberg O., DW, t. 1, Pieśni ludu polskiego, Wrocław–Poznań 1961 (1857).
 • Kolberg O., DW, t. 2, Sandomierskie, Wrocław–Poznań 1962 (1865).
 • Kolberg O., DW, t. 3, cz. 1, Kujawy, Wrocław 1962, 1978 (1867).
 • Kolberg O., DW, t. 4, cz. 2, Kujawy, Kraków 1979 (1867).
 • Kolberg O., DW,t. 5,cz. 1, Krakowskie, Wrocław–Poznań 1962 (1871). Kolberg O., DW, t. 6, cz. 2, Krakowskie, Wrocław–Poznań 1963 (1873).
 • Kolberg O., DW, t. 7, cz. 3, Krakowskie, Wrocław–Poznań 1962 (1874).
 • Kolberg O., DW,t. 8, cz. 4, Krakowskie, Wrocław–Poznań 1962 (1875).
 • Kolberg O., DW, t. 9, cz. 1, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1963 (1875).
 • Kolberg O., DW, t. 10, cz. 2, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1982 (1876).
 • Kolberg O., DW, t. 11, cz. 3, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1963 (1877).
 • Kolberg O., DW, t. 12, cz. 4, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1963 (1879).
 • Kolberg O., DW, t. 13, cz. 5, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1963 (1880).
 • Kolberg O.,DW, t. 14, cz. 6, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1962 (1881).
 • Kolberg O.,DW, t. 15, cz. 7, W.Ks. Poznańskie, Wrocław–Poznań 1962 (1882).
 • Kolberg O., DW, t. 16, cz. 1, Lubelskie, Wrocław–Poznań 1962 (1883). Kolberg O.,DW, t. 17, cz. 2, Lubelskie, Wrocław–Poznań1962 (1884).
 • Kolberg O., DW, t. 18, cz. 1, Kieleckie, Wrocław–Poznań 1963 (1885).
 • Kolberg O., DW, t. 19, cz. 2, Kieleckie, Wrocław–Poznań 1963 (1886).
 • Kolberg O., DW, t. 20, cz. 1, Radomskie, Wrocław–Poznań 1964 (1887).
 • Kolberg O., DW, t. 21, cz. 2, Radomskie, Wrocław–Poznań 1964 (1888).
 • Kolberg O., DW, t. 23, cz. 1, Kaliskie, Wrocław–Poznań 1964 (1890).
 • Kolberg O., DW, t. 24, cz. 1, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1963 (1885).
 • Kolberg O., DW, t. 25, cz. 2, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1963 (1886).
 • Kolberg O., DW, t. 26, cz. 3, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1963 (1887).
 • Kolberg O., DW, t. 27, cz. 4, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1964 (1888).
 • Kolberg O., DW, t. 28, cz. 5, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1964 (1890).
 • Kolberg O., DW, t. 30, cz. 2, Pokucie, Wrocław–Poznań 1963 (1883).
 • Kolberg O., DW, t. 31, cz. 3, Pokucie, Wrocław–Poznań 1963 (1888).
 • Kolberg O., DW, t. 32, cz. 4, Pokucie, Wrocław–Poznań 1962 (1889).
 • Kolberg O., DW, t. 33, cz. 1, Chełmskie, Wrocław–Poznań 1964 (1890). Kolberg O., DW, t. 34, cz. 2, Chełmskie, Wrocław–Poznań 1964 (1891).
 • Kolberg O., DW, t. 35, Pomorze, Wrocław–Poznań 1965.
 • Kolberg O., DW, t. 35, Przemyskie, Wrocław–Poznań 1964 (1891).
 • Kolberg O., DW, t. 40, Mazury Pruskie, Wrocław–Poznań 1966. Kolberg O., DW, t. 41, cz. 6, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1969.
 • Kolberg O., DW, t. 42, cz. 7, Mazowsze, Wrocław–Poznań 1969.
 • Kolberg O.,DW, t. 43, Śląsk, Wrocław–Poznań 1970.
 • Kolberg O.,DW, t. 44, Góry i Podgórze, cz. 1, Wrocław–Poznań 1968.
 • Kolberg O.,DW, t. 45, Góry i Podgórze, cz. 2, Wrocław–Poznań 1968.
 • Kolberg O.,DW, t. 46, Kaliskie i Sieradzkie, Wrocław–Poznań 1967.
 • Kolberg O.,DW, t. 47, Podole, Wrocław–Poznań 1994.
 • Kolberg O.,DW, t. 48, Tarnowskie-Rzeszowskie, Wrocław–Poznań 1967.
 • Kolberg O., DW, t. 49, cz. 1, Sanockie – Krośnieńskie, Wrocław–Poznań 1974.
 • Kolberg O., DW, t. 51, cz. 2, Sanockie – Krośnieńskie, Wrocław–Poznań 1973.
 • Kolberg O., DW, t. 51, cz. 3, Sanockie – Krośnieńskie, Wrocław–Poznań 1973.
 • Kolberg O., DW, t. 73, cz. 1, Krakowskie. Suplement do t. 5–8, Poznań 2005.
 • Kolberg O., Szląsk Górny. Materiały etnograficzne zebrane przez Oskara Kolberga z papierów pośmiertnych wydał Seweryn Udziela, MAAE 1906, t. 8.
 • Kolberg O., Tarnów–Rzeszów. Materiały etnograficzne zebrane przez Oskara Kolberga, z papierów pośmiertnych wydał Seweryn Udziela, MAAE 1910, t. 11.
 • Kolbuszowki E., Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu (Szkic etnologiczny), Lud 1895, t. 1.
 • Kolbuszowski E., Materiały do medycyny i wierzeń ludowych według opowiadań Demka Żemeły w Zaborzu w pow. rawskim, Lud 1896, t. 2.
 • Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 6, red. Lebeda A., Wiedza i wierzenia ludowe, Wrocław 2002.
 • Kopernicki I., Gadki ludowe górali beskidowych z okolic Rabki, ZWAK 1891, t. 15.
 • Kopernicki I., O rybaku i jego trzech synach (1891), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Kopernicki I.,O starym kowalu, co śmierć i diabły zwodził (1891), [w:]SBL, Warszawa 1957.
 • Kopernicki I., O tym, jak pies buty wilkowi sprawił (1891), [w:] SBL, Warszawa1957.
 • Kopernicki I.,O trzek braciach, co u diebła służyli (1891), [w:]SBL, Warszawa 1957.
 • Kopernicki I., Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materyjałów zebranych przez p. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. zwiahelskim, ZWAK 1887, t. 11.
 • Kopernicki I., Textes Tsiganes. Contes et poésis avec tradition française, Kraków 1930. Kosiński W., Parodye i żarty w rzeczach religijnych, MAAE 1910, t. 9.
 • Kosiński W., Materiały do etnografii górali beskidowych, ZWAK 1881, t. 5; 1883, t. 7.
 • Kosiński W., Materiały etnograficzne zebrane w różnych okolicach Galicji Zachodniej, MAAE 1904, t. 7.
 • Kosiński W., Niektóre zabobony i przesądy ludu polskiego z okolic Makowa i Andrychowa, ZWAK 1891, t. 15.
 • Kosiński W., Parodie i żarty w rzeczach religijnych, MAEE 1910, t. 11.
 • Kosiński W., Przyczynek do gwary zakopiańskiej, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” 1884, t. 10.
 • Kosiński W., Słowniczek prowincjonalizmów z okolic Krakowa, Bochni i Wadowic, ZWAK
 • 1877, t. 1.
 • Kosiński W., Słownik okolicy Czchowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności” w Krakowie, t. 7, cz. 1, 1915.
 • Kosiński W., Szewc – krawiec w ustach ludu, Lud 1903, t. 9.
 • Kosiński W., Widowiska świąteczne w Makowie, Kalwarii i Zebrzydowicach, Lud 1910, t. 16. Kotula F., Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969.
 • Kotula F., Przeciw urokom: wierzenia i obrzędy u Pogórzan, Rzeszowiaków i Lasowiaków, Warszawa 1989.
 • Kotula F., Znaki przeszłości, Warszawa 1976.
 • Kowerska Z.A., Bajka o królewiczu, zaklętym w żabę. Zapisana w Józwowie w pow. Lubelskim, Wisła 1893, t. 7.
 • Kowerska Z.A., Bajka o stelmachu, co miał skrzydła, Wisła 1896, t. 10.
 • Kowerska Z.A., Bajki z Józwowaw pow. lubelskim, Wisła 1897, t. 11.
 • Kowerska Z.A., Dwie bajki z opatowskiego, Wisła 1896, t. 10.
 • Kowerska Z.A., Kopciuszek, Wisła 1894, t. 8.
 • Kowerska Z.A., O chłopakach zaklętych w ptaki, Wisła 1900, t. 14, z. 5.
 • Kowerska Z.A., O krolewiczu, co się chciał z siostrą żenić, Wisła 1900, t. 14.
 • Kowerska Z.A., O mysim kożuszku, Wisła 1897, t. 11.
 • Kowerska Z.A., Poglądy ludu na przyrodę, Wisła 1894, t. 8.
 • Kowerska Z.A., „Przepowiadki” z Józwowa w powiecie lubelskim, Wisła 1901, t. 15.
 • Kowerska Z.A., Sobótka, Wisła 1894, t. 8.
 • Kowerska Z.A., Tabaka i tytuń u ludu wiejskiego, Wisła 1900, t. 14.
 • Kowerska Z.A., O mundrej dziewczynie, Wisła 1895, t. 9.
 • Kowerska Z.A., O trzech pannach co ich diabeł porwał, Wisła 1897, t. 11, z. 2.
 • Kozłowski K., Lud. Pieśni, podania baśnie, zwyczaje, przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego, Warszawa 1869.
 • Kozłowski K., Pieśni, podania, zwyczaje i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego, Lud 1863, t. 3.
 • Krasoń J., Popiel – duch gór karkonoskich, Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu [b.r.],  syg. 961.
 • Krause A.F., Sitte, Brauch und Volksglaube In Oberschlesien, „Oberschlesien” 1903, Jg. 2, z. 1.
 • Krček F., Do rozmowy z głuchym, Lud 1899, t. 5, nr 3.
 • Krček F., Kpiny z Mazurów, Lud 1900, t. 6.
 • Krček F., Sobótka w Galicji, Lud 1898, t. 4.
 • Króliński K., Odpowiedzi na zapytania, Lud 1908, t. 14.
 • Królowa Niebios. Pobożne polskie legendy i opowiadania o Matce Boskiej, Mikołów 1897.
 • Krupińska J.D., Wiedza o kulturze, 2011, maszynopis pracy dyplomowej, archiwum Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica.
 • Krzywda-Janicka J., zob. Janicka-Krzywda J.
 • Krzywicki L., Rola zwierząt w pojęciu pierwotnej umysłowości, Wisła 1893, t. 7, z. 2.
 • Krzyżanowska I., Bajki i podania Słowińców i Kaszubów, Warszawa 1948.
 • Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 3, Warszawa 1975.
 • Krzyżanowski J., Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1, Warszawa 1969. Krzyżanowski J., Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 3, Warszawa 1972.
 • Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Księga humoru ludowego, wyb., oprac. Simonides D., Hajduk-Nijakowska J., Smolińska T., Warszawa 1981.
 • Kuchta J., Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu, Lud 1926, seria 2, t. 5.
 • Kucz M.,O dziadku, co łaził po bobrze, żeby mu Pan Bóg dał dobrze, Wisła 1899, t. 13.
 • Kujawskie legendy, oprac. Borkowski J., Brześć Kujawski 2013.
 • Kujawskie legendy, red. Guzek H. i in., Brześć Kujawski 2013.
 • Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego, wyb., oprac. Simonides D., Warszawa 1977.
 • Kunysz W., Wścipski i wrazicki. Pamiętnik chłopa galicyjskiego, Warszawa 1973.
 • Kupiec J., Podróż w zaświaty. Powieści i bajki śląskie, oprac. Simonides D., Pośpiech J., Warszawa 1975 (1893–1894).
 • Kühnau R., Schlesiche Sagen, t. 1, Leipzig 1910.
 • Legenda o dzwonie, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, nr syg. MEA TK T.237/e.
 • Ligęza J., Dzieła, t. 1, Bajki, Katowice 1991.
 • Ligęza J., Podania górnicze z Górnego Śląska, Bytom 1972.
 • Lipiński T., Przysłowia i wyrażenia od gór i rzek, „Biblioteka Warszawska” 1853, t. 2.
 • Lissowski L., Poszukiwania.Krowy i ich mleczność, Wisła 1893, t. 7, z. 1.
 • Lissowski L., Sobótka, Wisła 1892, t. 6.
 • Lompa J., Bajki i podania, wstęp, oprac. Kapełuś H., Wrocław 1965 (1846).
 • LompaJ., Klechdy i baśnie śląskie,1900 (1841–1846).
 • Lompa J., Klechdy ludu polskiego na Szląsku, PrzL 1844, r. 10, nr 31;1846, r. 13, nr 7.
 • Lompa J., Klechdy ludu polskiego w Szląsku, PrzL 1845, r. 11, t. 2, nr 39.
 • Lompa J., Klechdy ludu polskiego w Szląsku (ciąg dalszy), PrzL 1846, r. 13, nr 16, 17.
 • Lompa J., Klechdy, czyli baśnie ludu polskiego na Szląsku, PrzL 1846, r. 13, nr 22.
 • Lompa J., O Aregelusie (1846), [w:] SBL, Warszawa  1957.
 • Lompa J., O niedźwiedziu, dzikach i o podróżnych (1843), [w:] SBL,Warszawa 1957.
 • Lompa J., Powieści gminne śląskie [D.C.], „Dziennik Górnośląski” 1849, nr 75.
 • Lompa J., Przysłowia i mowy potoczne ludu polskiego na Śląsku, Bochnia 1825.
 • Lompa J., Zaklęta księżniczka w zamku królewskim w Gnieźnie, „Gwiazdka Cieszyńska” 1856, nr 39.
 • Lorentz F., Slovinzische Texte, Petersburg 1905.
 • Lorentz F., Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 1–2, Kraków 1913–1914.
 • Lorentz F., Teksty pomorskie (kaszubskie), z. 3, Kraków 1924.
 • Lubicz R., Boginki – Mamuny, Wisła 1893, t. 7.
 • Lubicz R., Bibliografia, Wisła 1891, t. 5, z. 3.
 • Łebiński W., Wielkopolskie nazwy polne zebrane zbiorowemi siłami wydane staraniem redakcyi„Dziennika Poznańskiego”, Poznań 1901.
 • Łęga W., Legendy Pomorza, Gdynia 1958.
 • Łęga W., Wesele krasnoludków (1933), [w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Łęga W., Z opowiadań ludu polskiego w Grucznie pow. świecki [ciąg dalszy], „Gryf” 1922, r. 6, nr 1; 1922, nr 7.
 • Łęga W., Ziemia chełmińska, Wrocław 1961.
 • Łęga W., Ziemia malborska. Kultura duchowa, Toruń 1933.
 • Ło czym babki i dziadki dawni gzubom powiadali. Zapis legend, pieśni i mowy Borowiaków cekcyńskich, red. Ragin-Szczęsna J., Staniłko R., Puchowski B., Cekcyn 2005. 
 • Łopatyńska H, Kostrzewa A., Bajki dla odważnych, Toruń 2013.
 • Łuniński E., Na Huculszczyźnie. (Garść wrażeń), „Ateneum” 1900, nr 2.
 • Łysiak W., Dawny humor ludowy Pomorza Zachodniego, Międzychód 1993.
 • Łysiak W., Diabelskie sprawki. Podania, legendy i bajki z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1998.
 • Łysiak W., Diabeł wenecki. Podania i bajki z Pałuk, Międzychód 1997.
 • Łysiak W., Grody, zamki, kościoły. Legendy i podania z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1995.
 • Łysiak W., Mnisia Góra. Podania i bajki warciańsko-noteckiego międzyrzecza, Międzychód 1992.
 • Łysiak W., W kręgu wielkopolskich demonów i przekonań niedemonicznych, Międzychód 1993.
 • Maciąg M., Podania i legendy. Spisał Maciej Maciąg z Olszanki Turobińskiej, Wisła 1902, t. 16, z. 3.
 • Maciąg M., Upiór, czyli jak w okolicach Wyrobina nazywają, wypiór, Wisła 1902, t. 16.
 • Maciejewski W.A., Wzgląd historyczny na klechdy i gminne polskie piosnki najdawniejsze, „Orędownik Naukowy” 1840, nr 10.
 • Madlowna N., Topielec w Czeladzi w powiecie będzińskim, Lud 1905, t. 11.
 • Magiera J.F., Papaje a Wilamowicanie, Wisła 1901, t. 15, z. 4.
 • Magierowki L., Przyczynek do rozmowy z głuchym, Lud 1902, t. 8.
 • Magierowski L., Bajki (z Jaćmierza i Posady Jaćmierskiej), Lud 1899, t. 5.
 • Magierowski L., Bajki (Z okolicy Jaćmierza), Lud 1902, t. 8.
 • Maj W., Opowiadając o pieniądzach, [w:] Maj W., Notatki etnograficzne z Sidziny, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków, [b.r.], nr sygn. II/293.
 • Majewski E., Nietoperz w pojęciach i praktykach ludu naszego, Wisła 1899, t. 13.
 • Majewski E., Pszczoła w pojęciach i praktykach ludu naszego, Wisła 1901, t. 15, z. 4.
 • Majewski E., Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego, Wisła 1900, t. 14.
 • Majewski E., Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego,Warszawa 1893.
 • Majewski E., Wąż w mowie, pojęciach ludu i praktykach ludu, Wisła 1892, t. 6, z. 1, 2.
 • Maler K., Głubczyckie legendy i podania ludowe, Głubczyce 2013.
 • Malinowski L., Bajki śląskie,wyb., oprac. Jaworska E., red. Kapełuś H., Warszawa 1973 (1901).
 • Malinowski L., [Krówska skóra] (1900), [w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Malinowski L., Listy z podróży etnograficznej w Szląsku, „Na dziś” 1872, t. 1.
 • Malinowski L., O gwarze opolskiej na Górnym Śląsku (Über die oppelnsche Mundart in Ober- schlesien), Lipsk 1873.
 • Malinowski L., Powieści ludu na Śląsku, Kraków 1953 (1900–1901).
 • Malinowski L., Powieści ludu polskiego na Śląsku, cz. 1, MAAE 1900, t. 4; cz. 2, 1901, t. 5.
 • Malinowski L., Powieści spiskie, oprac., wyd. Zawiliński R., MAAE 1903, t. 6. Malinowski L., Zarys życia ludowego na Szląsku, „Atheneum” 1877, t. 2 Masłowski K., Zarys etnografji Kujaw, Włocławek 1935.
 • Matusiak S., Olimp polski według Długosza, Lud 1908, t. 14.
 • Matusiak S., Święty i przeklęty (Bocian), Lud 1908, t. 14.
 • Matuszewski I., Bajdy i Baśnie dla młodych i starych, Warszawa 1892.
 • Mátyás K., Nasze sioło. Studium etnograficzne, Wisła 1893, t. 7.
 • Mátyás K., O jednej pannie, ktora potwora pokochała (1894), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Maurer K., Trzy palice w nosie: gawędy ludowe z Sieradzkiego, Warszawa 1988.
 • Mátyás K., Podania o Tatrach, ZWAK 1889, t. 13.
 • Mátyás K., Podania ze Szczepanowa, rodzinnej wioski św. Stanisława, Wisła 1895, t. 9.
 • Mátyás K., Rabsice dawnej Puszczy Sandomierskiej. Studyum etnograficzne, „Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do »Gazety Lwowskiej«” 1905, t. 33, cz. 3.
 • Mátyás K., Śmierć w wyobraźni i ustach gminu. Przyczynek do studium etnograficznego, Wisła 1894, t. 8.
 • Mátyás K., Z za krakowskich rogatek, Wisła 1894, t. 8.
 • Mátyás K., Zaklęte wojsko, ZWAK 1889, t. 13.
 • Milewska J., Kołysanki z Ciechanowskiego, Wisła 1901, t. 15.
 • Milewska J., Ucieszne opowiadania z ciechanowskiego, Wisła 1902, t. 16.
 • Miłkowski S., Klechdy z Podlaskiego, „Biblioteka Warszawska” 1858, t. 1.
 • Minda D., Nowa historia Roszpunki, [w:] Odejdę a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, red. Niewiadomski D., Wójcicka M., Lublin 2006.
 • Mleczko T., Świat zmarłych. Zwyczaje i zapatrywania ludu polskiego w Galicji Zachodniej, Lud 1902, t. 8.
 • Młynek L., O Lachu, Miemcu i Mazurze, Lud 1903, t. 9.
 • Mo[szk]ów W., Bajka – zagadka o zabitym kochanku,Wisła 1891, t. 5.
 • Morawska Z., Wszyscy święci. Z legend mazurskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 44.
 • Moszyńska J., Bajki i zagadki ludu ukraińskiego, ZWAK 1885, t. 9.
 • Moszyński K., Obrzędy, wiara i powieści ludu z okolic Brzeżan, MAAE 1914, t. 13. N., Dęby św. Wojciecha (Podanie ludowe), Radom 1905.
 • Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych, wyb., przeł., oprac. Kasjan J.M., Toruń 1994.
 • Nadmorski Dr [Łęgowski J.], Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe, Poznań 1892.
 • Nadmorski Dr [Łęgowski J.], Urządzenia społeczne, zwyczaje i gwara na Malborskiem, Wisła 1889, t. 3.
 • Nakonieczny J., Śmierć i zóna – to od Boga przyznacóna, Wisła 1903, t. 17.
 • Neymann C., Materyjały etnograficzne z okolic Piskowa w pow. lipowieckim zebrane przez pannę Z.D., ZWAK 1884, t. 8.
 • Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, wyb., wstęp, oprac. Hajduk-Nijakowska J., 1983.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000.
 • Niedojadło W., Zapadnięta karczma w Wierzchosławicach, Lud 1904, t. 10.
 • Nitsch K., Pojęcia ludu wielkopolskiego o Mazurach, Wisła 1902, t. 16.
 • Nitsch K., Studya kaszubskie: gwara luzińska, MiPKJ 1904, t. 1, z. 1.
 • Nitsch K., Wybór polskich tekstów gwarowych, Lwów 1929.
 • Nitsch K., Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, Warszawa 1960.
 • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. Krzyżanowski J., t. A–J, Warszawa 1969.
 • Nowosielski A., Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory, tance, gry itd.,t. 1–2, Wilno 1857.
 • Nowy kiermasz bajek, oprac. Gębik W., Warszawa 1978.
 • O Bogu, jego sługach i diabelskich sztuczkach. Setnik legend Południowej Słowiańszczyzny, red. Wrocławski K., Warszawa 1985.
 • Omilianowicz K., Kozia nóżka, Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1953, syg. 1389.
 • Ondrusz J., Cudowny chleb: podania, baśnie i opowieści cieszyńskie, Warszawa 1984.
 • Ondrusz J., Godki śląskie. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego, Ostrawa 1977.
 • Ondrusz J., O ptaszku Złotodzióbku i inne bajki, Warszawa 1986.
 • Ondrusz J., Opowieści ludowe ze Śląska czeskiego, LL 1957, nr 1.
 • Ondrusz J., Śląskie opowieści ludowe / z ust ludu śląskiego zapisał…, Ostrawa 1963. 
 • Paluszkiewiczówna [b.i.], Podania ludowe z okolic Kórnika w Wielkopolsce, „Orli Lot” 1923, r. 4, nr 8.
 • Papierkowski S., Teksty i przyczynki gwarowe z okolic Iwonicza, „Prace Filologiczne” 1929, t. 14, z. 1–13.
 • Paprocka W., Badania etnograficzne na Mazowszu w latach 1945–1967, „Rocznik Mazowiecki” 1970, nr 3.
 • Patock J., Kaszubskie wierzenia ludowe, „Gryf” 1933, t. 9, nr 2.
 • Pauli Ż., Dziwożony, [w:] Pauli Ż., Przyczynki do etnografii tatrzańskich gorali, Lud 1899, t. 5.
 • Pauli Ż., Przyczynek do etnografii t atrzańskich górali, Lud 1899, t. 5.
 • Pawłowicz B., Kilka rysów z życia ludu w Zalasowej, MAAE 1896, t. 1.
 • Petr J., Z gwary augustowskiej, „Poradnik Językowy” 1955, z. 2.
 • Petr J., Z gwary augustowskiej. O leniwej królewnie, „Poradnik Językowy” 1954, z. 10.
 • Petrow A., Lud ziemi dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki, cz. 3, ZWAK 1878, t. 2.
 • Petrowowa J., Komar i bąk, Wisła 1900, t. 14, z. 5.
 • Piątkowska I., Cztery bajki z okolic Sieradza, Wisła 1903, z. 4.
 • Piątkowska I., O ludzie w sieradzkiém (notatka etnograficzna),„Kłosy” 1890, nr 1292.
 • Piątkowska I., Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej. Szkic etnograficzny, Lud 1898, t. 4.
 • Piątkowska I., PoszukiwaniaXXV. Astronomja, kosmogonija i meteorologja ludowa, Wisła 1900, t. 14.
 • Piątkowska I., Troska, Wisła 1903, t. 17, z. 1.
 • Piątkowska I., Z życia ludu wiejskiego z ziemi kaliskiej, Wisła 1889, t. 3.
 • Piątkowska I., Zamek sieradzki w historii i powieści ludowej, Lud 1901, t. 7.
 • Piechota J., Gawędy iwkowskie, Kraków 2006.
 • Piechota J., Komedyje iwkowskie (gadki i klechdy), Warszawa 1982.
 • Pieśni ludowe z polskiego Śląska z rękopisów zebranychprzez ks. E. Szramka oraz zbiorów dawniejszych A. Cinciały i J. Rogera, wyd. Bystroń J.S., t. 1, Kraków 1934.
 • Pieśni ludowe z polskiego Śląska, t. 2, Pieśni balladowe o zalotach i miłości, red. Ligęza J., Stoiński S.M., Kraków 1938 (1896–1909).
 • Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy, oprac. Zakrzewski B., Wrocław 1970.
 • Piotrowski A., O takim dziadu, co się z rzeczy z królewnom ozynił, „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 2.
 • Piotrowski A., O wilcku, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 17.
 • Pleszczyński A., Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.
 • Plichta P., Jak sobie lud wyobraża istoty świata nadprzyrodzonego, Wisła 1893, t. 7, z. 3.
 • Pławiska W., Jak król Zygmunt spenetrował morze, Wisła 1888, t. 2, z. 3.
 • Podania i legendy krakowskie, zebr. Bąkowski K., Kraków 1899.
 • Podaniai legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia, wyb., oprac. Drożdż A., Kajfosz J., Pieńczak A., red. Kajfosz J., Kłodnicki Z., Cieszyn 2005.
 • Podania i opowieści z Zagłębia Dąbrowskiego sto lat temu i dzisiaj, oprac. Czubalowie M., D., Katowice 1984.
 • Podbereski A., Materiały do demonologii ludu ukraińskiego, ZWAK 1880, t. 4.
 • Podczaski W., Legendy kujawskie, Inowrocław 2012.
 • Polaczek S., Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki, Warszawa 1892.
 • Polívka J., Gotthelf Bronisch: Kaschubische Dialectstudien. Unternommen und herausgegeben von..... Zweites Heft. Texte in der Sprache der Bëlêce Nebst Anhang. Proben aus einigen Ł. Dialecten. Leipzig 1898 str. VI t. 73, Lud 1899, t. 5.
 • Polska bajka ludowa. Słownik, red. V. Wróblewska; zawiera niepublikowane wcześniej teksty bajkowe pozyskane w trakcie projektu, http://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/teksty/ [dostęp: 20.09.2018].
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J., cz. 1, Pieśni i obrzędy doroczne, Lublin 2011.
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J., cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Lublin 2011.
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J., cz. 3, Pieśni i teksty sytuacyjne, Lublin 2011.
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J.,  cz. 4, Pieśni powszechne, Lublin 2011.
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J., cz. 5, Pieśni stanowe i zawodowe, Lublin 2011.
 • Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, red. Bartmiński J., cz. 6, Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – wykonawcy – repertuar, Lublin 2011.
 • Polskie kolędy ludowe, red. BartmińskiJ., Lublin 2002.
 • Polskije skazki K. Balinskogo, K. Wojcickogo, A. Glinskogo i drugich awtorow, izdanije W.I. Gubinskogo, illustracii Sztejn F., Andrioli M., Sankt-Petersburg 1897.
 • Pośpiech J., O zbóju i siostrach, „Kwartalnik Opolski” 1982, nr 2.
 • Pośpiech J., Zakazany pokój, „Kwartalnik Opolski” 1975, nr 4.
 • Potkański K., Z wierzeń i przesądów ludu na Podhalu, Lud 1905, t. 11.
 • Przybyła-Dumin A., Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda, anegdota. Materiały, Chorzów–Katowice2013.
 • Przybyła-Dumin A., Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie, opowieść wspomnie-́ niowa, legenda współczesna. Materiały, Chorzów–Katowice 2013.
 • Pyrek J., O księdzu i parobku, Lud 1905, t. 11.
 • Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski to jest województwa poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, t. 1–2, Poznań 1842–1843.
 • Radecki J. K., Polska przedchrześcijańska opowiedziana w klechdach podług podań ludu polskiego przez dziejopisów zebranych, Poznań 1842.
 • Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
 • Rautenstrauchowa Ł., Miasta, góry i doliny przez… (dokończeniec), „Przyjaciel Ludu” 1844, r. 10, nr 31.
 • Rautenstrauchowa Ł., Miasta, góry i doliny przez…, t. 1, Poznań 1844.
 • Rawicz-Witanowski M., Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym, Warszawa 1904.
 • Rawicz-Witanowski M., Lud wsi Stradomia pod Częstochową (z ryciną chromolitograficzną i figurą w tekście), ZWAK 1893, t. 17.
 • Rawicz-Witanowski M., Monografia Łęczycy, Kraków 1898.
 • Rayski K.K., Kilka bajek i śpiewek z Małopolski, Wisła 1899, t. 13.
 • Relacje o kosmosie. Teksty gwarowe z okolic Biłgoraja, red. Bartmiński J., „Etnolingwistyka” 1989, t. 2.
 • Rokossowska Z., Bajki (skazki) ze wsi Jurkowszczyzny, MAAE 1897, t. 2.
 • Ronisz W., Wieś Dreglin w sierpckiem, Wisła 1891, t. 5, z. 4.
 • Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, oprac. Łużny R., Kraków 2001.
 • Rudnicki M., Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, MPKJ 1913, t. 6.
 • Rulikowski E., Zapiski etnograficzne z Ukrainy, ZWAK 1879, t. 3.
 • Rumel A., Pojęcia o przyrodzie, Wisła 1901, t. 15, z. 1.
 • Rumelówna A., Bajka, Wisła 1904, t. 18, z. 6.
 • Rumelówna A., Bajka o złotej ptasecce, Wisła 1901, t. 15, z. 2.
 • Rumelówna A., Z mili kwadratowej obszaru: garść notat krajoznawczych i ludoznawczych, Warszawa 1914.
 • Rumelówna A., Z mili kwadratowej obszaru nad rzeczką Kosówką, Wisła 1902, t. 16.
 • Rutkowski L. Gościccy papaje (1901), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Rutkowski L., Gościccy Papaje w świetle podań szlacheckich, Wisła 1901, t. 15.
 • Rybowski M., Baśni ludu polskiego, Lwów 1922.
 • Rybowski M., Diabeł w wierzeniach ludu polskiego, Lud 1906, t. 12.
 • Sadkowski I., Jak sobie lud wyobraża istoty świata nadprzyrodzonego, [w:] Poszukiwania, „Wisła” 1902, t. 16.
 • Sadkowski I., Szlachta drobna w powiatach płońskim i płockim, Wisła 1903, t. 17, z. 6.
 • Saloni A., Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, MAAE 1903, t. 6.
 • Saloni A., Lud rzeszowski. Materiały etnograficzne, MAAE 1908, t. 10.
 • Saloni A., Lud wiejski w okolicach Przeworska (z melodiami), Wisła 1898, t. 12.
 • Saloni A., Lud ziemi dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki i t.p., ZWAK 1878, t. 2.
 • Saloni A., Zaściankowa szlachta polska w Delejowie. Materyały etnograficzne, MAAE 1914, t. 13.
 • Sarnowska H., Bajka o baranku (1894), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Sarnowska H, Dwie bajki z Łowicza, Wisła 1894, t. 8.
 • Sarnowska H., Opowiadanie ludowe z okolic Chodcza w powiecie włocławskim, Wisła 1899, t. 13.
 • Sarnowska H., Podanie o ruinie choceńskiej, Wisła 1895, t. 9. 
 • Schnaider J., Lud peczeniżyński. Szkic etnograficzny, „Lud” 1907, t. 13.
 • Schnaider J., Z kraju Hucułów, Lud 1901, t. 7.
 • Schulz F.E., Sagen Überlieferungen und Schwänke aus dem Kreise Köslin, Koszalin 1925.
 • Segel B.W., Materyały do etnografii Żydów wschodnio-galicyjskich, ZWAK 1893, t. 17.
 • Semkowicz W., Dwie legendy, Lud 1908, t. 14.
 • Seweryn T., O Chrystusie Frasobliwym. Figurki – legendy – świątkarze, Kraków 1926.
 • Sędzicki F., Baśnie  kaszubskie,Warszawa 1957, 1987.
 • Sędzicki F., Baśnie kaszubskie, Gdańsk 1979.
 • Sędzicki F., O złotoszklanny trumnie, „Gryf” 1910, t. 2.
 • Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. 1, ZWAK 1878, t. 2; cz. 2, 1879, t. 3; cz. 3, 1880, t. 4.
 • Siarkowski W., Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, ZWAK 1885, t. 9.
 • Siarkowski W., O wilkołakach, ZWAK 1883, t. 7.
 • Siarkowski W., Podania i legendy o zwierzętach, drzewach i roślinach, ZWAK 1883, t. 7.
 • Siedlecki M., Bajki, Kraków 1923.
 • Siemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 1975 (1845).
 • Siemieński L., Wieczornice, t. 3, Wilno 1854.
 • Sieniawski K.E., Biskupstwo warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiéj z uwzględnieniem dziejów, ludności i stosunków jeograficznych ziem dawniej krzyżackich, t. 1, Poznań 1878.
 • Sienkiewiczowa S., Nietoperz. Gawęda z podań ludowych „Tygodnik Ilustrowany” 1864, r. 10, nr 263.
 • Siewiński A., Bajka o dwudziestu czterech zbojach, Lud 1896, t. 2.
 • Siewiński A., Bajka o Wojtku, Lud 1897, t. 3.
 • Siewiński A., Bajki, legendy i opowiadanie ludowe zebrane w pow. sokalskim, Lud 1903, t. 9.
 • Siewiński A., Legendao zameczku w Bełzie, Lud 1902, t. 8.
 • Siewiński A., Opowiadania  ludu w powiecie sokalskim i buczackim, Lud 1906, t. 12.
 • Siewiński A., Wierzenia o chowańcu, farmazonach, płanetnikach, miesięcznikach i błędach, Lud 1896, t. 2.
 • Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówić. Ludowa wizja świata, Opole 2010.
 • Simonides D., Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław 2007.
 • Simonides D., O utopcach, rokitkach i strzygach. Prapolski charakter śląskiej kultury ludowej, „Opole” 1971, nr 6.
 • Simonides D., O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna, Opole 1993.
 • Simonides D., Obraz krzywdy społecznej w śląskiej prozie ludowej, „Kwartalnik Opolski” 1964, nr 2.
 • Simonides D., Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Opole 1988.
 • Simonides D., Opolskie legendy i bajki, Opole 2008.
 • Simonides D., Powstania śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych, Opole 1972.
 • Simonides D., Śląski horror o diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice 1984.
 • Simonides D., Wierzenia i zachowania przesądne, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Simonides D., Współczesna śląska proza ludowa, Opole 1969.
 • Simonides D., Współczesne podanie wierzeniowe, Lud 1973, t. 53.
 • Simonides D., Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Wrocław 1976.
 • Simonides D., Simonides J., Märchen aus der Tatra, München 1994.
 • Skarb w garncu. Humor ludowy Słowian Zachodnich, red. Simonides D., Opole 1988.
 • Skrzyńska K., Baśni z okolic Zamościa i Krasnegostawu, Wisła 1901, t. 15, z. 6.
 • Skrzyńska K., Wieś Krynice w Tomaszowskiem, Wisła 1890, t. 4.
 • Słownik gwar polskich, ułożył Karłowicz J., t. 1, A–E, Kraków 1900.
 • Smólski G., O Kaszubach nadłebiańskich (ciąg dalszy i dokończenie), Wisła 1901, t. 15.
 • Smólski G., Ze zbioru podań, opowieści i baśni kaszubskich, Lud 1902, t. 8.
 • Smyl J., Opowiadania lubuskie, LL 1959, t. 3, nr 5–6.
 • Sokalski B., Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 1899.
 • Spychalska-Waszek H., Łopoziem tobzie… Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia, Wrocław 2014.
 • Staniszewska Z., Wieś Studzianki. Zarys etnograficzny  cd., Wisła 1902, t. 16.
 • Steffen A., Brat i siostra (1938), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1989.
 • Steffen A., Język polskiej Warmii, cz. 1, Kraków 1938.
 • Steffen A., Opowiadania komiczne i podania z Warmii, Kraków 1937.
 • Sto baśni ludowych, oprac. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1957.
 • Stopka A., Materiały do etnografii Podhala (Zakopane, Kościelisko, Poronin, Czarny Dunajec), MAAE 1898, t. 3.
 • Stopka A., O zbóju Kubiku z Cornego Donajca i jego pieniądzach (1898), [w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Stopka A., Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki i melodie, Kraków 1897.
 • Stopka A./Sabała, Stworzenie kobiety (1897), [w:] SBL, Warszawa 1957.
 • Stopka-Nazimek A., Rycerze śpiący w Tatrach. Fantazye na tle podań ludowych, Kraków 1899.
 • Strachy na smugu. Bajki opoczyńskie,  zeb., oprac. Wojewódzki B., Warszawa 1974.
 • Strawińska Z., Baśnie i legendy, LL 1964, nr 3.
 • Strzałka B., Godek i bojek śląskich ciąg dalszy, wyb., oprac. Hajduk-Nijakowska J., Opole 1978.
 • Strzałka B., Godki i bojki śląskie, Opole 1976.
 • Sukertowa-Biedrawina E., Mazurskie dole i niedole, Warszawa 1947.
 • Sukertowa-Biedrawian E., Tradycje grunwaldzkie na Działdowszczyźnie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1960, nr 2.
 • Suleja A., Dolina „Podhala” w dawnych czasach (Opowiadania), „Przegląd Zakopiański” 1903, r. 5, nr 33, nr 35.
 • Sulisz J., Kilka zapisek z Sanoka, Lud 1907, t. 13.
 • Sulisz J., Zapiski etnograficzne z Ropczyc, Lud 1906, t. 12.
 • Swinarski A.M., Parodie (II wydanie), Warszawa 1987.
 • Sychta B., Miasta, miasteczka i wsie w kaszubskiej literaturze ludowej, wierzeniach i obrzędach, LL 1959, nr 1–2.
 • Szepelak W., To była Nojświyntso Rodzina, „Twórczość Ludowa” 2001, nr 2.
 • Szlachcikowski W., Legendy, podania, wspomnienia i inne ciekawostki z okolic Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 2009.
 • Szulczewski J., Opowiadania kujawskie, LL 1963, nr 2–3.
 • Szulczewski J.W., „Pieśń bez końca”. Zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych, red. Łysiak W., Poznań 1996.
 • Szyfer A., Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia, Olsztyn 1969.
 • Szymczak M., Gwara Domaniewska i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź 1961.
 • Śląskie beranie, czyli humor Górnego Śląska, wyb., oprac. Simonides D., [Opole] Katowice 1988.
 • Śliziński J., Podania ludowe z Milanówka i okolic, LL 1960, nr 1.
 • Świderska G., Folklor osady Bobrowniki, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Literatury Polskiej IFP UMK pod kierunkiem doc. dr. J.M. Kasjana, Toruń 1973 [Katedra Kulturoznawstwa UMK, Archiwum Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej, nr sygn. K55].
 • Świdnicki B., Opowiadania o diable, Lud 1897, t. 3.
 • Świętek J., Borowa. Drobiazgi etnograficzne, Kraków 1903.
 • Świętek J., Borowa. Drobiazgi etnograficzne, MAAE 1904, t. 7.
 • Świętek J., Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny – zbiór z lat 1897–1906, cz. 1, Wrocław 1989; cz. 1, 1998; cz. 3, 1999; cz. 4, 2000; cz. 5, 2001.
 • Świętek J., Liczby trzy i dziewięć w mitach, wyobrażeniach, mistycznych praktykach i zwyczajach ludowych, Lud 1905, t. 11.
 • Świętek J., Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię), Kraków 1893.
 • Świętek J., Nieufność względem obcych i Pojęcia o narodach z ustaleń, MAAE 1904, t. 7.
 • Świętek J., O dotychczasowych badaniach nad wierzeniami ludu polskiego i postulaty na przyszłość, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich, cz. 1, Kraków 1900.
 • Świętek J., Z nad Wisłoka. Rysy etnograficzne ze wsi Białobrzegi w powiecie łańcuckim, Lud 1902, t. 8.
 • Świętek J., Zwyczaje i pojęcia prawne ludu nadrabskiego, cz. 1, MAAE 1896, t. 1; cz. 2, 1897, t. 2.
 • Taroniowa H., Opowiadania spod Krakowa, Lud 1905, t. 11.
 • Tetmajer W., Gody i Godnie Święta, czyli okres Świąt Bożego Narodzenia w Krakowskiem, MAAE 1898, t. 3.
 • Toeppen M., Jazda konno na czwarte piętro, Wisła 1893, t. 7.
 • Toeppen M., Wierzenia mazurskie, cz. 1, przeł. Piltzówna E., Wisła 1892, t. 6; cz. 2, 1893, t. 7.
 • Tomaszewski A., Gwara Łopienna i okolic w północnej Wielkopolsce, Poznań 1930.
 • Tomaszewski A., Mowa ludu wielkopolskiego, Poznań 1934.
 • Traczyk J., Z okolic Babiej Góry, Wisła 1895, t. 9.
 • Trojan M., Sierota w pieśniach weselnych, LL 1982, nr 2.
 • Tryszczyła F., Muszyna w powiecie nowosądeckim, Lud 1908, t. 14.
 • Udziela S., Bajki i opowiadania ludu krakowskiego, Lud 1902, t. 8.
 • Udziela S., Dlaczego szewcy piją w poniedziałki?, Lud 1898, t. 4.
 • Udziela S., Dwory. Zapiski etnograficzne z 1901 i 1902 roku, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1925, t. 4, cz. 3.
 • Udziela S., Gawędy o Tyńcu i okolicach, Tyniec–Kraków 2008.
 • Udziela S., Hagada, Lud 1898, t. 4.
 • Udziela S., Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicji, cz. 1, ZWAK 1890, t. 14; cz. 2, ZWAK 1891, t. 15; cz. 3, ZWAK 1892, t. 16.
 • Udziela S., Materiały etnograficzne zebrane z miasta Ropczyc,ZWAK 1886, t. 10.
 • Udziela S., Materyjały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy, Kraków 1886.
 • Udziela S., O kocie, Wisła 1894, t. 8.
 • Udziela S., O miastach zapadłych, kościołach, dzwonach i karczmach, Lud 1899, t. 5.
 • Udziela S., O potrzebie zestawienia i uporządkowania opowiadań ludowych, Lud 1905, t. 11.
 • Udziela S., Ocieka, pow. Ropczyce, Lud 1924, t. 23.
 • Udziela S., Opowiadania ludowe ze Starego Sącza, Wisła 1894, t. 8; 1895, t. 9; 1896, t. 10.
 • Udziela S., Opowieści o istotach nadprzyrodzonych, Lud 1922, t. 21.
 • Udziela S., Pojęcia ludu o przyrodzie, Wisła 1893, t. 7, z. 2.
 • Udziela S., Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły, cz. 1, Wisła 1898, t. 12; cz. 2, 1899, t. 13; cz. 3, 1900, t. 14.
 • Udziela S., Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły.
 • Wielkoludy, czarownice i czarownice, choroby, Warszawa 1901.
 • Udziela S., Topograficzno-etnograficzny opis wsi polskich w Galicji, MAAE 1903, t. 6.
 • Udziela S., Z podań i dziejów ziemi bieckiej, Kraków 1926.
 • Udziela S., Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim :praca zbiorowa napisana w latach 1889–1895, Nowy Sącz 1994.
 • Udziela S., Ziemia łemkowska przed półwieczem, Lwów 1934.
 • Udziela S., Dwie bajki ze Sławkowa w Królestwie Polskim według opowiadania Antoniego Trzewiczka, Lud 1903, t. 9.
 • Ulanowska S., Boże Narodzenie u górali zwanych „zagórzanami”, „Wisła” 1890, t. 4.
 • Ulanowska S., Łotysze Inflant polskich a w szczególności gminy wielońskiej, powiatu rzeżyckiego. Obraz etnograficzny, ZWAK 1895, t. 18.
 • Ulanowska S., Niektóre materiały etnograficzne we wsi Łukówcu (mazowieckim) zebrane, ZWAK 1884, t. 8.
 • Ulanowska S., O klechdzie ludowej, Wisła 1899, t. 3, z. 4.
 • Ulanowska S., Wśród ludu krakowskiego. Ciąg dalszy, Wisła 1887, t. 1.
 • Wasilewski Z., Przyczynek do etnografii Krakowiaków (dokończenie), Wisła 1892, t. 6, z. 2.
 • Wawrowski F., Zła macocha. Powiastka wielkopolska, PrzL 1846, r. 13, nr 30.
 • Wereńko F., Przyczynek do lecznictwa ludowego, MAAE 1896, t. 1.
 • Weryho W., Podania białoruskie, Lwów 1887.
 • Weryho W., Podania łotewskie, Warszawa 1892.
 • Weryho W., Śpiący rycerze, Wisła 1889, t. 3.
 • Widera A., Gawędy górnicze, LL 1973, nr 2.
 • Widera A., Istebniańskie gawędy o siłaczu Jantale, LL 1974, nr 2.
 • Widykówna T., Dzieża, Jak sobie lud nasz wyobraża istoty świata nadprzyrodzonego, Wisła 1905, t. 19.
 • Wienhold K., Schlesien in mythologischer Hinsicht, „Schlesische Provinzialblätter“ 1862.
 • Wierzchowski Z., Baśni i powieści z Puszczy Sandomierskiej, ZWAK 1892, t. 16.
 • Wierzchowski Z., Jastkowskie powieści i opowiadania z Puszczy Sandomierskiej, MAAE 1903, t. 6.
 • Wierzchowski Z., Materyjały etnograficzne z powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi, ZWAK 1890, t. 14.
 • Wiśniewska K., Bajka, „Twórczość Ludowa” 1994 nr 1–2.
 • Witanowski M.R., Lud wsi Stradomia pod Częstochową. Szkic etnograficzny, ZWAK 1893, t. 17.
 • Witek J., Antysemityzm w powiastkach i farsach ludowych, Lud 1897, t. 3.
 • Witek J., Teksty i spostrzeżenia gwaroznawcze z północno-wschodniej okolicy Tarnowa, MPKJ 1904, t.  1.
 • Witort J., Bajka o dziesięciu braciach, Lud 1896, nr 2.
 • Witort J., Filozofia pierwotna (animizm), Lud 1900, t. 6.
 • Witowt, Baśni z Kujaw Borowych spisał..., Wisła 1903, t. 17.
 • Witowt, Baśni z powiatu radzyńskiego, Wisła 1903, nr 17, z. 5.
 • Witowt, Gadki z Ostrówka, Wisła 1905, t. 19.
 • Wnuk W., Gawędy Skalnego Podhala, Kraków 1981.
 • Wojda W., Opowiadania łowickie, LL 1961, nr 1–2.
 • Wójcicka M., Obraz zmarłego w opowieściach o snach i w podaniach wierzeniowych, [w:] Tam na Podlasiu, t. 3, Wierzenia i religijność, red. Adamowski J., Wójcicka M., Lublin 2011.
 • Wójcicki K.W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, oprac. Wojciechowski R., Warszawa 1974.
 • Wójcicki K.W., Klechdy. Starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Warszawa 1837.
 • Wójcicki K.W., Nędza z biedą. Baśń ludowa, Warszawa 1881.
 • Wójcicki K.W., Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu, t. 1–2, Warszawa 1836.
 • Wójcicki K.W., Pieśni ojczyste, Warszawa 1830.
 • Wójcicki K.W., Podroż w Podlasiu. Wyimek z dziennika podroży z roku 1825 i 1826, „Dziennik Warszawski” 1828, t. 11 (marzec).
 • Wójcicki K.W., Przysłowia narodowe, t. 1–3, Warszawa 1830.
 • Wójcicki K.W., Stare gawędy i obrazy, t. 1–4, Warszawa 1840.
 • Wójcicki K.W., Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII w., Warszawa 1836.
 • Wójcicki K.W., Zarysy domowe, t. 1–4, Warszawa 1842.
 • Wróblewska V., Pastuch i wilk, Archiwum Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej, KK UMK, 2016.
 • Wysłouchowa M., O bogowojnym juhasie (1901), [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1988.
 • Wysłouchowa M., Z ust górala zakopiańskiego, Lud 1901, t. 7.
 • Z teki folkloru Dionizjusza Czubali, red. Kozera Ł., Wojenne opowieści wspomnieniowe, t. 1, Kielce 2008.
 • Z.A.K. [Kowerska Z.A.], O młynarce i o zboju, Wisła 1894, t. 8.
 • Z.A.K. [Kowerska Z.A.], Pamięć o zmarłych, Wisła 1894, z. 1.
 • Z.A.K. [Kowerska Z.A.], Poszukiwania, Wisła 1893, t. 7. Zabojecka M., Dusza, Kraków 1898.
 • Zaleski S., Bajki i opowiadania z okolic Krzeszowic, Lud 1902, t. 8.
 • Zaleski W., Święci na każdy dzień, Łódź 1984.
 • Zalewski A., Polski przyczynek do „Hagady”, Lud 1902, t. 8.
 • Zamarski [Zmorski] R., Podania i baśni ludu w Mazowszu (z dodatkiem kilku szląskich i wielkopolskich), Wrocław 1852.
 • Zaremba J.A., Stare pogodoki gorolskie łod Zywca, Żywiec 1931.
 • Zawiliński R., Brzeziniacy. Szkic etnograficzny, „Ateneum” 1881, t. 4.
 • Zawiliński R., Drobiazgi ludoznawcze z pow. wielickiego (z melodią), Wisła 1899, t. 13.
 • Zawiliński R., Przesądy i zabobony  z ust ludu w różnych okolicach zebrane, ZWAK 1892, t. 16.
 • Zawiliński R., Przyczynek do twórczości ludu myślenickiego, Lud 1899, t. 5.
 • Zawiliński R., Przyczynek II. do etnografii górali polskich na Węgrzech (z 3 rycinami), MAAE 1896, t. 1.
 • Zawiliński R., Z powieści i pieśni górali beskidowych, Warszawa 1889, Bibl. „Wisły”, t. 5.
 • Zawiliński R., Z powieści i pieśni górali beskidowych, Wisła 1887, t. 1.
 • Zawisza O., Bajki o utopcu. Z okolic Strumienia, ZarŚl 1912, z. 2–4.
 • Zborowski J., Drobne notatki z Podhala, Lwów 1932.
 • Zborowski J., Nowe przyczynki z góralszczyzny, Lud 1934–1935, t. 33.
 • Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie, red. Komorowska T., Gašparikowá V., Warszawa 1976.
 • Zdziarski S., Garść baśni ludu ruskiego ze wsi Nałuża w powiecie trembowelskim,MAAE 1903, t. 6.
 • Zdziarski S., Przyczynki do baśni lenorowych, Lud 1902, t. 8.
 • Zdziarski S., Ludowy waryant komedii Baryki „Z chłopa król”, Lud 1904, t. 10.
 • Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie, red. Gašparikowá V., Komorowska T., Warszawa 1976.
 • Ziółtkowska J., Opowieści humorystyczne z Kaszub [praca magisterska na kierunku filologia polska], UMK, Toruń 2010 [maszynopis, Archiwum Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedy Kulturoznawstwa UMK Toruń].
 • Żłobińska-Zakrzewska K., Scenariusz lekcji historii w klasie II gimnazjum pt. Regiony i ich zwyczaje, 2012, maszynopis pracy dyplomowej, archiwum Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica.
 • Żmigrodzki M., Ukraina, Lud 1896, t. 2.
 • Żółtowska H., Ptaki – nosiciele dusz, „Ziemia” 1932, r. 17, nr 1.

 

II Źródła literackie i inne
 • Abramowicz D., Legendy Pomorza i Kaszub, Gdynia 2010.
 • Anczyc W.L. Trzy baśnie: Mądry kot, Księżniczka głogu, Kopciuszek, Warszawa 1878.
 • Andersen J.Ch., Baśnie, tłum. Beylin S., Sawicki S., Iwaszkiewicz J., Warszawa 1979.
 • Andersen H.Ch., Brzydkie kaczątko, przeł. Beylin S., Warszawa 1977.
 • Andersen H.Ch., Dzikie łabędzie. Słowik, przeł. Beylin S., Poznań 1987.
 • Anegdotki dla rozweselenia towarzystwa zebrane z podań ludowych, z. 2, Warszawa 1874.
 • Anioł w literaturze i w kulturze, t. 1, red. Ługowska J., Skawiński J., Wrocław 2004.
 • Anioł w literaturze i w kulturze, t. 2, red. Ługowska J., Wrocław 2005.
 • Anioł w literaturze i w kulturze, t. 3, red. Ługowska J., Wrocław 2006.
 • Anonim Gall, Kronika polska, przeł. Grodecki R., Wrocław 2003.
 • Antologia bajki polskiej, oprac., wstęp. Ejsmond J., Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1914. Antologia poezji dziecięcej, oprac. Cieślikowski J., Wrocław 1981.
 • Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI–XVII wieku, oprac. Grzeszczuk S., Wrocław 1985.
 • Antologia warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach, wyb., oprac. Brzeska-Smerek T., Olsztyn 2011.
 • Asnyk A., Poezje, t. 3, Lwów 1898.
 • [b.a.], Dziecku odcięto głowę, ponieważ urodziło się z zębami, „Nowiny Codzienne” 1933, nr 183.
 • [b.a.], [Gazeta Normandzka…], „Korespondent” 1834, nr 281.
 • [b.a.], Historia o Barnabaszu z r. 1571, oprac. Krzyżanowski J., Warszawa 1933 (1571). 
 • [b.a.], Historia o Magielonie królewnie neapolitańskiej, Warszawa 1880.
 • [b.a.], Historiey Ućieszney o zacney krolewnie Banialuce ze wschodniey krainy, [w:] Antipasty małzenskie, trzemá ućiesznemi historiami, iáko wdźięcznego smáku cukrem, prawdźiwey á szczerey miłośći małzeńskiey zaprawione,  Kraków 1719.
 • [b.a.], Historya zajmująca o Grzegorzu który przez 17 lat pokutował przykuty do skały. Piękne i bardzo pouczające opowiadanie dla ludu, Warszawa [b.r.].
 • [b.a.], Kraków. Przewodnik dla dzieci, 2002.
 • [b.a.], Piękna Magielona i hrabia Piotr z Prowansji z srebrnemi kluczami. Zajmująca historia z dawnych czasów, Warszawa 1931.
 • [b.a.], Skub, mądry szewczyna czyli smok krakowski. Powieść zabawna przez Sjerp-Polaczka, czcionkami drukarni polsko-ludowej, nakładem Prejsa Juliana, 1849.
 • [b.a.], Wiadomości zagraniczne, „Gazeta Lwowska” 1816, nr 58.
 • [b.a.], Wiadomość o Twardowskim Czarnoxiężniku, „Wanda. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony” 1820, t. 1.
 • [b.a.], Z Leiden d. 27 Czerwca, „Gazeta Poznańska” 1809, nr 54.
 • Bajki i powiastki St. Jachowicza i J.I. Kraszewskiego, Lwów 1924.
 • Bajki i powiastki, z rysunkami Gersona W., Petersburg 1860.
 • „Baju baju z tatarskiego kraju”, wyb. Czachorowski M., przeł. Czachorowski M.C., Czachorowski D.S.C., Białystok 2017.
 • Baliński I., Wybór wierszy z lat wielu, Warszawa 1937.
 • Barber M., Legendy miejskie, wyb., oprac. Orliński W., przeł. Berger-Kuźniar K., Błoch P., Warszawa 2007.
 • Barszczewski J., Szlachcica Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach, t. 1, 1844; t. 2–3, 1845; t. 4, St. Petersburg 1846.
 • Baśnie i legendy polskie, oprac. zbiorowe, Warszawa2016.
 • Baśnie i legendy Skórcza i okolic, red., oprac.Hamerska P., Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej 2009.
 • Baśnie i opowieści Ostrowa Wielkopolskiego i okolic, zeb., oprac. Maśliński M., Ostrów Wielkopolski 1999.
 • Baśnie polskie, oprac. Bywalec M. (Słapa Aleksander), Kraków 1942.
 • Baśnie polskie, wyb., oprac. Jodełka-Burzecki T., Warszawa 1968.
 • Baśnie śląskie. Schlesische Marchen, oprac. Zalewska-Zemła M., Gliwice 1997.
 • Baśnie z Krainy Tysiąca Jezior, wyb., oprac. Rojek J.J., Olsztyn 1989.
 • Baśń polska (w wyborze), Szkolna Biblioteczka na Wschodzie, red. Kurdybacha Ł., Jerozolima 1944.
 • Beckett S. L., Revisioning Red Riding Hood around the World. An Anthology of International Retellings, Detroit 2014.
 • Bełza W., Baśń o królewnie na drewnianych nóżkach, Lwów–Kraków–Warszawa 1907.
 • Bełza W., Dobry syn: bajka sprzed lat tysiąca, Lwów 1893.
 • Berent W., Żywe kamienie, oprac. Popiel M., Wrocław 1992.
 • Berowska M., Aladyn i cudowna lampa, Warszawa 1999.
 • Berowska M., Klechdy, klechdy, Warszawa 2002.
 • Berowska M., Najpiękniejsze bajki polskie, Warszawa 2004.
 • Berowska M., O Smoku Wawelskim, [w:] Berowska M., Polskie legendy i podania, Warszawa [b.r.].
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych.
 • Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, 1996.
 • Bielawski B., Łoziński W., Gawędy i powieści, Lwów 1899.
 • Bielowski A., Nowy zbiór bajek dla dzieci: stosownie do ich potrzeb i pojęć z najlepszych pisarzów wyjęty, Lwów 1855.
 • Bieńczyk M., Jabłko Olgi, stopy Dawida, Warszawa 2015.
 • Biernat z Lublina, Ezop, oprac. Chrzanowski I., Kraków 1910.
 • Bobula M., Gondek K., Miklasz A., Przybylski A., Zantman M., Bękarty Wołgi. Klechdy miejskie, Warszawa 2015.
 • Boccaccio G., Dekameron, t. 1–2, przeł. Boyé E., Warszawa 1986.
 • Bojarska H., Niemowa, „Przyjaciel Dzieci: pismo tygodniowe ilustrowane” 1886, r. 26.
 • Bourke A., The Burning of Bridget Cleary. A True Story, Penguin Books 2001.
 • Bożek R., Madame Sinobroda, Poznań 2005.
 • Brzechwa J., Czerwony Kapturek, Warszawa 1974.
 • Brzechwa J., Jajko, Warszawa 2012 (1938).
 • Brzechwa J., Jaś i Małgosia, [w:] Brzechwa J., Bajki samograjki, Warszawa 1989.
 • Brzechwa J., Kot w butach, Warszawa 1967.
 • Brzozowski Z., Inne baśnie, Wrocław 1991.
 • Brzozowski Z., Kilka czarodziejskich historii, Warszawa 1988. 
 • Buczyński J., Klechdy górnośląskie, Racibórz 2006.
 • Burska H., O siedmiu krukach. Bajka ludowa, Kraków 1945.
 • Butenko B., Krulewna (sic!) Śnieżka. Miły zbiorek 4 nowych-nienowych, niezbyt umoralniających bajeczek: myśliwskiej, obuwniczej, wędrowniczej i domyślnej-niedomyślnej!, Warszawa 2008.
 • Cherezińska E., Spojrz mi w oczy, [w:] Legendy polskie, red. Cetnarowski M., Warszawa 2015.
 • Chazbijewicz S., Baśnie, legendy i podania polskich Tatarów, Białystok 2012.
 • Chmielowski B., Nowe Ateny, t. 1, Lwów 1755.
 • Chociszewski J., Czarodziejska lampa w afrykańskiej jaskini Xa Xa. Powieść arabska z 1001 nocy, nader zabawna i pouczająca, Poznań 1881.
 • Chociszewski J., Czarodziejski stolik i zaczarowane kije w miechu: igra dla ludu i młodzieży w dwóch odsłonach, przerobiona z powieści gminnej, Gniezno 1901.
 • Chociszewski J., Koszałki opałki: zbiór dowcipów, dziwactw, dykteryjek, powiastek, wierszyków anegdot i t.d. dla rozweselenia czytelników, Poznań 1890.
 • Chociszewski J., Księga Sybillińska o przyszłości, Inowrocław 1895.
 • Chociszewski J., Powiastki i bajki dla dzieci, Poznań 1873.
 • Chociszewski J., Powieści i podania ludowe: z ust ludu i z książek, Chełmno 1869.
 • Chociszewski J., Powieści i podania ludowe: z ust ludu i z książek, Poznań 1895.
 • Chociszewski J., Powieści o zbójcach, opryszkach i hajdamakach, Bytom 1907.
 • Chociszewski J., Wesoły figlarz zawierający ucieszne i ciekawe powiastki, wesołe opowiadania, dowcipy, żarty, figle itd.: dla rozweselenia uczciwej zabawy, Poznań 1884.
 • Chociszewski J., Wyrwidąb i Waligóra – powieść dla ludu i młodzieży ułożona na tle podań ludowych, Gniezno 1912.
 • Chodźko I., Obrazy litewskie. Seria szosta. Nowe pamiętniki kwestarza przez brata Rafała Karęgę, Wilno 1876.
 • Chotomska W., Jaś i Małgosia, Warszawa 1983.
 • Chotomska W., Kurczę blade, Warszawa 2010 (1997).
 • Chotomska W., Legenda o Popielu i Mysiej Wieży, [w:] Chotomska W., Legendy polskie, Warszawa 2000.
 • Chotomska W., Legenda o smoku ze smoczej jamy, [w:] Polskie baśnie i legendy, wyb. Leszczyński G., Warszawa 2006.
 • Chotomska W., Legendy polskie, Warszawa 2000; 2004.
 • Chotomska W., Smok ze smoczej jamy, Warszawa 1989.
 • Collodi C., Pinokio: przygody drewnianego pajaca, przeł. Jachimecka Z., Warszawa 1974.
 • Czajkowski A., Baśń o żelaznym wilku i pięknym królewiczu. Z podania gminnego, Warszawa 1928 (1845).
 • Czajkowski A., Poezje, Warszawa 1845.
 • Czajkowki M., Legendy supraskie, Białystok 2003.
 • Czeczot J., Pieśni ziemianina przez tłumacza piosenek wieśniaczych znad Niemna i Dźwiny, Wilno 1846.
 • Czubala D., Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985.
 • Czubala D., Nasze mity współczesne, Katowice 1996.
 • Czubala D., Współczesne legendy miejskie, Katowice 1993.
 • Czyński J., Bajki Marcinowej, Paryż 1845.
 • Danielewski I., Historia o rycerzu złotoskrzydłym, o porwanej dziewicy z drogim klejnotem i o złotym zamku, Poznań 1875.
 • Danielewski I., Kopciuszek: historya bardzo piękna o sierocie, co wyszła za królewicza, o złej macosze i dwóch jej córkach srodze ukaranych, Chełmno1890.
 • Dawna facecja polska, oprac. Krzyżanowski J., Żukowska-Billip K., Warszawa 1960.
 • Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przeł. Mrukówna J., Warszawa 1974.
 • Dobaczewska W., Złota studzienka (1959), [w:] U złotego źródła. Baśnie polskie, wyb. Wortman S., Warszawa 1996 (1968).
 • Domańska A., Przy kominku, Kraków 1911.
 • Dowcipy o nauczycielach i uczniach, oprac. P. Adamczewski, Toruń 2022, nr 99
 • Drabik W., Bajkowe zagadki. LampaAladyna, Kraków 1999.
 • Drabik W., Pomaluj bajkę. LampaAladyna, Kraków 1998.
 • Drużbacka E., Zbior rytmow duchownych, panegirycznych, moralnych i światowych, Warszawa 1752.
 • Dunin-Wąsowicz P., Warszawa fantastyczna, Warszawa 2010.
 • Duńczewski S., Kalendarza polski y ruski na rok Panski 1749, po przybyszowym pierwszy, [Zamość] 1748/1749.
 • Dygasiński A., Cudowne bajki, Warszawa 1939 (1896). Dygasiński A., Cudowne bajki, Warszawa 1984 (1896).
 • Dygasiński A., Zając, Warszawa 1900.
 • Dygasiński A., Żel, bajka z czasów pogańskich, Warszawa 1902.
 • Dynowska M., O wawelskim smoku i innych cudownych zdarzeniach: z podań i legend krakowskich, Warszawa–Lwów, 1937.
 • Dynowska M., Zły czar. Bajka udramatyzowana w pięciu odsłonach, Warszawa 1925.
 • Dziekoński A., Bajki, satyry, liryka, Wilno 1926.
 • Ejsmond J., Bajki, Warszawa 1927.
 • Ejsmond J., Bajki, wyb. Jodełka T., Warszawa 1958.
 • Ejsmond J., Stół i nożyce (zbiór bajek), Warszawa 1935.
 • Elian K., O właściwościach zwierząt. (Wybór),przeł., wstęp, oprac. Komornicka A.M., Warszawa 2005.
 • Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i połnocnych (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), red. Simonides D., 1987.
 • Facecje z dawnej Polski z dawnych kronik, zeb., oprac., przeł. T. Tyc, Poznań 1917.
 • Facecye polskie z  roku 1624, oprac. Brückner A., Kraków 1903.
 • Faleński F.M., O głupim Gawle: klechda niemądra, Kraków 1893.
 • Fizjolog, przeł., wstęp, oprac. Jażdżewska K., Warszawa 2003.
 • Folklorystyka. Dylematy i perspektywy,  red. Simonides D., Opole 1995.
 • Fredro A., Cygan i baba, Wrocław 1986.
 • Fredro A., Komedie wierszem i prozą, oprac. Zakrzewski B., Wrocław 1994.
 • Gadki toruńskie: czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., red. Salmonowicz S., Toruń 1980.
 • Gawiński A., Bajki staroświeckie, Wrocław 1990 (1921).
 • Gawiński A., Dziesięciu rycerzy. Czarodziejska historia, Warszawa 1919.
 • Gawiński A., Lolek Grenadier. Czarodziejska historia, Warszawa 1991 (1912).
 • Gawiński A., Przygody Okruszka. Czarodziejska historia, Warszawa 1991 (1921).
 • Gątkowski J.N., Bajki mazurskie, Wiedeń 1841.
 • German J., Historie o pajacach, Warszawa 1929.
 • Gesta Romanorum. Historie rzymskie, przeł. Hertz P., Warszawa 2001.
 • Gierała Z., Baśnie i legendy ziemi radomskiej, Warszawa 1986.
 • Gilgamesz, przeł. Stiller R., Warszawa 1980.
 • Gliński A.J., Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych opowiedział…, t. 1–4, Wilno 1853.
 • Gliński K., Bajki Niekrasickiego, Warszawa 1910.
 • Gmina Mokrsko legendą malowana,oprac. Zwierz N., Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 2016.
 • Gołębiowski Ł., Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827.
 • Goszczyński S., Dziennik podróży do Tatrów, oprac. Sierotwiński S., Wrocław 2005.
 • Goszczyński S., Dziennik podróży do Tatrów, Petersburg 1853.
 • Górski A., Klechdy, Warszawa 1925.
 • Grajnert J., Legendy, powiastki i pieśni, Warszawa 1893.
 • Grajnert J., Poezje, Warszawa 1874.
 • Grąbczewski W., Łęczyckie bajanie o Borucie Panie, Warszawa 1990.
 • Grodzka J., Legendy łęczyckie, Łódź 1960.
 • Groza A., O duszach umarłych. Powieść ukraińska, [w:] Groza A., Powieści ludu i dumy, t. 1, Warszawa 1855.
 • Halotta A., Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat, Katowice 1984.
 • Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretówoekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693.
 • Hejduk B., O Kraku-bohaterze, [w:] Hejduk B., Legendy i opowieści o Krakowie, Kraków 1967.
 • Hertz B., Bajki i satyry, Warszawa 1911.
 • Hertz B., Bajki minionych dni, Warszawa 1919.
 • Hertz B., Bajki na scenie, Warszawa 1951.
 • Hertz B., Bajki, satyry, aktualne piosenki, Warszawa 1920.
 • Hertz B., Trzewiki szczęścia, Bajka dla dzieci w trzech obrazach, Warszawa 1952 (1935).
 • Hertz B., Trzewiki szczęścia, Bajka sceniczna w trzech odsłonach, Warszawa 1957.
 • Hertz B., Żarty, nie żarty. Bajki, satyry i piosenki, Wilno 1930.
 • Historia Aladyna, który z nędzarza stał się wielkorządcą potężnego państwa, Warszawa 1914.
 • Historia o pannie wodnej Meluzynie, [w:] Baśnie śląskie. Schlesische Märchen, oprac. Zalewska-Zemła M., Gliwice 1997.
 • Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie, oprac. Krzywy R., Warszawa 2015.
 • Historie dziwne i straszliwe. Jezuickie opowieści z czasów saskich, zeb., oprac. Kazańczuk M., Chotomów 1991.
 • Historya Aladyna czyli Lampa cudowna, Warszawa 1861.
 • Historya o Alim Babie i czterdziestu złodziejach zgładzonych ze świata przez jedną niewolnicę. Drukiem i nakładem Fiałka W., Chełmno [b.r.].
 • Historya o Gryzeldzie i margrabi Walterze, Z książek dla ludu przez Marbacha wydanych, Drukiem w Wadowicach [b.r.; nota 1869].
 • Historye cudownych obrazów Najświętszej Marii Panny w Polsce, red. Fridrich A., t. 1–4, Kraków 1903–1911.
 • Iłłakowiczówna K., Bajeczna opowieść o królewiczu La – fi Czaniu, o żołnierzu Soju i o dziewczynce Kio, Warszawa 1918.
 • Iłłakowiczówna K., Rymy dziecięce, Warszawa 1923.
 • Iredyński I., Bajki nie tylko o smoku, Warszawa 1964.
 • Iwański Z., Legendy krakowskie, Kraków 2006.
 • Jachowicz S., Bajki i powieści, Płock 1824.
 • Jan z Kijan, Psalm szewcom ku czci, ku chwale, bo łgarze, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. Grzeszczuk S., Wrocław 1985.
 • Janczarski Cz., Przygody i wędrówki Misia Uszatka, Warszawa 1960.
 • Jankowski J., Bajka o nieskończoności, Rps  5063 II BN.
 • Jankowski J., Bajki, wiersze, Rps 5048 II BN.
 • Janowski A., Naśladowanie głosów zwierząt, Wisła 1902, t. 16, z. 1.
 • Januszewska H., Baśnie polskie, Warszawa 1950.
 • Januszewska H., Jak polska Pyza wędrowała, Warszawa 1938 (wyd. zmienione – Kraków 1951).
 • Januszewska H., O Bartku doktorze, [w:] U złotego źródła. Baśnie polskie, wyb. Wortman S., Warszawa 2000 (1968).
 • Januszewska H., Złota jabłoń,Warszawa 1955.
 • Januszewska H., O smoku wawelskim, Warszawa 1954.
 • Jarmusiewicz J., Mowy do ludu wiejskiego krótkie i łatwe na wszystkie niedziele i święta, Wiedeń 1841.
 • Jaworski R., Historie maniaków, przedm. Głowiński M., Kraków 1978 (1910).
 • Jędrzejewska-Wróbel R., Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii, Warszawa 2010.
 • Junosza K., Starościne uszy. Gawęda, „Kolce“ 1877, nr 27.
 • Jurasz T., Banialuka, czyli kopa starych przysłów polskich, Rzeszów 1989.
 • Jurkiewicz J., Legendy Pomorza Szczecińskiego, Gdynia 2005.
 • K. Pliniusza Starszego Historyi naturalnej ksiąg XXXVII, t. 2, przeł. Łukaszewicz J., Poznań 1845.
 • Kadłubek W., Kronika polska, przeł. Kürbis B., Wrocław 2003.
 • Kalinowski K., Za siedmiu górami. Baśnie i klechdy oryginalne i naśladowane, Warszawa 1900.
 • Kałucki S., Baśnie i opowiastki z krainy zwanej Kurpsiami, Ostrołęka2002.
 • Kann M., Baśń o srebrnorogim jeleniu, Warszawa 1956.
 • Karpiński Ś., Kredą na parkanie, Warszawa 1937.
 • Kasprowicz J., Bajki, klechdy, baśnie, Lwów 1922 (1902).
 • Kasprowicz J., Bajki, klechdy i baśnie, wstęp Sikorska J., Inowrocław 1996 (1901).
 • Kasprowicz J., Dzieła poetyckie, t. 1, Obrazy i opowiadania, wyd. Bernacki L., Lwów 1912.
 • Kasprowicz J., Klechdy, bajki, baśnie, [Lwów] 1902.
 • Kasprowicz J., O bohaterskim koniu i walącym się domu, Lwów 1906.
 • Kasprowicz J., Pisma zebrane. Utwory literackie, t. 4, oprac. Loth R., Kraków–Wrocław 1984.
 • Kędzierski W., Legendy miejscowe, [w:] Dzieje Nowegomiasta n. Wartą i jego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okazji trzechsetlecia Bractwa; 1637–1937, [b. red.], Nowemiasto nad Wartą 1937.
 • Kędziorzyna M., O przepięknej Hannie, Warszawa 1956.
 • Kierz roży: bajki mazurskie z Działdowszczyzny, zeb., oprac. Sotomska E., Dąbrówno 2016.
 • Kisielnicki M., Kopytko i kwak: bardzo dziwna bajka w 3 odsłonach podług bajki Kornela Makuszyńskiego, Warszawa 1938.
 • Kobieta o bursztynowych włosach. Mazurskie legendy i baśnie według Maxa Toeppena, przeł. Ostojski T., Olsztyn 1999.
 • Komornicka M., Baśnie. Psalmodie, Warszawa 1900.
 • Konarski Sz., Ze wsi i dla wsi. Gawędy o ważnych sprawach, [b.m.] 1918.
 • Konopnicka M., Jak to ze lnem było?, Warszawa  1951.
 • Konopnicka M., Na jagody!: książeczka leśna, Warszawa 1924.
 • Konopnicka M., O krasnoludkach i sierotce Marysi, Białystok 1993 (1895/1896).
 • Korczak J., Król Maciuś Pierwszy, Warszawa 1922.
 • Kornaccy K., R., Czarna Róża. Baśnie i opowieści z Podlasia, Biała Podlaska 1993.
 • Koronkiewicz J., Pogaduszki przy piecu, t. 1–2, Choroszcz 2007.
 • Korotyńska E., Jagusia sierotka, Warszawa 1930.
 • Korotyńska E., Litościwa mrówka, Warszawa 1931.
 • Korotyńska E., Mądry nierogatek, Warszawa 1930.
 • Korotyńska E., O siedmiu krukach: Baśń fantastyczna, Warszawa 1928.
 • Korotyńska E., Trzej królewicze, Warszawa 1932.
 • Korotyńska E., Wyprawa do królewskiego pałacu, Warszawa 1930.
 • Korotyńska E., Złota jabłoń i odważny królewicz, Warszawa 1931.
 • Korotyńska E., Sinobrody: baśń z 1001 nocy, Warszawa 1929.
 • Kostyrko H., Klechdy domowe. Podania i legendy polskie, Warszawa1962.
 • Kowalski F., Fraszki, Lwów 1839.
 • Kownacka M., Bajowe bajeczki i świerszczykowe skrzypeczki czyli O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku, Warszawa 1935.
 • Kownacka M., Plastusiowy pamiętnik, Warszawa 1936.
 • Kozieł E., Wspomnienia wędrownego kramarza, Poznań 1971.
 • Kracherowa N., Ziemia Raciborska, Katowice 1972.
 • Krasicki I., Kruk i lis, [w:] Krajobraz poezji polskiej, oprac. Kryda B., Warszawa 1986. Kraszewski J.I., Bajeczki, Lwów1884 (1881).
 • Kraszewski J.I., Bajki i bajeczki, wyb., oprac. Hahn W., Warszawa 1960 (1882).
 • Kraszewski J.I., Dziad i baba, [w:] Kraszewski J.J., Poezje, t. 1, Wilno 1838. Kraszewski J.I., Kopciuszek, Wilno 1863.
 • Kraszewski J.I., O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie (1876), [w:] Wybór podań i legend polskich, wyb., oprac. Rodziewicz J., Wrocław 1997.
 • Kraszewski J.I., Poezje, t. 1,Wilno 1838.
 • Kraszewski J.I., Stara baśń, Warszawa 1983.
 • Królewna na dnie studni: podania, opowieści, baśnie i legendy ludowe powiatu szamotulskiego, zeb., oprac. Bernady Ł., Fundacja Kultury Zamek Górków 2000.
 • Krolowa jezior, wyb., oprac. Rojek J.J., Olsztyn 1988.
 • Krumłowski K., Czerwony Kapturek, [Krakau 1942].
 • Krumłowski K., Kot w butach, Kraków [1942].
 • Krumłowski K., Śpiąca Królewna, [Krakau 1942].
 • Księga dowcipu i humoru zawierająca przeszło 6.000 dowcipów, anegdot wierszem i prozą w XVII rozdziałach. T. 2, zebrał S.S., Cieszyn 1932.
 • Księga bajek polskich, t. 2, wyb., oprac. Grabowska M., Warszawa 1988.
 • Księga tysiąca i jednej nocy, przeł. z arab. Ficowski J., Bogdanowicz J. et al., Warszawa 1973.
 • Księga tysiąca i jednej nocy: wybrane opowieści, wyb., przeł. Kubiak W., Wrocław 1992.
 • Kuligowski I. M., Demokryt śmieszny albo śmiech Demokryta chrześcijańskiego, Wilno 1699.
 • Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, red. Simonides D., Kowalski P., Wrocław–Warszawa 1991.
 • Kuncewiczowa M., Dwa księżyce, Warszawa 1933.
 • Kwaśniewski K., Legendy poznańskie, Poznań 2013.
 • Kwaśniewski K., Podania dolnośląskie, Wrocław 2002.
 • Kwiat paproci i inne baśnie polskie, wyb. Lebecka H., Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1986.
 • Kwietniewska-Talarczyk M., Cudowna lampa Aladyna, Kraków 1993.
 • Kwintowa I., Dar królowej róż: zbiór baśni i legend z Warmii i Mazur, Olsztyn 1985.
 • Kwintowa I., Pierścień orlicy, Olsztyn 1976.
 • Kwintowa I., Uśmiechnij się bajko, Olsztyn1982.
 • Lagerlöf S., Legendy Chrystusowe, przeł. Zarębina M., Warszawa 2000.
 • Lampa czarodziejska historia bardzo piękna jako syn ubogich rodziców, imieniem Aladyn, za pomocą lampy czarodziejskiej przyszedł do wielkich skarbów i zaszczytów, oprac. Fiałek W., Chełmno 1908.
 • Landowski R., Łabędzi lot Damroki. Baśnie i podania z pomorskich jezior, Gdańsk 1989.
 • Lange A., Rozmyślania, Kraków–Warszawa 1906.
 • Latini B., Skarbiec wiedzy, przeł., oprac. Frankowska-Terlecka M., Giermak-Zielińska T., Warszawa 1992.
 • Lech A., Cudowna lampa Aladyna, Kraków 1997.
 • Lechowa I., Opowieści o Górze Chełmskiej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1963, t. 5.
 • Legendy, zeb., oprac. Grajnert J., Warszawa 1904.
 • Legendy chrześcijańskie 2. Niezwykłe historie o świętych, męczennikach, pustelnikach i pielgrzymach, wyb. Bellinzaghi R., przeł. Dobosz M., Warszawa 2006.
 • Legendy chrześcijańskie, wyb. Santucci L., Klimaszewski S., przeł. Szymanowski A., Warszawa 1988.
 • Legendy kujawskie, oprac. Podczaski W., Inowrocław 2012.
 • Legendy warszawskie. Antologia,wyb. Zdanowska A.M., oprac., red. Odnous J., Warszawa 2016.
 • Legendy województw: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego, zeb. Niwińska W., Białystok 1995.
 • Legendy polskie, red. Cetnarowski M., Warszawa 2015.
 • Lemański J., Ofiara królewny. Powieść fantastyczna, wstęp Puchalska M., Kraków–Wrocław 1985 (1906).
 • Lemański J., Bajki o zwierzętach, Warszawa 1916.
 • Lemański J., Proza ironiczna, Warszawa 1904.
 • Lenartowicz T., Baśń o walecznym księciu, [w:] Lenartowicz T., Polska ziemia (w obrazkach), cz. 1, Poznań 1850.
 • Leszczełowski J., W krainie legend Pojezierza Drawskiego, Drawsko Pomorskie 2016.
 • Leśmian B., Klechdy polskie, Londyn 1956.
 • Leśmian B., Klechdy polskie, oprac. Lewandowski W., Kraków 1999 (1911).
 • Leśmian B., Klechdy sezamowe (audiobook), czyta H. Kinder Kiss, wyd. Heraclon International, Piaseczno 2012.
 • Leśmian B., Klechdy sezamowe, Warszawa 1973 (1912).
 • Leśmian B., Klechdy sezamowe, Warszawa 1997 (1912).
 • Leśmian B., Przygody Sindbada Żeglarza, Warszawa 1972; 1992 (1913).
 • Lippopman T., Legendy Podlasia, Białystok 2008.
 • Londyński B. (Rościszewski M.), Bajki słowiańskie, Warszawa 1932.
 • Londyński B., Frankowe szczęście; Podrzutek: dwie bajki, Warszawa 1920.
 • Londyński B., Jelonek, Warszawa 1932.
 • Londyński B., Jutrzenka, Warszawa 1931.
 • Luboszycki A., Królewna Wiosna: rewia – bajka dla dzieci i starszych w dziesięciu obrazach, Warszawa 1931.
 • Lück K., Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksüberlieferung und Literatrur, Lipsk 1943.
 • Łoziński W., Szlachcic chodaczkowy. Powieść, Gródek 1892.
 • Łubieńska K., Bajki dla dzieci, Warszawa 1841.
 • Łukaszewicz A.B., Kujawskie legendy, gawędy i gadki, 2012; 2016.
 • Ługowska J., Bajka ludowa jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 • Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.
 • Ługowska J., Baśnie nasze współczesne, Wrocław 2005.
 • Ługowska J., Baśnie nie-baśnie Astrid Lindgren, „Świat Psychoanalizy” 1996, nr 2.
 • Ługowska J., Baśnie Oskara Miłosza wobec ludowej tradycji, LL 2000, nr 4–5.
 • Ługowska J., Baśń egzotyczna na warsztacie Marii Krüger („Dar rzeki Fly”), [w:] Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji, red. Chęcińska U., Szczecin 2016.
 • Ługowska J., Człowiek i zwierzę w bajce zwierzęcej, magicznej oraz w legendach o życiu świętych, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Ługowska J., Dzieci i stajenka, „Poezja i Dziecko” 2005, nr 1.
 • Ługowska J., Dzieje smoka wawelskiego przez Stanisława Pagaczewskiego opowiedziane, [w:] Kraków mityczny: motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. Baluch A., Chrobak M., Rogoż M., Kraków  2009.
 • Ługowska J., Fantasy Doroty Terakowskiej: w kręgu problematyki i poetyki utworów – rekonesans badawczy, „Literatura i Kultura Popularna” 2000, nr 9.
 • Ługowska J., Fantastyka baśniowa w procesie literackiej inicjacji dziecka oraz jako przedmiot szkolnej edukacji polonistycznej, [w:] Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red.  Gondek E., Socha I., Pytlos B., Katowice 2012.
 • Ługowska J., Folklor – tradycje, inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne, Wrocław 1999.
 • Ługowska J., Folklorystyka wrocławska, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1997, nr 35.
 • Ługowska J., Humorystyczne transformacje ludowych wątków wierzeniowych, [w:] Tekst i jego odmiany, red. Dobrzyńska T., Warszawa 1996.
 • Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 • Ługowska J., Meluzyna, [hasło w:] Słownik literatury popularnej, red. Żabski T., Wrocław 1997. Ługowska J., Modlitwa i jej funkcje w wierszach dla dzieci, „Quaestiones Selectae” 2007, z. 21.
 • Ługowska J., O formule bajki [rec.: Nikolae Rošijanu, Tradicjonnye formuly skazki, „Nauka”, Moskva 1974, ss. 215], LL 1976 nr 4–5.
 • Ługowska J., Obrazy diabła w różnych gatunkach opowieści ludowych, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. Błażejewski T., Łódź 1998.
 • Ługowska J., Opowieść biograficzna i jej funkcje w twórczości Janusza Korczaka (na przykładzie utworów o Ludwiku Pasteurze), [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży: biografie, red. Olszewska B., Pajączkowski O., Urbańczyk L., Opole 2015.
 • Ługowska J., Piaskoludek i dzieci sto lat później, czyli o literackich spotkaniach w czasie (Czworo dzieci i „coś“ Jacqueline Wilson), [w:] O tym, co Alicja odkryła.... W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, red. Vhrobak M. i in., Kraków 2015.
 • Ługowska J., Piszę dla dziecka, które jest we mnie: o poezji Józefa Ratajczaka, [w:] Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji,red. Chęcińska U., Szczecin 2016.
 • Ługowska J., Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa, LL 1977, nr 2.
 • Ługowska J.,  Przysłowie w strukturze dawnego i współczesnego wiersza dla dzieci, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne, red.  Olszewska B., Pajączkowski O., Opole 2017.
 • Ługowska J., Rodzina a autorytety. Na przykładzie najnowszej prozy dla młodzieży, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. Howorus-Czajka M., Kaczor K., Wierucka A., Gdańsk 2011.
 • Ługowska J., Sposoby określania intencji w gwarowym tekście mówionym, LL 1988, nr 1.
 • Ługowska J., Sposoby wyzyskiwania folkloru w literaturze dla dzieci (na przykładzie baśni Janiny Porazińskiej), [w:] Literatura ludowa i literatura chłopska, red. Aleksandrowicz A., Hernas Cz., Bartmiński J., Lublin 1977.
 • Ługowska J., Świat według Ani Shirley, [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, red. Jastrzębski B.,  Konarska K., Lewicki A., Wrocław 2012.
 • Ługowska J., Tajemnicza historia Harry’ego Pottera, „Literatura i Kultura Popularna” 2002, nr 10.
 • Ługowska J., Tekst a gatunek, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne,red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Ługowska J., Temat śmierci w najnowszej prozie dla dzieci i młodzieży, [w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, Wrocław 2008.
 • Ługowska J., Teoretyczne podstawy wyodrębniania gatunków opowieści ludowych, LL 1986, nr 1.
 • Ługowska J., Vinzenz – mistrz słowa mówionego, Wrocław 2015.
 • Ługowska J., Vinzenzowska oralność, „Quaestiones Oralitatis” 2015.
 • Ługowska J., W Fantazjanie i gdzie indziej. Szkice o baśni literackiej, Wrocław 2006.
 • Ługowska J., W kręgu baśni poetyckich Jana Brzechwy, „Guliwer” 2008, nr 1. Ługowska J., W kręgu Sabałowej tradycji, LL 1999, nr 6.
 • Ługowska J., W kręgu ukraińskich baśni i podań ludowych, LL 1995, nr 4–5;
 • Ługowska J., W świecie imion własnych o funkcjach imienia w „Nie kończącej się historii” Michaela Endego, „Etnolingwistyka” 2001, t. 13.
 • Ługowska J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.
 • Ługowska J., Wzorce gatunkowe autobiograficznego pisarstwa Andersena i ich adaptacje w wybranych utworach o życiu i twórczości pisarza, [w:] Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. Ratuszna H., Wiśniewska M., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Ługowska J., Żabski T., Romans rycerski w obiegu jarmarcznym – posłowie, [w:] Piękne historie o niezłomnym rycerzu Zygfrydzie, pannie wodnej Meluzynie, królewnie Magielonie i świętej Genowefie. Antologia jarmarcznego romansu rycerskiego..., oprac. Ługowska J., Żabski T., Wrocław 1992.
 • Majkowski A., Życie i przygody Remusa, przeł. Bądkowski L., Gdynia 1966.
 • Makuszyński K., Awantury arabskie, Kraków 1913.
 • Makuszyński K., Awantury arabskie, Warszawa 1921.
 • Makuszyński K., Bardzo dziwne bajki, Kijów 1918 (1916).
 • Makuszyński K., Bardzo dziwne bajki, Warszawa 1958 (1916).
 • Makuszyński K., O dwóch takich co ukradli księżyc, Kraków 2007.
 • Makuszyński K., O wawelskim smoku, Kraków 1988.
 • Makuszyński K., Walentynowicz M, O wawelskim smoku, Warszawa 1959 (1937).
 • Makuszyński K., Walentynowicz M., Wanda leży w naszej ziemi,Kraków 1961 (1938).
 • Mamelski J., Legendy kaszubskie / Kaszëbsczé legeńdë, Gdynia2013.
 • Matuszewski I., Bajdy i baśnie dla młodych i starych, Warszawa 1892.
 • Miciński T., Nietota. Księga tajemna Tatr, Warszawa 1910.
 • Miciński T., Królewna Orlica (1901), [w:] Miciński T., Utwory dramatyczne, oprac. Wróblewska T., t. 4, Kraków–Wrocław 1984.
 • Miciński T., W mroku gwiazd, Kraków 1902.
 • Mickiewicz A., Bajki, Warszawa 1893.
 • Mickiewicz A., Ballady i romanse, Warszawa 1955 (1822).
 • Mickiewicz A., Lis i kozioł, [w:] Antologia bajki polskiej, wyb., oprac. Woźnowski W., Wrocław–Warszawa 1983.
 • Mięsopust albo Tragikomedyja na dni mięsopustne, [w:] Dramaty staropolskie, t. 4, oprac. Lewański J., Warszawa 1961.
 • Mikorski F., Bajki, cz. 1, Warszawa 1868.
 • Mikorski F., Bajki, cz. 2, Warszawa 1869.
 • Miłkowski Z. (Jeż T.T), Lech – Czech – Rus. Powieść historyczno-spółczesna, Poznań 1878.
 • Miłosz O., Baśnie i legendy litewskie, przeł. Wakar K., Olsztyn 1985.
 • Molicka M., Bajki terapeutyczne, Poznań 1999.
 • Moraczewski J., Starożytności polskie, t. 1–2, Poznań 1842.
 • Morcinek G., Baśnie śląskie, Warszawa 2010.
 • Morcinek G., Jak górnik Bulandra diabła oszukał. Baśnie śląskie,  Warszawa 1958.
 • Morcinek G., Legendy i baśnie, Katowice 1984.
 • Morcinek G., O tym, jak jeden chłop miał trzech synów, [w:] Księga bajek polskich, t. 2, wyb., oprac. Grabowska M., Warszawa 1989.
 • Morsztyn H., Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy (ok. 1620), oprac. Grześkowiak R., Warszawa 2007.
 • Musaus J.K.A., Legendy o Liczyrzepie, przeł. Wziątek A., Wrocław 2005.
 • Myśliwski W., Kamień na kamieniu, Warszawa 1991 (1983).
 • Narbutt T., Rys historyczny ludu cygańskiego, Wilno 1830.
 • Necel A., Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie, Warszawa 1975.
 • Necel A., W niewoli białych purtków: podania i gawędy z Wybrzeża, Warszawa 1977.
 • Nędza-Kubiniec S., Posiady na groniku, Warszawa 1962.
 • Niemcewicz J.U., Podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828, Petersburg 1859.
 • Niemczuk J., Bajki pana Bałagana, Warszawa 1989.
 • Niemojewski A., Bajka. Poemat w jednej odsłonie, Warszawa 1900.
 • Niewiadomska C., Legendy, podania i obrazki historyczne, t. 1, Czasy przedchrześcijańskie, Warszawa 1918.
 • Niesiecki K., Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego…, t. 3, Lwów 1740.
 • Norwid K., Wanda.Rzecz w obrazach sześciu, (1851) 1852, wyd. z autografu Przesmycki Z., „Chimera” 1901, t. 4, z. 10–12.
 • Norwid K., Krakus. Książę nieznany, Lipsk1863 (1851).
 • Nowaczyński A., Małpie zwierciadło, Warszawa 1923.
 • Nowak T., A jak królem, a jak katem będziesz, Warszawa 1987 (1968).
 • Nowak T., Diabły, Warszawa 1971.
 • Nowak T., Dwunastu, Kraków 1974.
 • Nowak T., Półbaśnie, Warszawa 1986 (1976).
 • Nowak T., Psalmy na użytek domowy, Kraków1959.
 • Nowomiejskie legendy i podania, red. Czarny H., Nowe Miasto nad Wartą 2000.
 • Nowosielski I., Bajki i powiastki oryginalne i naśladowane, Warszawa 1842.
 • Nowożytny Sinobrody. Procesu część druga, „Kurjer Warszawski” 1884, nr 77.
 • Nuzikowska H., Biskupie miasteczko, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany” 1913, r. 4, nr 32.
 • O Popielu, którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy wielkopolskie, oprac. Świrko S., Poznań 1984.
 • O zaklętej księżniczce w zamku gnieźnieńskim oraz inne podania i legendy wielkopolskie, oprac. Świrko S., Poznań 1985.
 • Obertyńska B., Pawlikowska A., Siedem żon Sinobrodego. Pantomima, Lwów 1933/1934.
 • Odejdę a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, red. Niewiadomski D., Wójcicka M., Lublin 2006.
 • Okęcka-Bromkowa M., Nad jeziorem bajka śpi, Olsztyn 1962.
 • Olech J., Czerwony Kapturek, [Warszawa 2005].
 • Oleksik K., Czarownica znad Bełdan, Olsztyn 1984.
 • Onichimowska A., Dobry potwór nie jest zły, Warszawa 2003. Opowieści ludu spiskiego, oprac. Jazowski A., Warszawa 1967.
 • Oppman A. [Or-Ot], Baśń o dobrej sierocie i złej macosze i o 12 miesiącach, Warszawa 1909.
 • Oppman A. [Or-Ot], Cztery komedyjki: Jaś i Małgosia; Żabi król; Róża z zaczarowanego ogrodu; Czerwony Kapturek, Warszawa 1924.
 • Oppman A. [Or-Ot], O Jasiu Sowizdrzale i gęsi co niosła złote jajka czarodziejska bajka, Warszawa 1929.
 • Oppman A. [Or-Ot], Ulubione baśnie: O rybaku i złotej rybce. O siedmiu krukach. Stoliczku nakryj się, seria Moje książeczki, nr 3, Warszawa 1931.
 • Oppman A. [Or-Ot], Za górami, za morzami, Poznań 2010.
 • Ordyńska Z., Kubuś, który rozumiał mowę ptaków, Kraków 1931.
 • Oracki T., Jak Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii i Mazur, Gdańsk 1995.
 • Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie wielkopolskie, oprac. Świrko S., Poznań 1969.
 • Orłoń M., O wawelskim smoku, królu Kraku i szewcu Skubie, [w:] Orłoń M., Tyszkiewicz J., Legendy i podania polskie, Warszawa 1986.
 • Orłoń M., Tyszkiewicz J., Legendy i podania polskie, Warszawa1986.
 • Orłowska A., Humor i satyra, zbiór wesołych kawałków z „Gazety Poznańskiej”, z. 1, Poznań 1923.
 • Or-Ot [Oppman A.], Cztery komedyjki: Jaś i Małgosia; Żabi król; Róża z zaczarowanego ogrodu; Czerwony Kapturek, Warszawa 1924.
 • Orzeszkowa E., Czego po świecie szukał smutek?, Przędze, Warszawa 1903.
 • Osiński L., O pierwiastkowey drammatyce w Polszcze, „Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej” 1821, r. 1, nr 22.
 • Ossendowski F.A., Życie i przygody małpki (pamiętnik szympansiczki Kaśki), Lwów 1929.
 • Ossoliński J.M., Wieczory badeńskie czyli powieści o strachach i upiorach..., Warszawa 1970 (1852).
 • Ostrowska B., Narodziny bajki, obrazki sceniczne, Warszawa 1923.
 • Ostrowska B., Baśnie, [w:] Ostrowska B., Utwory prozą, wstęp Głowiński M., Warszawa 1982. Ostrowska B., Utwory prozą, wstęp Głowiński M., Warszawa 1982.
 • Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. Wesołowska E., Wrocław–Warszawa–Kraków 2008. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. Kiciński B., Warszawa 1995.
 • Ożogowska H., O królewnie, która się bała, że jej korona z głowy spadnie, Warszawa 1960. Pach A., Drzewiej pod Giewontem, Warszawa 1977.
 • Pach F., Jarzębowski W., Bajdy przy watrze, Warszawa 1957.
 • Pagaczewski S., Gąbka i latające talerze, Kraków 1986 (1979).
 • Pagaczewski S., Misja profesora Gąbki. Opowieść o nowej wyprawie, Kraków 1985 (1975).
 • Pagaczewski S., Porwanie Baltazara Gąbki, Kraków 1965; 1989.
 • Pajgert J.K., Bajki i wiersze różne, Lwów 1841.
 • Pan Twardowski, sławny mistrz czarnoksięski, wyd. przez Karola Miarkę w Mikołowie [b.r.].
 • Peregryn z Opola, Kazania de tempore i de sanctis, red. ks. Wolny J., przeł. zespół, Kraków 2001.
 • Perły humoru polskiego, t. 2, oprac. Bartoszewicz K., Kraków 1884.
 • Perły humoru polskiego, t. 3, oprac. Bartoszewicz K., Kraków 1892.
 • Perrault Ch., Bajki babci Gąski, przeł. Januszewska H., Warszawa 1961, 1971 (1697).
 • Perrault Ch., Baśnie, czyli opowieści z dawnych czasów, przeł. Grzegorzewska B., Warszawa 2010.
 • Perrault Ch., Ośla skórka. Baśń, przeł. Całek Sz., „Creatio Fantastica” 2016, r. 12, nr 2.
 • Piątek T., Pałac Ostrogskich, Warszawa 2008.
 • Piękne historie o niezłomnym rycerzu Zygfrydzie, pannie wodnej Meluzynie, królewnie Magielonie i świętej Genowefie. Antologia jarmarcznego romansu rycerskiego..., oprac. Ługowska J., Żabski T., Wrocław 1992.
 • Piotrowska E., Bajka o drzewie, Poznań 2016.
 • Pisarski R., Wyrwidąb i Waligóra, Warszawa 1962.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 1991.
 • Podgórscy B., A., Mitologia śląska. Przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej, Katowice 2011.
 • Polskie baśnie i legendy, oprac. Leszczyński G., Warszawa 2006.
 • Poncjan (historia o siedmi mędrcach przekładania Jana z Koszyczek) 1540, wyd. Krzyżanowski J., Kraków 1927.
 • Porazińska J., Bajdurki, Warszawa1952.
 • Porazińska J., Baśń o siedmiu krukach (na wątkach baśni ludowej), Włocławek 1938.
 • Porazińska J., Baśń o siedmiu krukach: na wątkach baśni ludowej,  Lwów 1943.
 • Porazińska J., Czarodziejska księga, Warszawa 1961.
 • Porazińska J., Jaś i Kasia (na motywach pieśni ludowej), Warszawa 1947.
 • Porazińska J., Kichuś majstra Lepigliny, Warszawa 1973.
 • Porazińska J., Kozucha Kłamczucha, Warszawa 1956.
 • Porazińska J., Siostra siedmiu kruków, [w:] Królewna czarodziejka i inne baśnie polskie, red. Liwicka J., Warszawa 1965.
 • Porazińska J., Starodzieje, Warszawa 1962.
 • Porazińska J., Szewczyk Dratewka, Warszawa 2011.
 • Porazińska J., Za górami... Za lasami.... Polskie baśnie ludowe, Warszawa 1952.
 • Porazińska J., Za trzydziewiątą rzeką. Baśnie ludu polskiego, Warszawa1955.
 • Posadzowa S., Dziecię Jezus. 10 legend, Poznań 1948.
 • Potocki A., Księga legend i opowieści bieszczadzkich, Olszanica 2014.
 • Potocki W., Ogród fraszek, zeb., oprac. Brückner A., t. 1, Lwów 1907.
 • Powiastki o zbójcach. Zebrane z pism różnych autorów, Chełmno [b.r.].
 • Powieściludu krakowskiego, oprac. Karaś M., Kraków 1959.
 • Proszyński P., Bajki i przypowieści, brednie, banialuki i duby smalone, Petersburg1845.
 • Proza polska wczesnego renesansu 1510–1550, oprac. Krzyżanowski J., Warszawa 1954.
 • Prus B., Bajka, „Mucha” 14.01.1873.
 • Prus B., Dziwna historia, Drobiazgi, t. 3, Warszawa 1935.
 • Prus B., Milknące głosy, [w:] Prus B., Pisma, t. 5–7, Warszawa 1935.
 • Prusinowski J., Z podań ludu i z obcej mowy przez…, Warszawa 1856.
 • Przerwa-Tetmajer K., Bajeczny świat Tatr, Warszawa 1905.
 • Przerwa-Tetmajer K., Na Skalnym Podhalu, Kraków 1976 (1903–1910).
 • Przerwa-Tetmajer K., Na Skalnym Podhalu, Warszawa–Lwów–Kraków1903–1910.
 • Przyborowski W., Myszy króla Popiela: opowiadanie przedhistoryczne, Warszawa 1888.
 • Przyborowski W., Król Krak i królewna Wanda, Warszawa 1887.
 • Przyborowski W., Z przeszłości Warszawy. Szkice historyczne, seria 2, Legendy warszawskie, Warszawa 1902.
 • Przybyszewski S., Odwieczna baśń. Poemat dramatyczny, Lwów 1906.
 • Puzdrowski E., Bursztynowe drzewo: baśnie kaszubskie, Gdańsk 1984.
 • R.L., Bibliografia, Wisła 1891, t. 5.
 • Radolińska E., Bajki, Poznań 1853.
 • Rabska Z., Baśnie kaszubskie, Warszawa 1939.
 • Radziwiłłowa F.U., Komedie i tragedie, [Żółkiew] 1754.
 • Rajszel E., Bajki i przypowieści: do użytku instytutów publicznych zwłaszcza żeńskich przez Radę Wychowania Publicznego  zatwierdzone i polecone, Warszawa 1839.
 • Rej M., Figliki albo rozlicznych ludzi przypadki dworskie, Kraków 1574.
 • Rej M., Historya prawdziwa która się stała w Landzie mieście niemieckim. 1568, wyd. Celichowski Z., Kraków 1891.
 • Reymont W.S., Komurasaki. Żałosna historia o pękniętym porcelanowym sercu japońskim, opowiedziana dla Hality Lutosławskiej, Warszawa 1903.
 • Rodziewiczówna M., Bajka o głupim Marcinie, Warszawa 1917.
 • Rodziewiczówna M., Dewajtis, Warszawa 1889.
 • Romantyczna gawęda szlachecka: antologia, wyb., oprac. Waśko A., Kraków 1999.
 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Toć je dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. Jelicz A., Warszawa 1987.
 • Rusinek M., Kopciuszek. Niebaśnie, Warszawa 2006.
 • Rybacki K.J., Bajki i powiastki dla dzieci i młodzieży, Łowicz 1932.
 • Rydel L., Wybór dramatów, oprac. Tatarowski L., Wrocław 1983.
 • Rydel L., Zaczarowane koło (1900), [w:] Rydel L., Wybór dramatów, oprac. Tatarowski L., Wrocław 1983.
 • Rydel L., Zatruta studnia, Kraków 1907.
 • Rzewuski H., Nie – bajki: powieści luźne, Petersburg 1851.
 • Sapkowski A., Miecz przeznaczenia, Warszawa 1993.
 • Sapkowski A., Ostatnie życzenie, Warszawa 2004.
 • Sapkowski A., Pani Jeziora, Warszawa 2010.
 • Sarwa A.J., Gałązka rajskiej jabłoni: prastare polskie baśnie, klechdy i opowieści, Sandomierz2013.
 • Sarwa A.J., Strzyga. Sandomierskie opowieści niesamowite, Sandomierz 2006.
 • Schmidkunz W., Dzieciątko Jezus w legendach, przeł. Sotowska T., Warszawa 2005.
 • Siedlecki M., Bajki, Kraków 1923.
 • Siejnicki J.K., Posłuchajki. Księga bajek polskich (Audiobook), czyta W.  Malajkat, Wydawca: Papilon, 2007.
 • Siemieński L., Poezje, Lipsk 1863.
 • Sienkiewicz H., Baśnie i legendy, Warszawa 1970 (1891).
 • Sienkiewicz H., Czy ci najmilszy?, Warszawa 1901.
 • Sienkiewicz H., Dzieła, t. 40, red. Krzyżanowski J., Warszawa 1951.
 • Sienkiewicz H., Nowele, t. 8, Lwów 1931.
 • Sienkiewicz H., Pisma zapomniane i niewydane, Lwów–Warszawa–Kraków 1922.
 • Sienkiewicz H., Pisma, t. 20, Warszawa 1894.
 • Sienkiewicz H., Sabałowa bajka, Warszawa 1901.
 • Sieroszewski W., Dary wiatru północnego, Warszawa 1936; 1958 (1910–1911).
 • Sieroszewski W., Bajki, Kraków–Wrocław 1984 (1910).
 • Sierpiński S.Z., Nowy gabinet powieści, t. 3, Warszawa 1842.
 • Sjerp-Polaczek [b.a.], O początku Warszawy, czyli jak to Warszawa powstała. Powieść według podania ludowego, Chełmno 1852.
 • Skorupka T., Kto przy Obrze temu dobrze (Wspomnienia rolnika wielkopolskiego 1862–1935), Warszawa 1980.
 • Słoński E., Bajka o białym orle, Warszawa 1931.
 • Słoński E., O Żołnierzu tułaczu, Wilno 1923.
 • Słowacki J., Anhelli, Paryż 1838.
 • Słowacki J., Balladyna, Białystok 1997 (1835, wyd. 1839).
 • Słowacki J., Dramaty (Wybór), t. 1, wyb. Krzyżanowski J., Warszawa 1979.
 • Słowacki J., Kordian, oprac. Bizan M., Hertz P., Warszawa 1989.
 • Słowaczyński A., Chłopiec studukatowy, czyli zaklęta w kaczkę księżniczka na Ordynackiem. Fraszka ze śpiewami, Warszawa 1830.
 • Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu „Ulenspiegla”, red., oprac. Grześkowiak R., Kizik E., Gdańsk 2005.
 • Sójka-Leszczyńska A., Lampa Aladyna i inne baśnie, Poznań 2002.
 • Staff L., Skarb, Warszawa 1921.
 • Staff L., Sny o potędze, Warszawa 1901.
 • Stęczyński B.Z., Tatry w dwudziestu czterech obrazach, Kraków 1860.
 • Stępowski T., Czterej synowie Raka, Olsztyn 1986.
 • Stępowski T., Od Wielunia diabeł hula, Łodź 1966.
 • Sypniewski J., Gawędy owczarskie, Warszawa 1888.
 • Syrokomla W., Gawędy i rymy ulotne, Warszawa 1853.
 • Szabłowski T., Król kotów, Warszawa 1931.
 • Szancerowa Z., Ulubione bajki, Warszawa 1968.
 • Szarek M., Wiersze i proza, oprac. Ożóg J.B., Warszawa 1954.
 • Szczech B., W kręgu górnośląskich podań i legend. Biały Śląsk, powiat lubliniecki, powiat oleski, Lubliniec 2012.
 • Szczęsny A., Baśnie wiosenne, Warszawa 1914.
 • Szczęsny A., Kolorowe okienko, Warszawa 1913. 
 • Szelburg-Zarembina E., A…,a…,a…, kotki dwa, Warszawa 1925.
 • Szelburg-Zarembina E., Baśnie, Warszawa 1949/1950.
 • Szelburg-Zarembina E., Baśń o kocie w butach, Warszawa 1989.
 • Szelburg-Zarembina E., Dzieła, t. 10: Baśnie. Wiersze. Poematy, Lublin 1972.
 • Szelburg-Zarembina E., Dzieła. Bajki i baśnie, t. 11, Lublin 1986.
 • Szelburg-Zarembina E., Kije samobije i inne baśnie, Warszawa 1951.
 • Szelburg-Zarembina E., Krakus zwycięża smoka, [w:] Bober-Pełzowska M., Język polski kl. II, semestr I, Warszawa 1992.
 • Szelburg-Zarembina E., Królestwo bajki, Warszawa 1924.
 • Szelburg-Zarembina E., Lech, Czech i Rus, Warszawa 1979.
 • Szelburg-Zarembina E., Marysina służba, Warszawa 1923.
 • Szelburg-Zarembina E., Ogród Marcina, Warszawa 1924.
 • Szelburg-Zarembina E., Rzemieślniczek wędrowniczek, Warszawa 1929.
 • Szelburg-Zarembina E., Wesołe historie, Toruń 1948 (1928).
 • Szembekowa M., Bajki i fraszki, Rps 8458 II BN.
 • Szamryk K.K., Szostak-Król K., Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców, Białystok 2015.
 • Szymanowski W., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1863, nr 173.
 • Szymański J.W., Opowieści i legendy pomorskie, Goleniów 2000.
 • Szymański J.W., Pomorzanie w historii, baśni i legendzie, Goleniów 2004.
 • Śląska kultura ludowa, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Śląskie gawędy Stacha Kropiciela, red. Pix J., Opole 2015.
 • Świeżawski L., Klechda o zaczarowanym sercu, Warszawa 1970.
 • Świętochowski A., Bajki, Kraków 1897.
 • Tacyt, Germania, [w:] Dzieła, przeł. Hammer S., Warszawa 2004.
 • „Tajemnice Świata” nr 26, dodatek do „Super Expressu” z 1–2, 2006.
 • Talko L., Jaś i Małgosia, Warszawa 2005.
 • Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia, oprac. Kolbuszewski J., Wrocław 1992.
 • Tołstoj A., Złoty kluczyk, czyli niezwykłe przygody pajacyka Buratina, przeł. Tuwim J., Warszawa 1951.
 • Trojanowska I., Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach, Gdańsk 2013.
 • Trzciński J., Baśnie znad Gopła, Inowrocław 1905.
 • U wrót zaklętego świata. Wybór baśni, zeb. Podgórski T., Warszawa 1943.
 • U złotego źródła. Baśnie polskie, oprac.Wortman S., Warszawa 1998 (1968).
 • Urbanek M., Baśnie Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
 • Urbanowska Z., Gucio zaczarowany, Wrocław 1989 (1884).
 • Urbanowska Z., Złoty pierścień, Warszawa 1992 (1916).
 • Voragine Jakub de, Złota legenda, przeł. Pleziowa J., Warszawa 2000.
 • W krainie baśni i bajek kaszubskich, red. Ugowska B., Gdańsk 2009.
 • W krainie Gryfitów. Podania, legendy i baśnie Pomorza Zachodniego, oprac. Świrko S., Poznań 1986.
 • Warnka J., Kwiat paproci. Zbiór bajek przez…, Warszawa 1896.
 • Wasylewski S., Legendy i baśnie śląskie, Katowice 1947.
 • Waśniewski J., Arab i wielbłąd, Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej, Kraków–Petersburg 1893.
 • Wielkopolskie opowieści. Legendy polskie, wyb., oprac. Stadtmüller E., Kraków 2001.
 • Wiśniewska M., Legendy pomorskie. Ocalić od zapomnienia, Szczecin 2003.
 • Witanowski M.R., Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym, Warszawa 1904.
 • Witkiewicz S., Na przełęczy, Warszawa 1906.
 • Witwicki S., Ballady i romanse, Warszawa 1824.
 • Władysławiusz A., O kupcu, co wszystko utracił, [w:] Polska fraszka mieszczańska, oprac. Badecki K., Kraków 1948.
 • Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich, red. Wortman S., Warszawa 1996 (1956).
 • Wolska M., Dziewczęta, Lwów 1910.
 • Wolski, W., Arcana, Warszawa 1911.
 • Wójcicki K.W., Boruta, „Tygodnik Ilustrowany” 1862, nr 129.
 • Wójcicki K.W., Przysłowia narodowe, t. 1–3, Warszawa 1830.
 • Wójcicki K.W., Stare gawędy i obrazy, t. 1–4, Warszawa 1840.
 • Wójcicki K.W., Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII w., Warszawa 1836.
 • Wójcicki K.W., Zarysy domowe, t. 1–4, Warszawa 1842.
 • Zaklęty pierścień. Baśnie, podania i legendy polskie, wyb., oprac. Kochanowska M., Warszawa 1982.
 • Zapomnianych tajemnic czar. Legendy, podania, opowieści okolic Puszczy Białowieskiej, red. Gerasimiuk N., Hajnówka 2006.
 • Zabojecka M., Dusza: nowele, Kraków 1898.
 • Zamorski [Zmorski] R., Podania i baśnie ludu w Mazowszu(z dodatkiem kilku szląskich i wielkopolskich),Warszawa 1852.
 • Zan T., Ballady, wyb., wstęp Ujejski J., Warszawa 1931.
 • Zawistowska K., Utwory zebrane, oprac. Kozikowska-Kowalik L., Kraków 1982 (1898).
 • Zechenter W., Bajdy krasnoludkowe, Kraków 1942.
 • Zientara-Malewska M., Baśnie znad Łyny, Warszawa 1970.
 • Złota dzida Bolesława, wyb., oprac. Koniusz J., Poznań 1970.
 • Zmorski R., Dobry starosta. Podanie gminne pomorskie, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 382–383.
 • Zmorski R., Królewicz Marko, Warszawa 1859.
 • Zmorski R., Pisma oryginalne i tłómaczone (!), Warszawa 1900.
 • Zmorski R., Podania i baśnie ludu w Mazowszu(z dodatkiem kilku szlązkich i wielkopolskich),Warszawa 1902 (1852). 
 • Zmorski R., Podania i baśnie ludu, wyb., wstęp Syski H., Warszawa 1956 (1852).
 • Zmorski R., Poezye, Warszawa 1843.
 • Zmorski R., Przeklęte jezioro. Podanie gminne, „Tygodnik Ilustrowany” 1864, nr 271.
 • Zmorski R., Wieża siedmiu wodzów. Pieśń z podania, Warszawa 1860.
 • Zotow W., Istorija wsiemirnoj litieratury w obszczich oczerkach, biografiach, charakteristikach i obrazcach, Sankt-Petersburg–Moskwa 1881, t. 3.
 • Zowczak M., Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Warszawa 2000. Zyndram-Kościałkowska W., Bajki archaiczne i nowele, Lwów 1906.
 • Żera K., Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi..., oprac. Żukowska K., Warszawa 1980.
 • Żmichowska N., Poganka, Wrocław 1950 (1846).
 • Żmichowska N., Opowiadanie babuni (1876), [w:] Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich, wyb. Wortman S., Warszawa 1971.
 • Żukowskij W., Skazki o volšebnicakh s nravoucieniami, Moskva 1845.
 • Żukrowski W., Porwanie w Tiutiurlistanie, Warszawa 1977.
 • Żulińska B., Mały Jezus. Legendy i opowiadania z dzieciństwa Chrystusa Pana, Lwów 1912.
 • Żuławski J., Bajka o człowieku szczęśliwym. Nowe opowiadania, Lwów 1910.
 • Żuławski J., Poezje, t. 1–4, Lwów 1908.
 • Życiodajna woda. Opowieści, gadki i podania. Z relacji mieszkańcow Podlasia spisane przez Halinę Gierasimowicz, Białystok 2008.

 

III Opracowania
 • 100 lat baśni polskiej, red. Leszczyński G., Warszawa 1995.
 • Aarne A., AT, Helsinki 1964.
 • Aarne A., Die Zaubergaben, eine vergleichende Märchenuntersuchung, Helsingfors 1809.
 • Aarne A., Schwänke über schwerhörige Menschen: eine vergleichende Untersuchung, Hamina 1914.
 • Aarne A., Verzeichnis der Märchentypen, Helsinki 1910.
 • Abrahams R.D., Beetwen The Living and The Dead, „Folklore Fellows Communications”, nr 225, 1980.
 • Abramowicz M., Formuła oralna a świat wartości, LL 1983, nr 6.
 • Abramowicz M., Formuła poetycka a stereotyp, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. Adamowski J., Niebrzegowska S., Lublin 1999.
 • Abramowicz M., La Formule, l’imaginaire et le monde des Valeurs, Lublin 1991.
 • Abramowicz M., Problem formuł poetyckich w ujęciu Paula Zumthora, LL 1982, nr 2. Abramowska J., Polska bajka ezopowa, Poznań 1991.
 • Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur, t. 1, Olsztyn 2010.
 • Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, Wrocław 2005.
 • Adamowski J., Archaizmy leksykalne pieśni ludowych a problematyka formuły, LL 1977, nr 4–5.
 • Adamowski J., Bartmiński J., Niebrzegowska S., Ptaki, zwierzęta i rośliny w relacjach gwarowych z okolic Biłgoraja, „Etnolingwistyka” 1995, t. 7.
 • Adamowski J., Bartmiński J., Z problemów systematyki polskiej pieśni ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej, red. Kłak T., Katowice 1988.
 • Adamowski J.,Góra, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, 1999.
 • Adamowski J., Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.
 • Adamowski J., Łysa Góra, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, 1999.
 • Adamowski J., Nad systematyką prozatorskich gatunków folkloru, LL 1975, nr 4–5.
 • Adamowski J., O symbolice wielkanocnego jaja, „Twórczość Ludowa” 1992, nr 1–2.
 • Adamowski J., Pieśniowa wersja legendy o drzewie Krzyża świętego, „Twórczość Ludowa” 1992, nr 2.
 • Adamowski J., Południowe Podlasie jako subregion kulturowy, [w:] Tam na Podlasiu, t. 3, red. Adamowski J., Wójcicka M., Lublin 2011.
 • Adamowski J., Procesy modernizacyjne w języku polskiego folkloru wierszowanego, „Biuletyn Polonistyczny” 1983 [streszczenie rozprawy doktorskiej 1982].
 • Adamowski J., Szklana góra, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, 1999.
 • Adamowski J., Wiedza potoczna informatorów jako podstawa systematyki tekstów folkloru, [w:] Genologia literatury ludowej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Adamowski J., Z badań nad segmentacją tekstu pieśni ludowej, [w:] Tekst ustny – texte oral, red. Abramowicz M., Bartmiński J., Wrocław 1989.
 • Adamowski J., Zamawiania znachorskie jako gatunek tekstu (perspektywa komunikacyjna), „Twórczość Ludowa” 2006, nr 1–2.
 • Alcock R., Folk Tale Memories as Illustrated and Interpreted in the Fairy Story of Hansel and Gretel, [w:] Food and the Memory, by Walker H., Devon 2001.
 • Aldred B.G., King, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1, ed. by Haase D., Westport, Connecticut–London 2008.
 • Anderson V., Wprowadzenie. Perrault w wilczej skórze, [w:] Dziedzictwo Sinobrodego. Śmierć i tajemnice od Bartóka do Hitchcocka, przeł. Mikurda K., Murczyńska J., red. Pollock G., Anderson V., [Warszawa] 2013 (2009).
 • Anderson W., Handwörterbuch des deutschen Märchens, Berlin 1940.
 • Anderson W., Kaiser und Abt. Die Geschichte eines Schwanks, Helsinki 1923.
 • Andrejev N.P., Die Legende vom Räuber Madej, Helsinki 1927.
 • Andrzejczak H., Motyw Meluzyny-wietrznicy w śląskich podaniach,„Śląskie Miscellanea” 1999, t. 12.
 • Anikin V.P., Russkaja narodnaja skazka, Moskva 1959 [wyd. kolejne Moskva 1984].
 • Anioł w literaturze i w kulturze, t. 1, red. Ługowska J., Skawiński J., 2004; t. 2, red. Ługowska J., 2005; t. 3, red. Ługowska J., Wrocław 2006.
 • Anusiewicz J., Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie, „Etnolingwistyka” 1990, t. 3.
 • Araszkiewicz A., Kopciuszek, czyli baśń o różnicy płci, [w:] Siostry i ich Kopciuszek, red. Graczyk E., Graban-Pomirska M., Gdynia 2002.
 • Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, wyb., red. Minczew G., Skowronek M., Kraków 2006.
 • Appel K., Kryński A.A., Przegląd biblijograficzny prac naukowych o języku polskim, Warszawa 1886.
 • Arens W., Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, przeł. Pessel W., Warszawa 2010.
 • Armon K., Adam Robert Fischer (1889–1943), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss, Wrocław 2007.
 • Ashliman D.L., Fairy Lore. A Handbook, 2006.
 • Ashliman D.L., Father, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, ed. by Haase D., Westport, Connecticut–London 2008.
 • AshlimanD.L., Prince, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1–3, ed. by  Haase D., Westport, Connecticut–London 2008.
 • Ashliman D.L., Princess, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1–3, ed.  by Haase D., Westport, Connecticut–London 2008.
 • Assmann A., Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania,przeł. Artwińska A., Różańska K., Warszawa 2015.
 • Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. Kryczyńska-Pham A., Warszawa 2008.
 • Assorodobraj N., Posłowie:Życie i dzieło Stefana Czarnowskiego, [w:] Czarnowski S.,  Dzieła,
 • Azadovskij M. К., Istočniki skazok Puškina, „Puškin: Vremniennik Puškinskoj komisii”, vyp. 1, Moskwa–Leningrad 1936.
 • Azadowskij M., Russkije skazočniki, [w:] Stat’ji o literature i folklore, Moskwa–Leningrad 1960. [b.a.], Kaszubi, „Gwiazdka Cieszyńska” 1880, nr 51.
 • Bachelard G., Wyobraźnia poetycka, wyb. Chudak H., przeł. Chudak H., Tatarkiewicz A., przedm. Błoński J., Warszawa 1970.
 • Bachórz J., Bajka, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Warszawa 1991.
 • Badura-Simonides D., Baśń i podanie górnośląskie, Katowice 1961.
 • Badura-Simonides D., Śląski antropokosmos ludowy, „Kwartalnik Opolski” 1989, nr 3–4.
 • Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1968.
 • Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Bakuła K., Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst, Wrocław 2008.
 • Baluch A., Archetypy w literaturze dziecięcej, Wrocław 1993.
 • Balzamo E., Opowieść aitiologiczna. Trzy aspekty, przeł. Grochowski P., LL 2005, nr 6.
 • Banaczkowski P., Folklor w wydawnictwach LSW, LL 1965, nr 1.
 • Banasiewicz-Ossowska E., Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 2007.
 • Banaszkiewicz J., Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic, „Kwartalnik Historyczny” 1979, nr 86.
 • Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
 • Banaszkiewicz J.,Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998.
 • Barag L.G., Nowaja zapis’ skazki o swiatom Nikołaje-Poruczitiele, [w:] Folkłor narodow RSFSR, Ufa 1978.
 • Baranowski B.,  W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981.
 • Baranowski B., Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej,Łódź 1971.
 • Baranowski B., Ludzie gościńca, Łódź 1986.
 • Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach, Łódź 1988.
 • Baranowski B., Polska karczma. Restauracja. Kawiarnia,  Wrocław 1979.
 • Baranowski B., Polskie młynarstwo, Wrocław 1977.
 • Baranowski B., Pośmiertna kara za „złą miarę” w wierzeniach ludowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1965, t. 7.
 • Baranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965.
 • Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981.
 • Baranowski W., Kultświętych nie uznawanych przez władze kościelne w tradycyjnym katolicyzmie ludowym, „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” 1971, nr 1.
 • Baranowski W., Z badań nad ludową recepcją „żywotów świętych”, Lud 1970, t. 54.
 • Baranowski W., Ze źródeł pierwiastków hagiograficznych w życiu religijnym wsi w drugiej połowie XIX i w początkach XX w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczne” 1971, seria 1, z. 76.
 • Bartmiński J., Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
 • Bartmiński J., Formy obecności sacrum w folklorze, [w:] Folklor – sacrum – religia, red. Bartmiński J., Wojtkowska M.J., Lublin 1995.
 • Bartmiński J., Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 5.
 • Bartmiński J.,„Jaś koniki poił” (Uwagi o stylu erotyku ludowego), „Teksty” 1974, nr 2.
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
 • Bartmiński J., Językowe sposoby porządkowania świata. Uwagi na marginesie biłgorajskich relacji o kosmosie, „Etnolingwistyka” 1989, t. 2.
 • Bartmiński J., Klasyfikacje gatunkowe a systematyka tekstów folkloru, [w:] Literatura popularna – folklor – język, red. Nawrocki W., Waliński M., t. 2, Katowice 1981.
 • Bartmiński J., Ludowe kolędy apokryficzne, [w:] Wieczór Trzech Króli. Szkice o kolędach i zwyczajach bożonarodzeniowych, red. Niebrzegowska-Bartmińska S., Wasiuta S., Lublin 2009.
 • Bartmiński J., „Niebo się wstydzi”. Wokół ludowego pojmowania ładu świata, [w:] Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdzesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. Graszewicz M., Kolbuszewski J., Warszawa 1988.
 • Bartmiński J., O języku folkloru, Wrocław 1973.
 • Bartmiński J., O spójności pieśni ludowej, [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, red. Mayenowa M.R., Wrocław 1974.
 • Bartmiński J., „Pieśń o pannie, co trzy wianeczki wiła”. Między staropolskim erotykiem a kolędą ludową, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane Czesławowi Hernasowi, red. Kowalski P., Wrocław 1998.
 • Bartmiński J., Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red.Anusiewicz J., Bartmiński J., Wrocław 1998.
 • Bartmiński J., Relacje o kosmosie. Teksty gwarowe z okolic Biłgoraja, „Etnolingwistyka” 1989, t. 2.
 • Bartmiński J., Świat, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 1, Lublin 2012.
 • Bartmiński J., Tekst folkloru jako przedmiot folklorystyki, [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. Markiewicz H., Sławiński J., Kraków 1992.
 • Bartmiński J., Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. Bartmiński J., Boniecka B., Lublin 1998.
 • Bartmiński J., Trzy bajki o słońcu, „Etnolingwistyka” 1994, t. 6.
 • Bartmiński J., Wokół Lordowskiej koncepcji formuły, LL 1975, nr 6.
 • Bartmiński J., Założenia deskryptorowej systematyki tekstów folkloru, LL 1979, nr 4–6.
 • Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I., Brzozowska M., Prorok K., Złoto; Złote przedmioty, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska S., Księżyc, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 1, Lublin 1996.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.
 • Bartoszyński K., Gawęda prozą, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Warszawa 1991.
 • Baruch M., Boże stopki. Archeologia i folklor kamieni z wyżłobionymi śladami stóp, Warszawa 1907.
 • Barwiński M., Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3.
 • Baśń – oralność – zagadka, t. 1, red. Jakuboze A., Pobieżyńska M.E., Warszawa 2007.
 • Baśń i dziecko. Praca oparta na materiałach z sesji naukowo-literackiej pod hasłem „Funkcja baśni w wychowaniu i kształceniu osobowości dziecka”, oprac. Skrobiszewska H., Warszawa 1978.
 • Baśń we współczesnej kulturze, t. 1, Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, red. Leszczyński G., Poznań 2014.
 • Basset R., Les formules dans les contes, „Revue des Traditions Populaires” 1903, XVII–XVIII.
 • Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. Królak S., Warszawa 2007.
 • Bauman Z., Idee, ideały, ideologie, Warszawa 1963.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2013.
 • Bączkowska G., Ludowy obraz wiatru, „Akcent” 1986, nr 4 (26). 
 • Bąk M., W magicznym świecie utworów Tadeusza Nowaka, „Wielogłos” 2008, nr 1.
 • Benedyktowicz D., Benedyktowicz Z., Symbolika domu w tradycji ludowej, cz. 1, „Konteksty. PSzL” 1993, nr 3.
 • Benedyktowicz D., Benedyktowicz Z., Symbolika domu w tradycji ludowej, cz. 1, PSzL 1990, t. 44, z. 3;cz. 2, PSzL 1990, t. 44, z. 4.
 • Benedyktowicz Z.,  „Gość w dom, Bóg w dom” i obcy jako bogowie, PSzL 1987, nr 1–4.
 • Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.
 • Berendt E., Anioł ludowy. Próba portretu zbiorowego, [w:] Anioł w literaturze  i w kulturze, red. Ługowska J., Skawiński J., Wrocław 2004.
 • Berwiński R., Bogunka, [w:] Powieści wielko-polskie, t. 1, Wrocław 1840.
 • Berwiński R., Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki, t. 1–2, Poznań 1854.
 • Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, przeł. Danek D., t. 1–2, Warszawa 1985, 1996, 2010.
 • Bezerra de Meneses A., Red, green and yellow: Everything was once upon a time, „Estudos Avançados” 2010, vol.24 (69).
 • Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1979.
 • Biblioteka Starożytnych Pisarzy Polskich,t. 1–6, wyb., oprac. Wójcicki K.W., Warszawa 1843– –1844.
 • Biedermann H., Leksykon symboli, przeł. Rubinowicz J., Warszawa2001.
 • Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.
 • Biegeleisen H., Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927.
 • Bogocz I., Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce, LL 1993, nr 4–6.
 • Bogocz I., O finale bajki zwierzęcej, LL 1996, nr 1.
 • Borkowska E., Muzyczne konteksty poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. Kubicka H., Tarasek O., Wrocław 2009.
 • Biegeleisen H., Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 1930.
 • Biegeleisen H., U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Lwów 1929.
 • Biegeleisen H., Wesele, Lwów 1928.
 • Bielińska-Gardziel I., Pieśni sieroce w kontekście kulturowym, „Język a Kultura” 2012, t. 23.
 • Bielińska-Gardziel I., Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie,Warszawa 2009.
 • Biełowa O., Jabłoko, [hasło w:] Slavianskije drevnosti. Etnolingvisticeskij slovar’, red. Tołstaja S., Moskva 2012.
 • Biełowa O., Uzieniowa J., Ogon’, [hasło w:] Slavianskije drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’, t. 3, red. Tołstoj N., Moskva 2004.
 • Bieńkowski A., Ostatni wiejscy muzykanci, Warszawa 2012.
 • Biernacki A., Chleb kamienny, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Biernacki A., Krak, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965. Biernacki A., Piast, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Biernacki A., Popiel, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Biernacki A., Problematyka folkloru w drobnych utworach Mickiewicza, [w:] Ludowość u Mickiewicza, red. Krzyżanowski J., Wojciechowski R., Warszawa 1958.
 • Biernacki A., Rycerze śpiący, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Biernacki A., Wanda, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Biernacki A., Z dziejów podania o Piaście, LL 1965, nr 9.
 • Biernacki A., Z dziejów podania o Popielu, LL 1963, nr 2–3.
 • Biskupski L., Słownik kaszubski porównawczy, Warszawa 1891.
 • Bittner-Szewczykowa H., Dziecko wiejskie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”
 • 1984, t. 9.
 • Bly R., Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach, przeł. Tittenbrun J., Poznań 2004.
 • Bobecka P., Twórczość słowna kibiców Klubu Sportowego Toruń Unibax SA, [w:] Toruń tam i z powrotem, red. Trapszyc A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Boberska F., Karol Baliński: odczyt, Kraków 1882.
 • Bocek-Orzyszek E., Simonides D., Smolińska T., Razbojniczij folkłor w Polsze, [w:] Gieroj ili zbojnik. Obraz razbojnika w folkłorie karpatskogo regiona, red. Gaszparikowa V., Putilov B., 2002.
 • Bogatyriew P., Jacobson R., Folklor jako specyficzna forma twórczości, przeł. Bereza A., LL 1973, nr 3.
 • Bogatyriew P., Pieśń ludowa z funkcjonalnego punktu widzenia, przeł. Mayenowa M.R., [w:] Semiotyka kultury ludowej, red. Mayenowa M. R., Warszawa 1979.
 • Bogocz I., Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce, LL 1993, nr 4/6.
 • Bohdanowicz J., Demonologia ludowa. Relikty wierzeń w strzygonie i zmory, LL 1994, nr 2.
 • Bohdanowicz J., Zabiegi magiczne wykonywane w celu skrócenia śmierci [w:] Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, red. Bohdanowicz J., t. 5, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, Wrocław 1999.
 • Bohdanowicz J., Komentarze do „Polskiego atlasuetnograficznego”, t. 3, Pożywienie i sprzęty z nim związane, Wrocław 1996.
 • Bohdanowicz J., Wyposażenie zmarłych,[w:] Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 5, red. Bohdanowicz J., Wrocław 1999.
 • Bohusz K., O początkach narodu i języka litewskiego przez..., Warszawa 1808.
 • Bohuszewicz P., Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Toruń 2009.
 • Bokszczanin M., Helena Kapełuś – badacz polskiego folkloru, LL 2013, nr 2.
 • Bokszczanin M., Helena Kapełuś (1927–1999), [hasło w:] Słownik badaczy literatury polskiej VI, red. Starnawski J., Łódź 2003.
 • Bolecki W., Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski, PL 1989, z. 1.
 • Bolte J., Zeugnisse zur Geschichte unserer Kinderspiele, Zeitschrift für Volkskunde 19 (1909).
 • Bolte J., Polívka G., Anmerkungen zu den Kinder- und Haus-märchen der Brüder Grimm, I–V, Leipzig 1913–1932.
 • Bończa-Tomaszewski N., Kultura niepiśmienna i jej wrogowie. Problemy „oralności” wsi polskiej w XIX wieku, Lud 2005, t. 89.
 • Bonowska M., Wśród dawnych koszalińskich demonów, [w:] Koszalin i ziemia koszalińska. Historia i kultura, red. Łysiak W., Koszalin 2003.
 • Borowy W., O „Ucieczce” Mickiewicza, PL 1956, t. 47.
 • Bottigheimer R., Before  „Contes du temps passe”(1697): Charles Perrault’s „Griselidis”, „Souhaits”and „Peau”, „The Romantic Review” 2008, nr 99 (3).
 • Bottigheimer R.B., Fairy Tales. A New History, New York 2009.
 • Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, red. Śliziński J., Czurak M., Wrocław-Warszawa-Kraków 1989.
 • Brednich R.W., Www.worldwidewitz.com. Humor im Cyberspace, Freiburg 2005.
 • Brencz A., Oswajanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Z badań etnologicznych na Środkowym Nadodrzu, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Mazur Z., Poznań 1997.
 • Brencz A., Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996.
 • Briggs K.M., An Encyclopedia of Fairies. Hobgoblines, Brownies, Bogies and Other Supernatural Creatures, New York 1977.
 • Brożek K., Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.), „Medycyna Nowożytna” 2002, t. 9, z. 1–2.
 • Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1, Warszawa 1991.
 • Brückner A., Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1939.
 • Brückner A., Klechda, [hasło w:] Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 • Brückner A., Powieści ludowe (Szkice literackie i obyczajowe), „Biblioteka Warszawska”1900, t. 4. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985 (1927); 1996.
 • Brückner A., Starożytna Litwa: ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Warszawa 1904.
 • Brus-Łapińska M., Baśniowa penologia. Kara w baśniach braci Grimm, [w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. Kostecka W., Warszawa 2013.
 • Brzostek D., Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 2009.
 • Brzozowska D., O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe, Opole 2000.
 • Brzozowska M., Kamień, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 1, Lublin 1996.
 • Brzozowska M., Prorok K., Żelazo, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, 2012.
 • Brzozowska T., Poznańskie, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
 • Brzozowska T., Sabałowe bajki, Warszawa 1969.
 • Brzozowska Z., Andersen w Polsce. Historia recepcji wydawniczej, Wrocław 1970.
 • Brzozowska-Komorowska T., Podhale, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Brzozowska-Krajka A., Między magią a religią: o modlitewkach ludowych, [w:] Folklor – sacrum – religia, red. Bartmiński J., Jasińska-Wojtkowska M., Lublin 1995.
 • Brzozowska-Krajka A., Sabała jako humorysta, [w:] O Sabale. W stulecie śmierci 1894–1994, red. Rokosz M., Zakopane–Kraków 1995.
 • Brzozowska-Krajka A., Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym, Lublin 1994.
 • Brzozowska-Krajka A., Krajka W., Z badań nad formułą,LL 1976, nr 3.
 • Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.
 • Budrowska K., Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Białystok2009.
 • Bugaj R., Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski, Wrocław 1986.
 • Bugiel W., Podania ludowe z Poznańskiego, Wisła 1903, t. 17, z. 5.
 • Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne (dalszy ciąg), Wisła 1893, t. 7, z. 3. Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne (dokończenie), Wisła 1893, t. 7, z. 4.
 • Bugiel W., Tło ludowe „Balladyny”. Studium folklorystyczne, Wisła 1893, t. 7, z. 2.
 • Bujak J., Pilichowska B., Lajkonik w oczach badaczy, PSzL 1980, t. 34.
 • Bujak M., Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Kraków 1975.
 • Bujnicki T., Litwa na polskich kresach. Przemiany znaczeń, [w:] Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, red. Purchla J., Kraków 2006.
 • Bukowska J., Pisanki polskie z X–XIII w., PSzL 1958, nr 12.
 • Bukowska-Floreńska I., Uwarunkowania społeczne i kulturowe folkloru śląskiego (do 1939 r.), [w:] Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej, red. Pośpiech J., Smolińska T., Opole 2002.
 • Bukowski A., Pomorze Gdańskie (od Ceynowy do „Gryfa”), [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Bukowski Ł. Legend warszawskich życie (nie)codzienne, [w:] Legendy warszawskie. Antologia, wyb. Zdanowska A.M., oprac. Odnous J., Warszawa 2016.
 • Bukraba I., W kręgu koncepcji bajkoznawczych Juliana Krzyżanowskiego, LL 1977, nr 3.
 • Bukraba-Rylska I., Kultura ludowa, wieś, mieszkańcy wsi: wybór artykułów z lat 1987–2002, Warszawa 2002.
 • Burszta H., Moralność w oczach antropologa, PSzL 1994, nr 1–2.
 • Burszta J., Karol Daniel Kadłubiec. Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz. Wydawnictwo „Profil”, Ostrawa 1973, ss. 442, ilustr. 67 [recenzja], Lud 1975, t. 59.
 • Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985.
 • Burszta J., Dorobek folklorystyczny regionalisty Jerzego Wojciecha Szulczewskiego (1879– –1969), Lud 1970, t. 54.
 • Burszta J., Etnografia polska a Ziemie Zachodnie, Lud 1971, t. 55.
 • Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974.
 • Burszta J., Niewola karczmy, Warszawa 1953.
 • Burszta J., O badaniach przeobrażeń kulturowych wsi na ziemiach zachodnich, [w:] Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, red. Burszta J., Poznań 1964.
 • Burszta J., Oświecenie i romantyzm a słowiańska etnografia i folklorystyka, Lud 1973, t. 57, Burszta J., „Pomorze” Oskara Kolberga, [w:] Kolberg O., DW, t. 39, 1965.
 • Burszta W.J., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z pop nacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.
 • Burszta W.J., Od folkloru lokalnego do postfolkloryzmu „narodowego”, PSzL 1989,  r. 17, nr 3.
 • Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa 2001.
 • Bylina S., Drogi – granice – most. Studia, Warszawa 2012.
 • Bylina S., Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002.
 • Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1976.
 • Bystroń J.S., Etnografia Polski, Warszawa 1947.
 • Bystroń J.S., Historye rzymskie (Gesta Romanorum), Kraków 1894.
 • Bystroń J.S., Komizm, Wrocław 1960.
 • Bystroń J.S., Megalomania narodowa, Warszawa 1935, 1995.
 • Bystroń J.S., Nazwy i przezwiska polskich grup plemiennych i lokalnych, PiME 1925.
 • Bystroń J.S., Pieśń ludowa w Polsce, [w:] Polska pieśń ludowa. Wybór, oprac. Bystroń J.S., Kraków 1925.
 • Bystroń J.S., Pieśń o zbójniku i jego żonie, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1925, t. 4, cz. 3.
 • Bystroń J.S., Polskie podania ludowe, spokrewnione ze średniowieczną legendą o świętym Grzegorzu, Wisła 1888, t. 2.
 • Bystroń J.S., Podania ludowe polskie spokrewnione z podaniami zbioru „Gesta Romanorum”, Wisła 1894, t. 8.
 • Bystroń J.S., Publiczność literacka, Warszawa 2006.
 • Bystroń J.S., Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa 1980.
 • Bystroń J.S., Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków 1916.
 • Bystroń J.S., Ugrupowanie etniczne ludu polskiego, Kraków 1925.
 • Caillois R., Człowiek i sacrum, przeł. Tatarkiewicz A., Burska E., Warszawa 2009.
 • Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. Żurakowski W., wstęp Błoński J., przeł. Błoński J. i in., Warszawa 1967.
 • Caillois R., Science fiction, przeł. Okólska B., [w:] Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wyb. Handke R. i in., Poznań 1989.
 • Cała A., Stosunek swój–obcy w kulturze ludowej, EP 1982, z. 2.
 • Cała A., Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005.
 • Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. Staniewska A., Warszawa 1998.
 • Celichowski Z., Wstęp,[w:] Rej M., Historya prawdziwa która się stała w Landzie mieście niemieckim. 1568, Kraków 1891.
 • Cetwiński M., Derwich M., Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987.
 • Ceynowa F., Wo czeszkowskym abo Czeszku, [w:] Skôrb kaszébskosłowjnskèmòvé, 1866, nr 9, 10.
 • Chabanis Ch., Śmierć, kres czy początek?, przeł. Tuaszyńska A.D., Warszawa 1987.
 • Chałubiński T., Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, „Niwa” 1879, t. 15–16.
 • Chapeaurouge de D., Symbole chrześcijańskie, przeł. Rawski G., Kraków 2014.
 • Chitimia J.C., „Trzy przestrogi” w książkach plebejskich i w literaturze ludowej, [w:] Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, red. Bokszczanin M., Frybes S., Jankowski E., Warszawa 1968.
 • Chłopicki W., Ohumorze poważnie, Kraków 1995.
 • Chłosta-Zielonka J., O pisarstwie gawędowym Maryny Okęckiej-Bromkowej, „Prace Językoznawcze UWM” 2008, z. 10.
 • Chmielowski P., Baliński Karol, [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana,ser. 1, t. 5–6, Warszawa 1891.
 • Christiansen R.T., The Migratory Legends, FCC nr 175, 1958.
 • Chrzanowski T., Kresy, czyli obszary tęsknot, Kraków 2001.
 • Cieśla-Reinfussowa Z.,  Żywotność obrzędów ludowych w Krakowie i na wsi podkrakowskiej, Lud 1977, t. 61.
 • Cieślikowski J., Baśń Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, PL 1963, z. 1.
 • Cieślikowski J., Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.
 • Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław 1985.
 • Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. Kania I., Kraków 2001.
 • Ciszewska W., Kowalska M., Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni, „Studia Gdańskie”, 2011, z. 29
 • Ciszewski S., Baśń o Krakusie, „Ziemia” 1910, r. 1, z. 17.
 • Ciszewski S., Ognisko. Studium etnologiczne, Kraków 1903.
 • Ciszewski S., Powieści z „Tysiąca i jednej nocy” w przeróbce ludu naszego, Wisła 1892, t. 6.
 • Ciszewski T., Bürger w Polsce, Wilno 1932.
 • Civ’jan T.V., K sematike prostranstvennych elementov v volšebnoj skazke (na materiale albanskoj skazki), [v:] Tipologičeskie issledovanija po fol’kloru. Sbornik statej pamjati Vladimira Jakovleviča Proppa (1895–1970), Moskva 1975.
 • Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. Jekel W., Warszawa 1971.
 • Cuddon J.A., A Dictionary of Literary Terms, London1982.
 • Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. Borowski A., Kraków 1997.
 • Cybulski M., Obraz duchownego w słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej księdza Bernarda Sychty, „Język – Szkoła – Religia” 2009, nr 4.
 • Czabanowska-Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.
 • Czachowski H., Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce, Warszawa 2003.
 • Czachowski H., Dzwonki loretańskie – odkrywając ślady kilku wierzeń, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Toruniu” 2007, t. 3.
 • Czacki T., Literatura dawna polska, „Nowy Pamiętnik Warszawski” 1801, t. 1, nr 2.
 • Czacki T., O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 r. wydanym, t. 1–2, Kraków 1800–1801.
 • Czajewski W., Kaszubi: kilka słów o ich życiu i poezyi, odb. „Tygodnik Mód i Powieści” 1883.
 • Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997.
 • Czapliński P., Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001.
 • Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976–1998, Kraków 1999.
 • Czarnecki J., Mieszkanie rodzin wiejskich, „Życie Dziecka” 1937, nr 6.
 • Czarnecki P., Podróże duchownych herezji dualistycznych w średniowieczu (VII–XII w.)i ich wpływ na zachowanie tradycji dualistycznej, [w:] Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspektypodróży duchownych, red. Quirini-Popławska D., Burkiewicz Ł., Kraków 2014.
 • Czarnowski S., Dzieła, t. 1–4, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, Warszawa 1956.
 • Czarnowski S., Kultura, Lublin 2005.
 • Czarnowski S., Podział przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii, Warszawa 1939.
 • Czech A., Sprzedawcy wiatru. Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem, Warszawa 2008.
 • Czepełyk O., The story of „Peter of Provence and the fair Maguelone” in Polish and Ukrainian literature, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 1.
 • Czeremski M., Baba Jaga i królewny. Postać kobiety w bajce magicznej, [w:] Kobiety i religie, red. Leszczyńska K., Kościańska A., Kraków 2006.
 • Czernik S., Wstęp,[w:] Klechdy ludu polskiego, wyb., oprac. Czernik S., Warszawa 1957.
 • Czerwiński T., Pożywienie ludnościwiejskiej na północnym Mazowszu u schyłku XIX i w XX wieku, Ciechanów 2008.
 • Czistow K., Prozaiczeskije żanry w sistiemie folklora, [w:] Prozaiczeskije żanry folklora narodow SSSR. Tiezisy dokładow na wsiesojuznoj naucznoj konfieriencii, Moskva 1974.
 • Czistow K., Specyfika folkloru w świetle teorii informacji, przeł. Kosowska E., LL 1977, nr 6.
 • Czistow K.W., Baba-Jaga, „Żiwaja Starina” 1997, nr 2.
 • Čistov K.V., K voprosu o principach klassifikacii žanrov ustnoj narodnoj prozy. [Ser.] 7-j Meždunarodnyj kongress antropologičeskich i etnografičeskich nauk, avgust 1964, Moskva 1964.
 • Czurak M., Komizm w białoruskiej prozie ludowej, Wrocław 1984.
 • Czyżewski F., Sposoby zażegnywania burzy, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 1–2.
 • Czyżewski F., Zmora, „Etnolingwistyka” 1988, t. 1.
 • Dalasiński T., Komizm w ludowej bajce zwierzęcej (na wybranych przykładach), [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Danel D., Kluska S., Kurc-Darak B., Człowiek jako dar – kanibalizm rytualny, [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., „Funeralia Lednickie. Spotkanie 7”, 2005.
 • Dargiewicz [Podziewska] L., Kobieta w ludowych opowiadaniach komicznych, LL 2002, z. 6.
 • Dargiewicz [Podziewska] L., O definicjach ludowych gatunków komicznych, [w:] Genologia literatury ludowej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Darnton R., Chłopi opowiadają bajki: wymowa bajek Babci Gąski, [w:] Darnton R., Wielka masakra kotów, przeł. Guzowska D., Warszawa 2012.
 • Daur A., Das alte deutsche Volkslied nach seinem festen Ausdrucksformen betrachtet, Leipzig 1909.
 • Davies C., Jokes as the Truth about Soviet Socialism, „Electronic Journal of Folklore” 2010, t. 46.
 • Davies M.P., Sinobrody – bohater nowoczesności. Baśnie z fin de siècle’u, [w:] Dziedzictwo Sinobrodego. Śmierć i tajemnice od Bartóka do Hitchcocka, przeł. Mikurda K., Murczyńska J., red. Pollock G., Anderson V., [Warszawa] 2013 (2009).
 • Dawlewicz M., Fedorowicz I., Jan Karłowicz a sprawy litewskie, „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4.
 • Dąbrowska E., Mikroformy folkloru, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Derlicki J., Nowe podejścia do starych tematów? Ludność polskiego pochodzenia w krajach byłego ZSRR, EP 2015, nr 1–2. 
 • De Vries J., Die Märchen von klugen Rätsellösern, „Folklore Fellows Communications” nr 73, Helsinki 1928.
 • De Vries J., Dornrӧschen, „Fabuła” 1958, nr 2.
 • Delaperrière M., Fantastyka czy cudowność (Z badań porównawczych nad polską wyobraźnią literacką), „Ruch Literacki” 1990, nr 1.
 • Delimat T., Garncarstwo ludowe w województwie lubelskim, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1961, t. 18, cz. 1.
 • Di Nola A., Diabeł. O formach, historii i kolejach losu szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł. Kania I., Kraków 2013.
 • Diehl D., Donnelly M.P., Dzieje kanibalizmu, przeł. Urbański M., Warszawa 2008.
 • Dobosiewicz J., Baśń odarta z otuchy, czyli Sapkowskiego zabawy z Grimmami, [w:] Grimm:
 • potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. Kostecka W., Warszawa 2013.
 • Dobrovolskaja W., Priedmietnyje realii russkoj volšebnoj skazki, Moskwa 2009.
 • Dobrowolski K., Seweryn Udziela jako badacz kultury społecznej ludu małopolskiego, Lud 1937, t. 35.
 • Dobrzycki W., Józef Lompa, Warszawa 1970.
 • Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław 1974.
 • Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, [w:] Tekst – język – poetyka, red. Mayenowa M.R., Wrocław 1978.
 • Dobrzyńska T., Jak się zaczyna i kończy wypowiedź, PL 1969, z. 2.
 • Dobrzyńska T., O początkach i końcach bajek zwierzęcych, [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, red. Mayenowa M.R., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
 • Dolińska M., Władysław Kosiński (1844–1914), filolog, pedagog, etnograf i folklorysta amator, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Fryś-Pietraszkowa E., Spiss A., Wrocław–Kraków 2007.
 • Dӧmӧter A., Ukraińskie odmiany bajki o wysokim drzewie, LL 1963, nr 1. 
 • Doroszewski W., Prace dialektologiczne na Warmii i Mazurach, LL 1959, nr 3–4.
 • Dorota Simonides. Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis, red. Neuberg J., Opole 2008.
 • Douglas M., Czystość i zmaza, przeł. Bucholc M., Warszawa 2007.
 • Drabecka M., Krzyżaniak B., Lisakowski J., Folklor Warmii i Mazur, Warszawa 1978.
 • Drabik W., Cztery pory życia (o współzależności obrzędów dorocznych i rodzinnych), PSzL 1990, t. 44.
 • Dragan A., Swoja czy Obca? Baba-jaga w wybranych utworach fantasy, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2016, t. 29.
 • Dramat i teatr modernistyczny, Wrocław 1992.
 • Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, Warszawa 1997.
 • Drozdowska W., Istoty demoniczne w Załęczu Wielkim, pow. Wieluń, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1962, t. 4.
 • Drozdowska W., Mamuna – radomszczańska „Boginka”, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 1963, Seria Etnograficzna, z. 7.
 • Duda J., Materiały do „Słownika biograficznego Małopolski”, „Małopolska” 2015, nr 17.
 • Duma P., Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, Kraków 2010.
 • Duma P., Wiara w „żywego trupa” a pośmiertna marginalizacja jednostki na Dolnym Śląsku w okresie nowożytnym, [w:] Funeralia Lednickie. Spotkanie 14: Obcy, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., Poznań 2012.
 • Dunbar R., Człowiek. Biografia, przeł. Lamża Ł., Kraków 2016.
 • Dundes A., Little Red Riding Hood: A Casebook, Madison 1989.
 • Dundes A., Literatura oralna, przeł. Banach J., LL 1977, nr 4–5.
 • Dundes A.,Typologia strukturalna opowieści ludowych Indian północnoamerykańskich, przeł. Kasjan J.M., LL 1985, nr 5–6.
 • Dundes A., Ways of Studying Folklore, [w:] American Folklore, ed. by Coffin T.P., Washington 1977.
 • Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.
 • Dunin J., Studia o komunikacji społecznej, Łódź 2004.
 • Dunin J., U źródeł czytelnictwa ludowego, [w:] W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1969.
 • Dunin-Karwicka T., Drzewo na miedzy, Toruń 2012.
 • Dworak T., Myśliwy, poeta. O Julianie Ejsmondzie, Warszawa 1969.
 • Dworakowski S., Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.
 • Dworakowski S., Zwyczaje rodzinne w powiecie wysokomazowieckim, Warszawa 1935.
 • Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.
 • Dygasiński A., Podania i bajki ludowe, zebrane na Litwie, staraniem Jana Karłowicza. Kraków, 1887.(Osobne odbicie z tomu XI, Zbioru Wiad. Kom. Antrop. Akad. Umiejętn.), Wisła 1888, t. 2, z. 1.
 • Dylewska A., „Iskry miłości do ojczystej ziemi”. Niemieckie zbiory podań z Prowincji Poznańskiej – między literacką tradycją a polityczną ideologią, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 2.
 • Dylewska A., Rola, znaczenie i recepcja polskich i niemieckich zbiorów podań Prowincji Poznańskiej, LL 2008, nr 4–5.
 • Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. Papuzińska J., Leszczyński G., Warszawa 1998.
 • Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Dziemidok B., O komizmie, Gdańsk 1982.
 • Dziemidok B., O komizmie, Warszawa 1967.
 • Dzikowski S., W obumarłej krainie (Posłowie), [w:] Dzikowski S., Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych opracował, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył…, Warszawa 1948.
 • Dźwigoł R., Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004.
 • Ecker H.P., Legendenmӓrchen, [w:] Enzyklopӓdie des Mӓrchens. Handwӧrterbuch zur historischen und vergleichenden Erzӓhlforschung, Berlin 1996.
 • Ehrenberg G., Wykład bajek Krasickiego, Kraków 1871.
 • Eichstaedt J., Motyw drogi w apokryfach ludowych, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Ethnologica, t. 10, 1999.
 • Eisfeld C., How Fairy Tales Live Happily Ever After: (Analyzing) The Art of Adapting Fairy Tales, Hamburg 2015.
 • Ejsmond J., Wstęp, [do:] Antologia bajki polskiej, oprac., wstęp. Ejsmond J., Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1914.
 • Eichelberger W., Suchowierska A., Królewicz Śnieżek. Baśniowe stereotypy płci, Warszawa 2012.
 • Eisfeld C., How Fairy Tales Live Happily Ever After: (Analyzing) The Art of Adapting Fairy Tales, 2015.
 • Eliade M., Diabeł i Dobry Bóg: prehistoria rumuńskiej kosmogonii ludowej, [w:] Eliade M., Od Zalmoksisa do Czyngis-chana, przeł. Kocjan K., Warszawa 2002.
 • Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, przeł. Tokarski S., Warszawa 1997.
 • Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, przeł. Kocjan K., Kraków 1997.
 • Eliade M., Kowale i alchemicy, przeł. Leder A., Warszawa 2007.
 • Eliade M., Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł. Kania I., Kraków 1992.
 • Eliade M., Sacrum i profanum, przeł. Reszke R., Warszawa 1999, 2011.
 • Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wyb. Czerwiński M., przeł. Tatarkiewicz A., 1993.
 • Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. Wierusz-Kowalski J., Kraków 1993; 2000.
 • Eljasz-Radzikowski S., Nazwy słowiańskie w ziemi cieszyńskiej (rec.), Lud 1899, t. 5, z. 1.
 • Encyklopedia humoru i satyry polskiej, t. 2, red. Orłowski A., Warszawa 1914.
 • Encyklopedia wychowawcza, red. Lubomirski J.T. i in., Warszawa 1881.
 • Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000; Warszawa 2010.
 • Engelking A., Nacje, to znaczy grupy religijne, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 1.
 • Engelking A., Rozważania o magicznej mocy słowa, „Regiony” 1987, nr 1.
 • Engelking A., Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, [w:] Język a kultura, t. 4, red. Bartmiński J., Grzegorczykowa R., Wrocław 1991.
 • Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Begründet von K. Ranke, Bd.3, Berlin–New York 1981.
 • Eshet-Alkalai Y., Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era, „Journal of Educational Multimedia and Hypermedia” 2004, nr 1.
 • Estés C. P., Biegnąca z wilkami. Archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach, przeł. Cioch A., Poznań 2001.
 • Estreicher K., Bibliografia polska, t. 11, z. 1–3, 1890.
 • Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), red. Simonides D., Opole 1987.
 • Falniowska-Gradowska A., Dwór a gromada wiejska w województwie krakowskim w XVIII wieku, [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. Topolski J., Lublin 1987.
 • Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, red. Kapełuś M., Engelking A., Warszawa 2002.
 • Ferfecka E., Brat smok („Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”a polska legenda ludowa), [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, red. Sawrycki W., Wróblewski M., Toruń 2000.
 • Ferfecka E., Próba analizy struktury fabularnej wybranych wątków legendowych, LL 1997, nr 3.
 • Ferfecka E., Święci i grzesznicy. Bohater jako jeden z wyznaczników gatunkowych legendy ludowej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Warszawa 2013.
 • Figiel S., Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W.W., Beskid Żywiecki. Przewodnik, 2012.
 • Filipkowska H., Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski. Problemy literatury polskiej lat 1890–1939, red. Kirchner H., Żabicki Z., t. 1, Wrocław 1972.
 • Firlej W., Piśmiennictwo ks. Władysława Siarkowskiego, [w:] Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce 2000.
 • Firlet E.M., Smocza Jama na Wawelu. Historia. Legenda. Smoki, Kraków 1996.
 • Fischer A., Bajka o kozie obdartej, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Baśń o Krakusie, Lud 1910, t. 16, z. 1.
 • Fischer A., Diabeł w wierzeniach ludu polskiego, [w:] Studia staropolskie. Księga pamiątkowa ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928.
 • Fischer A., Do wątku odkwitającej gałęzi, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego, Lud 1937, t. 35.
 • Fischer A., Etnografia słowiańska, z. 3, Polacy, Lwów 1934.
 • Fischer A., Kaszubi na tle etnografii Polski, Toruń 1934.
 • FischerA., Lud polski. Podręcznik etnografii polski, Lwów–Warszawa–Kraków 1926.
 • Fischer A., Opowieści o czarownicach z Doliny Nowotarskiej, Lud 1926, t. 25.
 • Fischer A., Uzupełnienie Dähnhardta, Lud 1909, t. 15.
 • Fischer A., Wątek nierównych dzieci Ewy, Lud 1910, t. 16.
 • Fischer A., Wątek odkwitającej gałęzi, Lud 1909, t. 15.
 • Fischer A., Zasługi Seweryna Udzieli na polu badań nad kulturą duchową, Lud 1937, t. 35.
 • Fischer A., Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921.
 • Folklor – sacrum – religia, red. Bartmiński J., Jasińska-Wojtkowska M., Lublin 1995.
 • Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Folklor w badaniach współczesnych, red. Mianecki A., Osińska A., Podziewska L., Toruń 2005.
 • Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides, red. Smolińska T., Opole 1999.
  1. , red. Simonides D., Opole 1995.
 • Forrester S., Introduction: Baba Yaga: The Wild Witch of the East, [w:] Baba Yaga.The Wild Witch of the East in Russian Fairy Tales, Mississippi 2013.
 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, przeł. Zakrzewska W., Pachciarek P., Turzyński R., Warszawa 2001.
 • Foster G.M., Peasant Society and the Image of Limited Good, „American Anthropologist” 1965, nr 2.
 • Foster G.M., Treasure Tales and the Image of the Static Economy in a Mexican Peasant Community, „Journal of American Folklore” 1964, t. 77.
 • Frank R., The Forward as Folklore. Studying E-mailed Humor, [w:] Folklore and the Internet.
 • Vernacular Expression in a Digital World, red. Blank T. J., Logan 2009.
 • Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. Krzeczkowski H., Warszawa 1962; 1965; 1971; 2001; 2012.
 • Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, przeł. Kempnerówna S., Zaniewicki W., 1984.
 • Friedman D.M., Pan niepokorny. Kulturowa historia penisa, przeł. Kolczyńska J., Warszawa 2003.
 • Froment-Meurice M., A Blood Altered in Its Own Sense, [w:] The Obsessions of Georges Bataille. Community and Communication, by Mitchell A.J., Winfre J.K., 1976.
 • Fromm E., Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. Marzęcki J., Warszawa 1977; 1994.
 • Fryczowa M., Zwierzęta w chacie. Analiza polskiej bajki zwierzęcej, Lud 1958–1959, t. 45.
 • Frydrychowicz G., O nowy słownik folkloru, LL 1977, nr 3.
 • Gajda A., Bajko/baśnioterapia. Przypadek Brzydkiego kaczątka, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Gajek J., Skład etniczny Wielkiego Pomorza, „Teka Pomorska” 1938, r. 3.
 • Gaj-Piotrowski W., Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli – Rozwadowa i Tarnobrzega, Wrocław 1993.
 • Ganszyniec R., O koronach żmijowych, Lud 1922, t. 21.
 • Gąsiorowski A., Popiel, [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 4, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław 1970.
 • Gaweł A., Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan zachowania oraz główne problemy jego ochrony, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 1.
 • Gawełek F., Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki. Wybór pism, wyb., oprac. Ziejka F., Kraków 2010 (1910).
 • Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903.
 • Gawełek F., Palma, jajko i śmigus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego, Lud 1911, t. 17.
 • Gębik W., Folklor Warmii i Mazur i jego polscy badacze w XVIII, IXI i XX stuleciu,LL 1959, nr 3–4.
 • Gębik W., Wprowadzenie, [do:] Kiermasz bajek, red. Gębik W., Warszawa 1957.
 • Gemra A., Fantasy – mit na nowo opowiedziany?, LL 1998, nr 2.
 • Genette G., Palimpsesty, przeł. Milecki A.,[w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2, oprac. Markiewicz H., Kraków 1992.
 • Gennep van A., Obrzędy przejścia. Systematyczne stadium ceremonii, przeł. Biały B., Warszawa 2006.
 • Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Geremek B., Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, Warszawa 1989.
 • Gieba K., Literatura ludowa jako tworzywo ideologii, czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej „Złota dzida Bolesława”),„Teksty Drugie” 2013, nr 3.
 • Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 1982.
 • Gieysztor A., Piast, [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 4, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław 1970.
 • Gieysztor A., Wanda (2), [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 6, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław 1977.
 • Ginzburg C.,The Night Battles. Witchcraft & Agrarian Cults in the Sixteenth & Seventeenth Centuries, London 2001.
 • Giorgi R., Aniołowie i demony, przeł. Łozińska T., Warszawa 2007.
 • Gładysz M., Posłowie, [w:] Malinowski L., Powieści ludu na Śląsku, Kraków 1954.
 • Gloger Z., Banialuka, [hasło w:] Gloger Z., Słownik rzeczy starożytnych, Kraków 1896.
 • Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1907.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Warszawa 1996.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1900–1903.
 • Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków, 1903.
 • Głębicka E., Kapełuś Helena (ur. 1927), [w:] Wspołcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny IV, red. Czachowska J., Szałagan A., Warszawa 1996.
 • Głowacka P., Bibliografia prac prof. Jana Mirosława Kasjana za lata 1951–2002, [w:] W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace poświęcone prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2003.
 • Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Warszawa–Wrocław– Kraków 1969.
 • Goldberg Ch., Hanses and Gretel, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1–3, ed.  by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Goldberg-Mulkiewicz O., Kontakty polsko-żydowskie w kulturze ludowej Podlasia, cz. 1 – Obrzędy, [w:] Studia podlaskie, t. 2, red. Parafianowicz H., Urwanowicz J., Wyczański A., Białystok 1989.
 • Goldstein H., Przyczynki do drugiego wydania „Księgi przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich” S. Adalberga, Lud 1903, t. 9.
 • Gołębiowska-Suchorska A., „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje” O spójności ludowej wizji świata, Bydgoszcz 2011.
 • Gołębiowska-Suchorska A., Pająk w folklorze rosyjskim, „Acta Polono-Ruthenica” 2007, t. 12.
 • Gołębiowska-Suchorska A., Wesz – pasywny bohater bajek rosyjskich, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Golka M. Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.
 • Gomolec L., Wielkopolskie grupy regionalne i lokalne nazwy ludności wiejskiej, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. Burszta J., t. 2, Poznań 1964.
 • Goody J., Mit, rytuał i oralność, przeł. Kaczmarek O., Warszawa 2012.
 • Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach, red. Simonides D., Katowice 1988.
 • Górski R., Lwowskie, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Górski R., Pierwsi badacze Mazowsza, LL 1960, nr 1.
 • Górski R., Siarkowski Władysław, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Górski R., W kręgu Kraszewskiego i „Atheneum”, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Gorżkowski M., Cymeliarchium: historyczne poszukiwania nad znaczeniem obrączki i pierścionka w społecznych obrzędach i rytach, w całéj ich starożytnéj symbolice: z dodaniem rozprawy o pieczątkach starych, Kijów 1864.
 • Goszczyńska J., Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001.
 • Grajnert J., Co straszy w Hołownie – czyli o podlaskiej demonologii słów kilka, [w:] Tam na Podlasiu, t. 3, red. Adamowski J., Wójcicka M., Lublin 2011.
 • Graban-Pomirska M., Nawiedzony dom. Zmagania ze strachem jako próba inicjacyjna na przykładzie literatury dziecięcej, [w:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, red. Gutowski W., Owczarz E., Toruń 2003.
 • [Grabowski M.], Pamiętniki o literaturze polskiej między 1830 a 1848. Literatura Galicyjska (ciąg dalszy), „Dziennik Warszawski Poświęcony Wiadomościom Krajowym i Zagranicznym, Literaturze i Sztukom Pięknym”, r. 1, 1851, nr 100.
 • Grąbczewski J., Postać Matki Boskiej w ludowych przekazach językowych, PSzL 1984, r. 38, z. 3.
 • Grabowska J., Utonięcia. Pamięć i mitologizacja wydarzeń, „Okolice” 2005, nr 3/4.
 • Grabowska M., Kapełuś H., Bajka ludowa, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Warszawa 1991.
 • Grabowska M., Kapełuś H., Bajka, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Warszawa 1991.
 • Grabowska M., Polskie baśnie literackie,[w:] Księga bajek polskich, t. 2, wyb., oprac. Grabowska M., Warszawa 1988.
 • Grabowski B., Podania i legendy zapisane u autorów staropolskich, Wisła 1890, t. 4.
 • Grabowski B., Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem, Wisła 1892, t. 6. Gradoń K., Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010.
 • Grajnert J., Studya nad podaniami ludu naszego, „Biblioteka Warszawska” 1859, t. 2–3.
 • Graliński F., Folklorystyka 2.0, [w:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. Grochowski P., Toruń 2013.
 • Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. Kostecka W., Warszawa 2013.
 • Grincer P. A., Epičeskie formuly v „Mahabharate” i „Rama̍ ȃne” [w:] Tipologičeskie issledovaniȃ po fol’kloru. Sbornik statej pamȃti Vladimira Âkovleviča Proppa, red. Меletinskij E.M., Neklȗdov S., Moskwa 1975.
 • Grochowski P., Dlaczego śmiejemy się z informatyków? Przyczynek do kulturowej analizy współczesnych przekazów humorystycznych, LL 2012, nr 3.
 • Grochowski P., Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009.
 • Grochowski P., Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, LL 2010, nr 3.
 • Grochowski P., Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, [w:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. Grochowski P., Toruń 2013.
 • Grochowski P., Formuły inicjalne i finalne w pieśniach z repertuaru dziadowskiego, AUNC, Filologia Polska LVII, z. 354, 2002.
 • Grochowski P., Kolberg – Nowy Kolberg – cyberkolberg. Z problemów systematyki polskich pieśni ludowych, [w:] Grochowski P., Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne, Toruń 2016.
 • Grochowski P., Motywy makabry w pieśniach dziadowskich, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. Rożek L., Częstochowa 2000.
 • Grochowski P., Na tropach polskiej tradycji epickiej, „Konteksty. PSzL” 2018 [w druku].
 • Grochowski P., Na tropach smoka toruńskiego, [w:] Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. Czachowski H., Kwiatkowska O., Mianecki A., Trapszyc A., Toruń 2007.
 • Grochowski P., Od strzygoni do wampirów energetycznych. Folklor jako system praktyk interpretacyjnych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 2.
 • Grochowski P., Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata, LL 1999, nr 1.
 • Grochowski P., Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w., Toruń 2010.
 • Grochowski P., Sweet focia jako gatunek foto-folkloru i formuła komunikacyjna, „Kultura Współczesna”2014, nr 2.
 • Grochowski P., Wierszowane legendy w ulotnych drukach kramarskich, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2007.
 • Grochowski P., Zmora w internecie. O statusie współczesnych wyobrażeń demonicznych, LL 2016, nr 3.
 • Grochowski P., Staroń P., Zmora. O heterogeniczności ludowych wierzeń demonicznych, [w:] Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, red. Brzostek D., Kobus A., Markocki M., Toruń 2016.
 • Grochowski P., Wróblewska V., Materiały Kolbergowskie a metodologia badań folklorystycznych, Lud 2014, t. 98.
 • Grodzieńska W., Współczesna literatura dla dzieci, „Kuźnica” 1949, nr 51–52.
 • Grodzieńska W., Pollak S., O nową literaturę dla dzieci, „Twórczość. Miesięcznik ZLP” 1951, nr 8.
 • Grześkowiak R., Wprowadzenie do lektury „Historii o królewnie Banialuce”, [w:] Morsztyn H., Historyja ucieszna o królewnie Banialuce, oprac. Grześkowiak R., Warszawa 2007.
 • Grzywka K., Od lasu po góry, od domu po grób... Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm, Warszawa 2005.
 • Guldon Z., Kształtowanie się regionu kujawskiego w XII–XVIII w., LL 1963, nr 2–3.
 • Gura А., Koška, [hasło w:] Slavianskije drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’, t. 2, red. Tołstoj N., Moskva 1999.
 • Gura A., Simvolika životnyh v slavianskoj narodnoj tradicii, Moskva 1997.
 • Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, przeł. Dobrzyniecki Z., Warszawa 1997.
 • Guriewicz A., Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Dobrzyniecki Z., Warszawa 1987.
 • Gusiew W., Estetyka folkloru, przeł. Zielichowski T., Wrocław 1974.
 • Gustawicz B., Kilka szczegółów ludoznawczych z powiatu bobreckiego, Lud 1902, t. 8.
 • Gustawicz B., Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, ZWAK 1881, t. 5. 
 • Gutch E., Peacock M., County Folk-Lore, vol. 5, Examples of Printed Folk-Lore Concerning Lincolnshire, 1908.
 • Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992.
 • Guzowski P., Starość kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2010, nr 1.
 • Hadaczek B., Polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 1985. Handke R., Nowoczesność w baśni dla dzieci, „Teksty” 1974, nr 5.
 • Hajduk-Nijakowska J., Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Opole 2016.
 • Hajduk-Nijakowska J., Folklorotwórcza funkcja mediów, [w:] Folklor w dobie Internetu, red. Gańczarczyk G., Grochowski P., Toruń 2009.
 • Hajduk-Nijakowska J., Folklorystyczne źródła mitu wybawcy w kulturze, Lud 2011, t. 95.
 • Hajduk-Nijakowska J., Opowieści górnicze, [w:] Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach, red. Simonides D., Katowice 1988.
 • Hajduk-Nijakowska J., Opowieść wspomnieniowa w zapisach Lucjana Malinowskiego, ZN WSP w Opolu. Filologia Polska XIII 1975.
 • Hajduk-Nijakowska J., Problematyka społeczno-historyczna w śląskich opowiadaniach ludowych, [w:] Śląska kultura ludowa, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Hajduk-Nijakowska J., Proces mityzacji współczesnych bohaterów, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. Kowalski P., Wrocław 2011.
 • Hajduk-Nijakowska J., Refleksje nad systematyką bajki polskiej Juliana Krzyżanowskiego, LL 1977, nr 3.
 • Hajduk-Nijakowska J., Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii, Opole 1980.
 • Hajduk-Nijakowska J., Transformacje gatunkowe w prozie folklorystycznej, [w:] Literatura popularna – folklor – język, red. Nawrocki W., Waliński M., Katowice 1981.
 • Hajduk-Nijakowska J., Wstęp, [w:] Nie wszystko bajka, wyb., oprac. Hajduk-Nijakowska J., Warszawa 1983.
 • Hajduk-Nijakowska J., Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy, Opole 2005.
 • Hamman Adalbert G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95–197), przeł. Guryn A., Sudolska U., Warszawa 1990.
 • Heers J., Gilles de Rais, Paris 2005.
 • Hendrykowski M., Adaptacja jako przekład intersemiotyczny, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20.
 • Hendrykowski M., Współczesna adaptacja filmowa, Poznań 2014.
 • Hermansson C., Blubeard. A Reader’s Guide to the English Tradition, Etats-Unis: Mississippi 2009.
 • Hernas Cz., Helena Kapełuś (1927–1999), LL 1999, nr 6.
 • Hernas Cz., O przystosowaniu formuły poetyckiej, LL 1975, nr 3.
 • Hernas Cz., O założycielu „Literatury Ludowej”, LL 1977, nr 3.
 • Hernas Cz., W kalinowym lesie, t. 1, U  źródeł folklorystyki polskiej, Warszawa 1965.
 • Hernas Cz., W kalinowym lesie, t. 2, Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w., Warszawa 1969.
 • Hilczžrówna Z., Pisanki, [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 4, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław 1970.
 • Hnatiuk W., Pieśni rekruckie, Lud 1897, t. 3.
 • Hoesick F., Legendowe postacie zakopiańskie, Warszawa 2001.
 • Honti J., Świat bajki, przeł. Kasjan J.M., LL 1983, nr 1.
 • Hostettler A., Symboliczne znaki w balladzie o powracającym kochanku, przeł. Waliński M., LL 1976, nr 3.
 • Hufford D., The Terror That Comes in the Night. An Experience-Centered Study of Supernatural Assault Traditions, Philadelphia 1982.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Kurecka M., Wirpsza W., Warszawa 1985.
 • Hyde L., Trickster Makes This Word. Mischief, Myth and Art, New York 1999.
 • Iwanow W.W., Toporow W.N.,, Sławianskije jazykowyje modielirujuszczije siemioticzeskije sistiemy, Moskwa 1965.
 • Iwanow W.W., Toporow W.N., Baba-Jaga, [hasło w:] Mify narodow mira, red. Tokariew S.A., t. 1, Moskwa 1987.
 • Izydorczyk A., Pozycja służby w rodzinie chłopskiej w XVI i w pierwszej połowie VXIII wieku, [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. Topolski J., Lublin 1987.
 • Ja daję właśnie materiał…. O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. Antyborzec E., Poznań 2015.
 • Jabłońska K., Kazimierz Przerwa-Tetmajer – próba biografii, Warszawa 1969.
 • Jacher W., Problemy adaptacji społeczno-kulturowej ludności polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku, [w:] Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, red. Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż., Poznań 2011.
 • Jacher-Tyszkowa A., Seweryn Udziela, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A., Kraków 2002.
 • Jackowski A., O wartości poznawczej folkloru, PSzL 1953, r. 7 nr 1.
 • Jackowski J., Anioł w sztuce ludowej, [w:] Księga o aniołach, red. Oleschko H., Kraków 2002.
 • Jagiełło M., Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku, Warszawa 2006.
 • Jakimowicz R., Mogiły ludzi zmarłych śmiercią gwałtowną, Wisła 1916, t. 20.
 • Jakitowicz M., Jan Mirosław Kasjan: portret twórcy, „Rocznik Kulturalny Pomorza i Kujaw” 2001, t. 16.
 • Jakitowicz M., Motywy zwierzęce w polskim folklorze – rekonesans, AUNC, Filologia Polska XLIII, z. 276, 1994.
 • Jakuboze A., Metodologia badań baśni. Problemy i propozycje rozwiązań, [w:] Jakuboze A., Pobieżyńska M.E., Żaczek M., Baśń – oralność – zagadka. Studia, red. Lichański J.Z., Warszawa 2007.
 • Jakuboze A., Wprowadzenie, [do:] Baśń – oralność – zagadka. Studia i materiały, t. 1, red. Jakuboze A., Lichański Z., Warszawa 2007.
 • Janicka-Krzywda J., Postać bł. Kingi w legendzie ludowej, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1981, t. 10.
 • Janicka-Krzywda J., Postać Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia, „Nasza Przyszłość” 1993, nr 79.
 • Janicka-Krzywda U., Niespokojne Karpaty, czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa 1986.
 • Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Literackie fantazmaty, Warszawa2006.
 • Janion M., Panna i miłość szalona, [w:] Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.
 • Janion M., Projekt krytyki fantazmantycznej, Warszawa 1991.
 • Janion M., Ryszard Berwiński.Księga życia i śmierci. Wybór pism, Warszawa 1953.
 • Jankowska B., Ubiór zmarłego na przełomie XIX/XX wieku, [w:] Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, red. Bohdanowicz J., t. 5, Wrocław 1999.
 • Jankowska-Marzec A., Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku, Kraków 2013.
 • Janów J., „Sabałowa bajka” H. Sienkiewicza i legendy o „Dziwnych sądach bożych”, Lwów 1931.
 • Janów J., Źródła niektórych baśni ludowych w Polsce i na Rusi. Gesta Romanorum, Lwów 1928.Janson H.W., Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance, London 1952.
 • Janson H., Motif, Type and Genre. A Manual for Compilation of Indices. A Bibliography of Indices and Indexing, Helsinki 2000.
 • Jasiewicz Z., „Góry i Pogórze” Oskara Kolberga, [w:] Kolberg O., DW, t. 44, cz. 1, 1968.
 • Jasiewicz Z., Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych z XIX i początków XX wieku, EP 2008, z. 1–2.
 • Jasiewicz Z., Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Poznań 2011.
 • Jasiewicz Z., Studia historyczno-etnograficzne nad kowalstwem wiejskim w Wielkopolsce, Poznań 1963.
 •  Jasiński J., Z problematyki narodowościowej ludności polskiej, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. Burszta J., Wrocław 1976.
 • Jaskłowski W., Wieś Mnichów (w powiecie Jędrzejowskim), Wisła 1904, t. 18.
 • Jaskulska S., Współczesne rytuały przejścia z dzieciństwa do dorosłości: Baśń o Śpiącej Królewnie, [w:] Bajka, baśń, legenda i mit w naukowych opracowaniach, red. Grabowski A., Zaorska M., Olsztyn 2016.
 • Jastrzębski J., Żyd jako „obcy” i jako „swój” w kulturze wsi polskiej XIX w., LL 1989, nr 4–6.
 • Jastrzębski Z., Baśniowy świat Leśmiana, „Kamena” 1967, nr 23/24.
 • Jauhiainen M., The type and motif index of Finnish belief legends and memorates, Helsinki 1998.
 • Jaworska E. Działalność folklorystyczna Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Jaworska E., Katalog polskiej ballady ludowej, Wrocław 1990.
 • Jaworska E., Wstęp, [w:] Bajki śląskie ze zbiorów Lucjana Malinowskiego, wyb., oprac. Jaworska E., Warszawa 1973.
 • Jaworski E., Chata polska, „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4.
 • Jazowski A., Sabałowa bajka na tle literatury ustnej Podhala, Orawy i Spisza, [w:] O Sabale.
 • W stulecie śmierci 1894–1994, red. Rokosz M., Zakopane–Kraków 1995.
 • Jazowski A., Złoty okres literatury podhalańskiej 1890–1918, Warszawa 1989.
 • Jodłowski S., Święty Marynus. (Kościelno-ludowe podanie o dziewicy-zakonniku), Lud 1932, t. 11.
 • Johns A., Baba Jaga and The Russian Mother, „Slavic and East European Journal” 1998, nr 1, vol. 42.
 • Johns A., Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, Peter Lang Inc. 2004.
 • Jolles A., Proste formy. Baśń, przeł. Handke R., „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 5.
 • Jonca M., Los sieroty w pieśni i bajce ludowej, LL 1992, nr 2.
 • Jonca M., Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wrocław 1994.
 • Joosen V., Cinderella, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1, Westport–Connecticut–London 2008.
 • Joosen V., Lathey G., Grimms’ Tales around the Globe: The Dynamics of  Their International Reception, Edynburg 2014.
 • Jorgensen J., Erotic Tales,[hasło w:] The Greenwood En cyclopedia of Folktales and Fairy Tales, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Jostowa W., Tradycyjne pożywienie ludności Podhala, Lud 1954, t. 41, cz. 1.
 • Józefowicz A., Dobra ludzka pamięć – o rewitalizacji i powstawaniu zbiorów opowieści ludowych na Podlasiu, [w:] Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi, red. Szerląg A., Dziubacka K., 2012. Józefowicz A., Portrety dzieci oraz obrazy ich dzieciństwa zachowane w legendach regionu Podlasia – kilka wniosków dotyczących edukacji dziecka, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 2.
 • Józefowicz A., Pogranicza kulturowe w legendach i podaniach Podlasia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, z. 65.
 • Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. Prokopiuk J., Warszawa 1993.
 • Jung C.G., Fenomenologia ducha w baśniach, [w:] Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wyb., przeł. Prokopiuk J., Warszawa 1993.
 • Jurga R.M., Machiny do tortur. Kat, narzędzia, egzekucje, Czerwonak 2014.
 • Jurich M., Scheherazade’s Sisters. Trickster Heroinesand Their Stories in World Literature, London 1998.
 • K.L., Uwag Galicyianina w podróży po Litwie i Białorusi, w leci b. 1822 odbytey, „Rozmaitości” 1824, nr 10.
 • Kabakowa G.I., Myżcina, [hasło w:] Sławianskije drewnosti. Etnolingwisticzeskij słowar’, red. Tołstoj N.I., t. 3, Moskwa 2004.
 • Kabakowa G.I., Żenszczyna, [hasło w:] Sławianskije drewnosti. Etnolingwisticzeskij słowar’, red. Tołstoj N.I., t. 2, Moskwa 1999.
 • Kabzińska I., Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa 2009.
 • Kabzińska I., Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999.
 • Kabzińska Ł., Kabziński K., Rola ojca w rodzinie wiejskiej na przełomie XIX i XX w. (w świetle pamiętników i wspomnień), [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 1, red. Kabacińska K., Ratajczak K., Poznań 2010.
 • Kaczor K., Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006.
 • Kaczor K., Polskie czytanie fantasy, „Jednak Książki” 2017, nr 8.
 • Kadłubiec D.K., Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrawa 1973.
 • Kadłubiec D.K., Górniczy śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego, Wrocław 1995.
 • Kadłubiec D.K., Między memoratem a fabulatem, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata, red. Smolińska T., Opole 1999.
 • Kadłubiec D.K., Problematyka badań nad gawędziarstwem ludowym, [w:] Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1973.
 • Kaivola-Bregenhøj A., Riddles Perspectives on the Use, Function and Change in a Folklore Genre, Helsinki 2016.
 • Kajfosz J., Magia w potocznej narracji, Katowice 2009.
 • Kalinowski D., Floriana Ceynowy próba romantycznej baśni, [w:] Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, red. Paždjerski D.V., Gdańsk 2016.
 • Kalniuk T., Literatura i folklor w kontekście mityczności, [w:] Folklor – tradycja i współczesność, red. Sitniewska R., Wilczyńska E., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Kalniuk T., Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2014.
 • Kalniuk T., Mocarstwo słabych  – o wartości starców w kulturze ludowej,  „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 5.
 • Kalniuk T., Osobliwość pustelnictwa w świecie kultury ludowej, LL 2004, nr 1.
 • Kamińska E., Kmieć A., Stereotyp Cyganów w Internecie. Analiza wybranych przykładów, „Okolice. Rocznik Etnologiczny” 2013, t. 11.
 • Kanash T., Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, t. 56, nr 1.
 • Kantek K.J., Gryf. Pismo poświęcone sprawom kaszubskim, „Prąd. Miesięcznik Społeczny i Literacko-Naukowy” 1909, r. 1, nr 4–5.
 • Kapełuś H., Badania nad bajką i podaniem w Polsce, LL 1966, nr 4–6.
 • Kapełuś H., Bajka ludowa, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. Michałowska T., Warszawa 1998.
 • Kapełuś H., Bajka ludowa w Polsce, [w:] Księga bajek polskich, t. 1, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa1988.
 • Kapełuś H., Bajka o trzech muzykantach, LL 1964, nr 1–2.
 • Kapełuś H., Bracia Grimm i romantyczne ludoznawstwo polskie, [w:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, red. Śliziński J., Czurak M., Wrocław 1989.
 • Kapełuś H., Dzieje katalogu bajek polskich Juliana Krzyżanowskiego, LL 1977, nr 3.
 • Kapełuś H., Folklor obcy w badaniach Polaków, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Kapełuś H., Jasio konie poił, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Karłowicz Jan Aleksander, [hasło w:] Enzyklopädie des Märchens 7, 4/5, szp. 1005–1007.
 • Kapełuś H., Kaszubskie podanie o Czeszku, LL 1960, nr 4–5.
 • Kapełuś H., Komentarze, [w:] Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1968.
 • Kapełuś H., Krasnoludki, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Król i opat, [hasło w:] SFP Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Królewna Śnieżka, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Krzyżanowski Julian, [hasło w:] Enzyklopädie des Märchens 8, 2/3, szp. 531–533.
 • Kapełuś H., Księga bajek polskich, wyb., oprac. Kapełuś H., t. 1–2, Warszawa 1988.
 • Kapełuś H., Madejowe łoże, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Mądra dziewczyna, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki, [w:] W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1969.
 • Kapełuś H., O turze złotorogim. Szkice kolędowe, Warszawa 1991.
 • Kapełuś H., Okrucieństwo i groza w bajce ludowej, „Regiony”1979, nr 2.
 • Kapełuś H., [posłowie, komentarze] Baśnie braci Grimm. Baśnie domowe i dziecięce, t. 1–2, przeł. Bielicka E., Tarnowski M., Warszawa 1982.
 • Kapełuś H., Posłowie, [w:] Baśnie braci Grimm, przeł. Bielicka E., Tarnowski M., t. 2, Warszawa 1995.
 • Kapełuś H., [rec.] Bajki Warmii i Mazur, LL 1957, nr 2.
 • Kapełuś H., [rec.] Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, LL 1964, nr 4–6.
 • Kapełuś H., [red., posłowie, komentarze] Śpiewająca lipka. Bajki Słowian Zachodnich, Nedo P., Gašparíková V., Jech J., 1972, wyd. II, Katowice 1980.
 • Kapełuś H., Romantyczny lirnik (O informatorach ludowych w czasach romantyzmu), [w:] Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1973.
 • Kapełuś H., Senniki, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., „Sowiźrzał” w polskiej tradycji ludowej, [w:] Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, red. Bokszczanin M., Frybes S., Jankowski E., Warszawa 1968.
 • Kapełuś H., Szklana góra, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Turecka bajka o derwiszach w literaturze staropolskiej, LL 1957, nr 1/3.
 • Kapełuś H.,  Türkische Volkserzälungen in der polnischen Literatur des XVI. Jhdts, „Fabula” 1964, t. 6, nr 3.
 • Kapełuś H., Wilkołak, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Wróżka w bajce, [hasło w:] SFP,Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Z dziejów bajki ludowej w dawnej Polsce, [w:] Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb., oprac. Kapełuś H., Warszawa 1968.
 • Kapełuś H., Zakład o nos, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Zdradziecka siostra, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś H., Krzyżanowski J., Sąsiedzi, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Kapełuś M., Bibliografia Heleny Kapełuś, [w:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, red. Kapełuś M., Engelking A., Warszawa 2002.
 • Karaś H., Jan Karłowicz jako językoznawca, „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4.
 • Karasińska M., Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998.
 • Karczmarzewski A., Kowalstwo ludowe południowo-wschodniej Małopolski, Rzeszów 1976.
 • Kardyni-Pelikanova K., Wyznaczniki gatunkowe gawędy w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska, Sbornik Praci Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis D 35, 1985.
 • Karłowicz J., Do Króla Leara, Wisła1895, t. 9.
 • Karłowicz J., Gwara kaszubska, Warszawa 1898.
 • Karłowicz J., Król Lear u nas, Wisła 1894, t. 8.
 • Karłowicz J., Narodowy folklor polski, [w:] Pamiętnik Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich 1894, t. 1, red. Biegeleisen H., Lwów 1894.
 • Karłowicz J., O czarach i czarownicach w Polsce, Wisła 1887, t. 1, z. 6.
 • Karłowicz J., Piękna Meluzyna i królewna Wanda, „Ateneum” 1876, t. 2, z. 6.
 • Karłowicz J., Podanie o Madeju, Wisła 1888, t. 2, z. 4; 1889, t. 3, z. 1.
 • Karłowicz J., Systematyka pieśni ludu polskiego, Wisła 1889, t. 3.
 • Karłowicz J., Systematyka pieśni ludu polskiego. Dodatki do n-rów 1–3, Wisła 1890, t. 4.
 • Karłowicz J., Żyd Wieczny Tułacz. Legenda średniowieczna, „Biblioteka Warszawska”, 1873, t. 3.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1908.
 • Karpowicz A., Algi księżnej Anny i bambusy Konrada Wallenroda. Mazurskie legendy „z odzysku”, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, t. 7.
 • Kasjan J., Rozmowy z Ojcami, przeł. ks. Nocoń A., Tyniec 2002.
 • Kasjan J.M., Axela Olrika „Prawa epickie poezji ludowej” – próba komentarza, [w:] Wszystek krąg ziemski, red. Kowalski P., Wrocław 1998.
 • Kasjan J.M., Maxa Lüthiego koncepcja bajki, [w:] Kasjan J.M., Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994.
 • Kasjan J.M., O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej, LL 1997, nr 4–5.
 • Kasjan J.M., Poetyka polskiej zagadki ludowej, Toruń 1976.
 • Kasjan J.M., Polska zagadka ludowa, Wrocław 1983.
 • Kasjan J.M., Przemiany bajki o zającach i żabach, [w:] Kasjan J.M., Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994.
 • Kasjan J.M.,Na ciche wody. Dumy ukraińskie, Wrocław 1973.
 • Kasjan J.M.,Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych, Toruń2000.
 • Kasjan J.M.,Nad Seretem i nad Skrwą, Toruń2000.
 • Kasjan J.M., O czasach w bajce ludowej, AUNC. Studia Slavica III. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 331, 1999.
 • Kasjan J.M., Polska zagadka ludowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983.
 • Kasjan J.M.,Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń 1966.  
 • Kasjan J.M.,Siostrzane muzy. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Łódź 1986.
 • Kasjan J.M., Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994.
 • Kasjan J.M.,Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce, Toruń1994.
 • Kasprzyk D., „Brud, smród i ubóstwo”. O dylematach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2011, nr 12.
 • Kawczyński N., Amor i Psyche w baśniach, Kraków 1907.
 • Kazakevič O.A., Načalo i konec v strukture folklornyh tekstom severnyh sel’kupov, [w:] Logičeskij analiz ȃzyka. Semantika načala i konca, red. Arumȗnova Н. Д., Moskwa 2002.
 • Ketlicz M., Lecznictwo ludowe, Lud 1902, t. 8.
 • Kieffer-Kostanecka M., Nazwy „Mazowsze” i „Płock” w świetle nauki współczesnej, „Notatki Płockie” 1969, nr 14.
 • Kisielewska A., Czarownik pogody z Lachowic, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1983, t. 8.
 • Kisielewska A., Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy (próba analizy reliktu kulturowego), „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1970, nr 12.
 • Kisielewska A., Wojciech Rachwał – płanetnik z Przysietnicy, [w:] Między dawnymi a nowymi laty... Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1970.
 • Klinger W., Ambrozja i Styks a woda żywa i martwa. Studium mitologiczno-porównawcze, Kraków 1906.
 • Klinger W., Do wpływów starożytności na folklor, Lud 1909, t. 15.
 • Klinger W., Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie, Kraków 1931.
 • Klinger W., Jajko w zabobonie ludowym u nas i w starożytności, Kraków 1908.
 • Klinger W., Jeszcze o rusałkach i pokrewnych postaciach demonicznych i ich zależności od grecko-rzymskiej tradycji, Lud 1960, t. 45.
 • Klinger W., Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska, Lublin 1949.
 • Klinger W., Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego. Seria 2, Poznań 1923.
 • Klintberg B., The types of the Swedish folk legend, Helsinki 2010.
 • Kłosiński K., Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja. Brzydota. Groteska, Kraków 1992.
 • Kmiecik S., Wolne żarty. Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998.
 • Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.
 • Kobielus S., Florariumchristianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2006.
 • Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Tyniec 2011.
 • Kochańska-Lasoń, zob. Lasoń-Kochańska.
 • Kocjan K., Ludowa waloryzacja płciowości. Apokryficzne wątki w ludowej wersji historii o Adamie i Ewie, PSzL 1992, z. 2.
 • Kocój E., Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowejw wyobrażeniach rumuńskich, Kraków 2006.
 • Köhler-Zülch I., Puss in Boots, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 3, Westport–Connecticut–London 2008.
 • Kołakowski A., Pawełczyk A., Uczenie wstępnej konceptualizacji poznawczej na podstawie postaci z bajek i literatury pięknej, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2010, nr 4.
 • Kolbuszewski J., Tatry w literaturze polskiej 1805–1939, Kraków 1982.
 • Kolczyński J., Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni (strzydze), EP 2003, z. 1–2.
 • Kolczyński J., Ofiara z człowieka. Wspomnienie trzech wydarzeń z końca XIX i początków XX wieku w podgórskich wsiach w Polsce, EP 2000, t. 44, z. 1−2.
 • Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 5, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, red. Bohdanowicz J., Wrocław 1999.
 • Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 6, Wiedza i wierzenia ludowe, red. Lebeda A., Wrocław 2002.
 • Konarska-Zimnicka S., Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych, Kraków–Kielce 2009.
 • Koncewicz-Dziduch E., O słowiańskiej duszy w wierzeniach, kulturze, języku na przykładzie frazeologizmow sztokawszczyzny literackiej, „Studia z FilologiiPolskiej i Słowiańskiej” 2012, nr 47.
 • Koneczna H., Pomianowska W., O bajce na Warmii i Mazurach, [w:] Bajki Warmii i Mazur, red. Koneczna H., Pomianowska W., Warszawa 1956.
 • Konieczka-Śliwińska D., Napierała A., Michalski M., Dzieje Wielkopolski jako autorski wątek tematyczny w ramach przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok, „Klio” 2013, t. 26.
 • Konieczna E., Baśń w literaturze i filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2005.
 • Konrad G., Mickiewicz jako bajkopisarz, PL 1950, r.  39.
 • Kopczyński M., Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie u schyłku XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2010, nr 1.
 • Kopp P., Pieńczak A., Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 9, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, red. Kołdnicki Z., Pieńczak A., Wrocław 2010.
 • Koprzyńska-Jaworska B., Paprocka W., Przekaz kultury w społeczności wiejskiej, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Koranyi K., Łysa Góra.Studium z dziejów wierzeń ludowych w Polsce w XVII i XVIII wieku, Lud 1928, t. 7. 
 • Korbut G., Baliński Karol, [w:] Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej: życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. 9, red. Chlebowski B., i in., Warszawa 1916.
 • Korzeniowska W., Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich – od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918, Kraków 2004.
 • Kosowska E., Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985.
 • Kosowska E., Społeczne funkcje legendy, [w:] Społeczne funkcje folkloru, red. Biały Z., 1985.
 • Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją, Warszawa 2014.
 • Kostecka W., Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze  baśniowej, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. Olszewska B., Łucka-Zając E., Opole 2010.
 • Kostrzewski J., Nowa próba wytłumaczenia legendy kruszwickiej: Antoni Czubryński, „Mit kruświcki. Badania wiaroznawcze”, „Kurier Poznański” 1915 (14 marca), r. 10, nr 60.
 • Kostiuchin E., Tipy i formy zyvotnogo eposa, Moskwa 1987.
 • Kość K., „Śmierć drzwiami życia”. O śmierci i umieraniu jako metaforach życia w polskiej kulturze ludowej, LL 2004, nr 3.
 • Kotlarska I., Próba odtworzenia cech oralności w drukowanych przez Kolberga tekstach bajkowych,[w:] Ja daję właśnie materiał…. O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. Antyborzec E., Poznań 2015.
 • Kotlicka O., Motyw przemiany w wilkołaki  jako element inicjacyjnego stadium obrzędu weselnego u Słowian, Lud 1994, t. 77.
 • Kott J., Szekspir współczesny, Kraków 1990.
 • Kotula F., Muzykanty, Warszawa 1979.
 • Kovšova M.L., U popa byla sobaka: o lukavoj poetike dokučnyh skazok, [w:] Logičeskij analiz ȃzyka. Semantika načala i konca, red. Arumȗnova Н. Д., Moskwa 2002.
 • Kowalczyk K., Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze zbioru „Kinder- und Hausmärchen” Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej, Wrocław 2016.
 • Kowalczyk K., Moskal G., Rapta M., Szlaga J., Rabka Juliana Zubrzyckiego, Rabka Zdrój 2012.
 • Kowalczyk K., Sfilmuję ci bajeczkę… Pornograficzne adaptacje baśni na przykładzie Czerwonego Kapturka, [w:] Bękarty X muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red.
 • Dudziński P., Dudziński R., Kowalczyk K., Wrocław 2015.
 • Kowalczykówna J., Z badań nad warsztatem literackim Kornela Makuszyńskiego jako autora powieści dla młodzieży, Piotrków Trybunalski 1997.
 • Kowalewska H., Studia Jana Karłowicza nad polskimi podaniami ludowymi, LL 1975, nr 2.
 • Kowalska-Lewicka A., Ludowe wyobrażenia śmierci, PSzL 1986, z. 1–2.
 • Kowalska-Lewicka A., Wierzenia i zwyczaje związane ze śmiercią, [w:] Studia z kultury ludowej Beskidu Sądeckiego, red. Kowalska-Lewicka A., Wrocław 1985.
 • Kowalski A.P., Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999.
 • Kowalski P., Chleb nasz powszedni.O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000.
 • Kowalski P., Gościniec, drogi rozstajne i „peregrinatio vitae”. Wprowadzenie do antropologicznej lektury drogi i bezdroży, LL 1995, nr 4–5.
 • Kowalski P., Kilka słów o składaniu życzeń, [w:] „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, nr 1, Tabu, etykieta, dobre obyczaje,red. Kowalski P., Wrocław 2009.
 • Kowalski P., Modlitwa i milczenie. Wprowadzenie do antropologii ciszy, LL 2004, nr 4–5.
 • Kowalski P.,O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych. Szkice z historii kultury, Kraków 2007.
 • Kowalski P., O tym, co nieuniknione: ekskrementy i defekacja, [w:] Ciało cielesne, red. Konarska K., „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, t. 4, 2011.
 • Kowalski P., Raj utracony i raj odzyskany – wyobrażenia światów doskonałych, PSzL 1993, t. 47, nr 3–4.
 • KowalskiP., Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego, Kraków 2000.
 • Kowalski P., Woda żywa. Opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce, Wrocław 2002.
 • Kowalski P., Współczesny folklor i folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych, Wrocław 1990.
 • Kowalski P., Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze potwory i erozja symbolicznej interpretacji, Kraków 2000.
 • Kozieł A., Dwa oblicza śmierci w kulturze ludowej, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1994, t. 11.
 • Koziełek G., Niemiecka baśń romantyczna, Wrocław 1994.
 • Kozłowski W., O stalowym smoku, Warszawa 1953.
 • KrajewskaJ., Ceramika kaszubska z końca XIX i początku XX w., PSzL 1958, z. 3.
 • Krajewska M., Baj, bajka i baśń we współczesnych i dawnych założeniach, „Polonistyka” 1987, nr 2.
 • Krajka W., Albert Lord o ustnej epice ludowej, LL 1975, nr 4–5.
 • Kraszewski J.I., Krasicki, życie i dzieła, Warszawa 1879.
 • Krawczyk-Tyrpa A., Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001.
 • Krawczyk-Wasilewska V., „My” czy „oni”? Z problematyki metodologicznej badań pogranicza, [w:] Folklor i pogranicza, red. Staniszewski A., Tarnowska B., Olsztyn 1998.
 • Krawczyk-Wasilewska V., Ignacja Piątkowska. Literatka i polska folklorystka regionu sieradzkiego, Łódź 1983.
 • Krawczyk-Wasilewska V., O folklorystyce polskiej w stulecie „Ludu”, Lud, 1995, t. 78.
 • Krikmann A., The Main Riddles, Questions, Allegories and Tasks in AT 875, 890, 922 and 927, [w:] Studies in Folklore and Popular Religion, t. 1, ed. by Valk Ü., Tartu 1996.
 • Kriničnaâ N., Nit’ žizni. Reminiscencii obrazov božestv sud’by v mifologii i fol’klorê, obrâdah i verovaniâh, Petrozavodsk 1995.
 • Kroh A., Tatry i Podhale, Wrocław 2002.
 • Kroh A., Zbójnik podhalański w kulturze polskiej, PSzL 1971, nr 2.
 • Kropej M., Magic as reflected in Slovenian Folk Tradition and Popular Healing Tuday, [w:] Demons, Spirits, Witches, vol. 2, by Klanuczay G., Pócs E., Budapest–New York 2006.
 • Kruk E., Warmia i Mazury, Wrocław 2003.
 • Kruszewska-Michałowska T., „Różne historye”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Wrocław 1965.
 • Krysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999.
 • Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007.
 • Krzywda-Janicka J., [zob. Janicka-Krzywda]
 • Krzyworzeka A., Postrzeganie i przeżywanie bogactwa i biedy przez podlaskich rolników, Lud 2012, t. 96.
 • Krzywy R., Wstęp, [w:] Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie, oprac. Krzywy R., Warszawa 2015.
 • Krzyżanowski J., Bajka łańcuszkowa, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Ajtiologia, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Bajka ludowa, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Bajka magiczna, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Bajka zwierzęca, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Banialuka, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Baśń, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Berwiński Ryszard, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Boruta, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Byliny: studjum z dziejów rosyjskiej epiki ludowej, Wilno1934.
 • Krzyżanowski J., Diabeł i chłop, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Diabeł w literaturze ludowej, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Dwudziestolecie folklorystyki polskiej, LL 1964, nr 4–6. 
 • Krzyżanowski J., Dziewczyna chłopcem, [hasło w:]SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Gadka, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Gawęda, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Gliński Antoni Józef, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., K. Kobylińskiego epyllion o rybce, PL 1947, nr 37.
 • Krzyżanowski J., Karłowicz Jan, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Klechda, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Lenora [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Ludowość w literaturze, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 1–3, Warszawa 1975.
 • Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich, t. 1–2, Warszawa 1960.
 • Krzyżanowski J., Magielona, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Malinowski Lucjan, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Mazur w satyrze ludowej, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Morfologia bajki, Warszawa 1947.
 • Krzyżanowski J., Motyw i wątek, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Nauka o literaturze, Wrocław 1969.
 • Krzyżanowski J., Oskar Kolberg i jego dorobek w dziedzinie literatury ludowej, Lud 1955, t. 42, z. 1.
 • Krzyżanowski J., Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1945; 1961; 1977; 1983.
 • Krzyżanowski J., PBL, t. 1–2, 1962–1963.
 • Krzyżanowski J., Petersburg–Kijów, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Krzyżanowski J., Pierwszy nowoczesny zbiór bajek śląskich, [w:] Bajki śląskie ze zbiorów Lucjana Malinowskiego, wyb., oprac. Jaworska E., Warszawa 1973.
 • Krzyżanowski J., Polskie motywy baśniowe w twórczości Juliusza Słowackiego, PL 1950, nr 1.
 • Krzyżanowski J., Prace o literaturze ludowej w roku 1973, LL 1974, nr 4–5.
 • Krzyżanowski J., Proza polska wczesnego renesansu 1510–1550, Warszawa 1954.
 • Krzyżanowski J., Przedmowa,[do:] Bajki Warmii i Mazur, red. Koneczna H., Pomianowska W., Warszawa 1956.
 • Krzyżanowski J., Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962.
 • Krzyżanowski J., Rycerze śpiący, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Siemieński i jego zbiór podań, [w:] Siemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, 1972 (1845).
 • Krzyżanowski J., Sowiźrzał, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1–3, Kraków 1980.
 • Krzyżanowski J., W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980.
 • Krzyżanowski J., W wieku Reja i Stańczyka. Z dziejów odrodzenia w Polsce, Warszawa 1958. Krzyżanowski J., Wariant, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Wójcicki Kazimierz Władysław, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Krzyżanowski J., Z dziejów „Dekameronu” w Polsce, „Prace Filologiczne” 1927, t. 12.
 • Księga humoru ludowego, red. Simonides D., Hajduk-Nijakowska J., Smolińska T., Warszawa 1981.
 • Księga Poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, red. Bokszczanin M., Frybes S., Jankowski E., Warszawa 1968.
 • Kubiak I., K., Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981.
 • Kubik J., Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe o instrumentach dętych, [w:] Polskie instrumenty ludowe. Studia folklorystyczne, red. Dygacz A., Kopoczek A., Katowice 1981.
 • Kubiński G., Nadprzyrodzone, [w:] Nadprzyrodzone, red. Przybył E., Kraków 2003.
 • Kuc N., Bracia Grimm na ławie oskarżonych. Z problemów recepcji,[w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. Kostecka W., Warszawa 2013.
 • Kucharczyk R., Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej), „Gwary Dziś” 2016, nr 8.
 • Kuchowicz Z., Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku, Łódź 1982.
 • Kuchta J., Historyczność postaci Twardowskiego w świetle źródeł, Lud 1928, t. 27.
 • Kuchta J., Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu, Lud 1926, seria 2, t. 5.
 • Kuchta J., Zabytki i tradycje historyczne po Twardowskim, Lud 1930, t. 29.
 • Kuchtówna L., Związki Wacława Sieroszewskiego z teatrem i filmem, [w:] Wacław Sieroszewski zesłaniec – etnograf – literat – polityk, red. Kuczyński A., Marczyk M., 2011.
 • Kuczkowski A., Podania ludowe o Górze Chełmskiej (Krzyżaniec) koło Koszalina, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2010, nr 12.
 • Kujawska M., Łuczaj Ł., Sosnowska J., Klepacki P., Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, Wrocław 2016.
 • Kuleczka P., Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży, Wrocław 1994.
 • Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918, Warszawa 1975; 1983.
 • Kuliczkowska K., W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983.
 • Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. Burszta J., Wrocław 1976.
 • Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, red. Simonides D., Kowalski P., Wrocław–Warszawa 1991.
 • Kultura ludowa Wielkopolski, t. 1–3, red. Burszta J., Poznań 1960–1967.
 • Kumaniecki F.K., Podanie o Wandzie w świetle źródeł starożytnych, PL 1925/1926, nr 1–4.
 • Kupisiński Z., Dusze zmarłych w ludowej obrzędowości pogrzebowej i zaduszkowej w Opoczyńskiem i Radomskiem,[w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1, Dusza w oczach świata, red. Masłowska E., Pazio-Wlazłowska D., Warszawa 2016.
 • Kupisiński Z., Koncepcje duszyi zaświatow w obrzędach pogrzebowych i zaduszkowych, „Roczniki Teologiczne” 2016, t. 63, z. 9.
 • Kurkiewicz M., „Racjonalizacja” ballady w „Lenorze”Antoniego Langego, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2007.
 • Kuźma E., Rozważania nad polskojęzyczną literaturą na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, „Zeszyty Kulickie” 2005, nr 4.
 • Kürbius B., Holophagus. O Smoku Wawelskim i innych smokach, [w:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, red. Biskup M. i in., Poznań 1976.
 • Kwaśniewicz K., Jan Świętek, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A., Kraków 2002.
 • Kwaśniewicz K., Smok jaki jest, każdy widzi. Smok Wawelski w ilustracji dziecięcej (Rekonesans badawczy), [w:] Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. Baluch A., Chrobak M., Rogoż M., Kraków 2009.
 • Kwaśniewicz K., Tradycyjna religijność ludowa, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1983, t. 8.
 • Kwaśniewicz K., Zwyczaje i obrzędy rodzinne, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Kwiatkowska O., „Co ma Toruń do Bydgoszczy”, czyli kilka uwag na temat toruńskiego wizerunku Bydgoszczy i jej mieszkańców, [w:] Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. Czachowski H. i in., Toruń 2007.
 • Labuda G., Kaszubi i ich dzieje, 1996.
 • Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2, Poznań 1988.
 • Laburda M., Koncepcja ludoznawcza Jana Karłowicza, „Laboratorium Kultury” 2015, nr 4.
 • Lasoń G., Baśń a fantasy – podobieństwa i różnice, „Fantastyka” 1984, nr 9.
 • Lasoń G., Magiczne zwierciadła baśni i fantasy, „Fantastyka” 1990, nr 2.
 • Lasoń-Kochańska G., Baśniowe wątki inicjacyjne w perspektywie badań genderowych, LL 2010, z. 3.
 • Lasoń-Kochańska G., Córki Penelopy: kobiety wobec baśni i mitu, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 3, 2004.
 • Lasoń-Kochańska G., Dziewczynka, macocha, czarownica. Obraz kobiety w baśni, LL 2011, nr 4–5.
 • Lasoń-Kochańska G., Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, Słupsk 2012.
 • Lasoń-Kochańska G., Nowe wersje starych baśni. O parodiach, parafrazach i reinterpretacjach starych form narracyjnych we współczesnej kulturze polskiej, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci – małe formy narracyjne, red. Olszewska B., Pajączkowski O., Opole 2017.
 • Le Goff J., Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej, przeł. Baran B., Warszawa 2011.
 • Lebeda A., Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, t. 6, Wiedza i wierzenia ludowe, Wrocław 2002.
 • Lechowski P., Zębalska U., Bibliografia prac Seweryna Udzieli, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1991, t. 10.
 • Lee L.J., Mother, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Leeuw van der G., Fenomenologia religii, przeł. Prokopiuk J., Warszawa 1978.
 • Legiędź-Gałuszka M., Czarnowski, Warszawa 1989.
 • Lehr U., Demon wodny, czyli rzecz o utopcu, ZarŚl 1988, nr 3–4.
 • Lehr U., „Dusza” – kulturowy klucz do nieśmiertelności,[w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1, Dusza w oczach świata, red. Masłowska E., Pazio-Wlazłowska D., Warszawa 2016.
 • Lehr U., Ludowe wierzenia w demony wodne, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1983, t. 8.
 • Lehr U., Oblicza starości, EP 2003, z. 1–2.
 • Lehr U., Obrzędowość rodzinna, [w:] Podhale: tradycja we współczesnej kulturze wsi, red. Tyl- kowa D., Kraków 2000.
 • Lehr U., Soul in the Folk Imagination. Concepts – Metamorphosis – Relations, „Romanoslavi- ca” 2015, vol. 51, nr 2.
 • Lehr U., U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Warszawa 2007.
 • Lehr U., Wierzenia w istoty nadzmysłowe, EP 1984, t. 28.
 • Lenartowicz J., Spojrzenie wstecz, Warszawa 1925.
 • Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, przeł., oprac. ks. Romaniuk K., Poznań 1981.
 • Leszczyński G., Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. Wybrane problemy, Warszawa 2006.
 • Leszczyński G., Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.
 • Lévi-Strauss C., Surowe i gotowane, przeł. Falski M., Warszawa 2010.
 • Levkievskaja E.E., Doroga, [hasło w:] Slavjanskije drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’, red. Tolstoj N.I., Moskva 1999.
 • Levorato A., Language and Gender in the Fairy Tale Tradition. A Linguistic Analysis of Old and New Story Telling, Hampshire–New York 2003.
 • Lewański J., „Polska bajka ludowa w układzie systematycznym”, Julian Krzyżanowski, „I. Bajka zwierzęca”, s. 90, „II. Baśń magiczna”, s. 218,PL 1947, nr 37.
 • Lewicki T., Wstęp [w:] Księga tysiąca i jednej nocy, t. 1, przeł. Czapkiewicz A. i in., Warszawa 1973.
 • Libera L., Gottfried August Bürger – autor „Lenory”, Białystok 2016.
 • Libera Z., Apokryf i mit w tradycjach ludowych XIX–XX wieku, [w:] Nie-złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, red. Eichstaedt J., Piątkowski K., Ożarów 2003.
 • Libera Z., Ciało w kulturze ludowej XIX i XX wieku. Zarys zagadnienia, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1.
 • Libera Z., Etnograficzne wycieczki i zbieranie rzeczy ludowych w XIX wieku, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą, red. Kowalski P., Opole 2003.
 • Libera Z., Kto wszystko czuje, a nic nie gada, LL 1995, z. 6.
 • Libera Z., Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995.
 • Libera Z., Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała, Warszawa 1997.
 • Libera Z., Rzyć, aby żyć. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Tarnów 1995.
 • Libera Z., Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i w innych kulturach słowiańskich, EP 1987, t. 31.
 • Librachowa M., Dziecko wsi polskiej. Próba charakterystyki, Warszawa 1934.
 • Lichaczow D.S., Czas artystyczny w folklorze, przeł. Walińska H., LL 1972, nr 2.
 • Ligęza J., Gawędziarze czy recytatorzy, „Scena” 1972, nr 2.
 • Ligęza J., Ludowa literatura górnicza, Katowice 1958.
 • Ligęza J., Podania górnicze z Górnego Śląska, Bytom 1972.
 • Ligęza J., Śladami tradycji. Studia nad folklorem górniczym, Bytom 1968.
 • Ligęza L., „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym, PL 1968, z. 1.
 • Limisiewicz A., Składanie ofiar z ludzi przez Słowian we wczesnym średniowieczu, [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., „Funeralia Lednickie. Spotkanie 7”, 2005.
 • Linde B., Baśń, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 1, Warszawa 1807.
 • Linde B., Gadanie, Gadka, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808.
 • Linde B., Gawęda, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808.
 • Linde B., Klechda, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808.
 • Linde B., Żelastwo, [hasło w:] Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1814.
 • Linette B., O folklorze ziem zachodnich na przykładzie Ziemi Lubuskiej i Koszalińskiej, [w:] Z zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1972.
 • Linkner T., Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996.
 • Linkner T., Po lekturze „Bajarza kaszubskiego”, [w:] Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, red. Paždjerski D.V., Gdańsk 2016.
 • Linkner T., Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego, Gdańsk 1998.
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, przeł. Jasińska-Kania A., Warszawa 2000.
 • Lis A., O Wandzie, córce Kraka, Sandomierz 2016.
 • Litwinowicz-Droździel M., O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 2008.
 • Lord A., O formule, LL 1975, nr 4/5.
 • Lord A., The Singer of Tales, Cambridge 1964.
 • Lorentz F., Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskiem, Poznań 1923.
 • Lorentz F., Zarys etnografii kaszubskiej, [w:] Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński T., Kaszubi – kultura ludowa i język, Toruń 1934.
 • Lorentz F., Fischer A., Lehr-SpławińskiT., Kaszubi – kultura ludowa i język, Toruń 1934.
 • Lubański M., Mistrz Twardowski. Pomiędzy prawdą, legendą a mitem, [w:] Podanie i legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2007.
 • Ludowość dawniej i dzisiaj, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1973.
 • Ludowość u Mickiewicza, red. Krzyżanowski J., Wojciechowski R., Warszawa 1958.
 • Lurker M., Leksykon bóstw i demonów, przeł. Prokopiuk J., Stiller R., Warszawa 1999.
 • Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. Wojnarowski R., Warszawa 2011.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. Romaniuk K., Poznań 1989.
 • Luzel F.M., Formules initiales et finales des conteurs en Basse-Bretagne, „Ervue Celtique”, III, 1887.
 • Lück K., Der Mythos vom Deutschen in der polnischen Volksüberlieferung und Literatrur, Lipsk 1943.
 • Lüthi M., Style gatunkowe, PL 1973, nr 1.
 • Lüthi M., Cechy narracji w bajce ludowej, przeł. Kasjan J.M., LL 1982, nr 2.
 • Lüthi M., Märchen, published by J.B. Metzler 2004.
 • Lüthi M., Siedmiu braci śpiących. Legenda – podanie – baśń, przeł. P. Grochowski, [w:] Do Torunia kupić kunia, red. Czachowski H., Mianecki A., Toruń 2008.
 • Lüthi M., Zabójca smoka. O stylu bajki, przeł. Kasjan J.M., LL 1982, nr 3.
 • Łaszkiewicz M., Co za jedni ci Szwedziska? – stereotypowe widzenie Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej, „Adeptus” 2013, z. 2.
 • Łaszkiewicz T., Mniejszości narodowe na Kujawach w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Sześć narodow, pięć kultur, jedno miasto, wspólne losy…, red. Cieśla A., Aleksandrów Kujawski 2008.
 • Łączyńska D., Zarys życiorysu Seweryna Udzieli (1857–1937), „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1991, t. 10.
 • Łeńska-Bąk K., Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Obżarstwo w dyskursie obrzędowym i literaturze sowizdrzalskiej, LL 2008, nr 2.
 • Łesiów M., Wstęp, [w:] Piechota J., Komedyje iwkowskie (gadki i klechdy), Warszawa 1982.
 • Łopaciński H., Nowe odmianki pieśni na temat „Króla Leara”, Wisła 1898, t. 12.
 • Łotman J., O modielirujuszczem znaczenii poniatij „konca” i „naczała” w chudożestwiennyvh tiekstach, [w:] Trudy po russkoj i słowianskoj filologii. XI. Litieraturowiedienije, 1968.
 • Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984.
 • Łotman J., Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, przeł. Faryno J., [w:] Semiotyka kultury, wyb., oprac. Janus E., Mayenowa M.R., Warszawa 1977.
 • Łaszkiewicz M., Co za jedni ci Szwedziska? – stereotypowe widzenie Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej, „Adeptus” 2013, z. 2.
 • Łaszkiewicz T., Mniejszości narodowe na Kujawach w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Sześć narodów, pięć kultur, jedno miasto, wspólne losy…, red. Cieśla A., Aleksandrów Kujawski 2008.
 • Łączyńska D., Zarys życiorysu Seweryna Udzieli (1857–1937), „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1991, t. 10.
 • Łeńska-Bąk K., Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Obżarstwo w dyskursie obrzędowym i literaturze sowizdrzalskiej, LL  2008, nr 2.
 • Łesiów M., Wstęp,[w:] Piechota J., Komedyje iwkowskie (gadki i klechdy), Warszawa 1982.
 • Łopaciński H., Nowe odmianki pieśni na temat „Króla Leara”, Wisła 1898, t. 12.
 • Łotman J., O modielirujuszczem znaczenii poniatij „konca” i „naczała” w chudożestwiennyvh tiekstach, [w:] Trudy po russkoj i słowianskoj filologii. XI. Litieraturowiedienije, 1968.
 • Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984.
 • Łotmann J., Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, przeł. Faryno J., [w:] Semiotyka kultury, wyb., oprac. Janus E., Mayenowa M.R., Warszawa 1977.
 • Łuczewski P., Odwieczny naród, Toruń 2012.
 • Ługowska J., Bajka ludowa jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 • Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.
 • Ługowska J., Baśnie nasze współczesne, Wrocław 2005.
 • Ługowska J., Baśnie nie-baśnie Astrid Lindgren, „Świat Psychoanalizy” 1996, nr 2.
 • Ługowska J., Baśnie Oskara Miłosza wobec ludowej tradycji, LL 2000, nr 4–5.
 • Ługowska J., Baśń egzotyczna na warsztacie Marii Krüger („Dar rzeki Fly”), [w:] Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji, red. Chęcińska U., Szczecin 2016.
 • Ługowska J., Człowiek i zwierzę w bajce zwierzęcej, magicznej oraz w legendach o życiu świętych, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Ługowska J., Dzieci i stajenka, „Poezja i Dziecko” 2005, nr 1.
 • Ługowska J., Dzieje smoka wawelskiego przez Stanisława Pagaczewskiego opowiedziane, [w:] Kraków mityczny: motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. Baluch A., Chrobak M., Rogoż M., Kraków  2009.
 • Ługowska J., Fantasy Doroty Terakowskiej: w kręgu problematyki i poetyki utworów – rekonesans badawczy, „Literatura i Kultura Popularna” 2000, nr 9.
 • Ługowska J., Fantastyka baśniowa w procesie literackiej inicjacji dziecka oraz jako przedmiot szkolnej edukacji polonistycznej, [w:] Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red.  Gondek E., Socha I., Pytlos B., Katowice 2012.
 • Ługowska J., Folklor – tradycje, inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne, Wrocław 1999.
 • Ługowska J., Folklorystyka wrocławska, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1997, nr 35.
 • Ługowska J., Humorystyczne transformacje ludowych wątków wierzeniowych, [w:] Tekst i jego odmiany, red. Dobrzyńska T., Warszawa 1996.
 • Ługowska J., „Kopciuszek to ja!” W kręgu zagadnień baśniowej kompensacji, [w:] Baśń we współczesnej kulturze, t. 1, Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, red. Ćwiklak K., Poznań 2014.
 • Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 • Ługowska J., Meluzyna, [hasło w:] Słownik literatury popularnej, red. Żabski T., Wrocław 1997.
 • Ługowska J., Modlitwa i jej funkcje w wierszach dla dzieci, „Quaestiones Selectae” 2007, z. 21.
 • Ługowska J., O formule bajki [rec.: Nikolae Rošijanu, Tradicjonnye formuly skazki, „Nauka”, Moskva 1974, ss. 215], LL 1976 nr 4–5.
 • Ługowska J., Obrazy diabła w różnych gatunkach opowieści ludowych, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. Błażejewski T., Łódź 1998.
 • Ługowska J., Opowieść biograficzna i jej funkcje w twórczości Janusza Korczaka (na przykładzie utworów o Ludwiku Pasteurze), [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży: biografie, red. Olszewska B., Pajączkowski O., Urbańczyk L., Opole 2015.
 • Ługowska J., Piaskoludek i dzieci sto lat później, czyli o literackich spotkaniach w czasie (Czworo dzieci i „coś” Jacqueline Wilson), [w:] O tym, co Alicja odkryła.... W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, red. Vhrobak M. i in., Kraków 2015.
 • Ługowska J., Piszę dla dziecka, które jest we mnie: o poezji Józefa Ratajczaka, [w:] Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji,red. Chęcińska U., Szczecin 2016.
 • Ługowska J., Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa, LL 1977, nr 2.
 • Ługowska J.,  Przysłowie w strukturze dawnego i współczesnego wiersza dla dzieci, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne, red.  Olszewska B., Pajączkowski O., Opole 2017.
 • Ługowska J., Rodzina a autorytety. Na przykładzie najnowszej prozy dla młodzieży, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. Howorus-Czajka M., Kaczor K., Wierucka A., Gdańsk 2011.
 • Ługowska J., Sposoby określania intencji w gwarowym tekście mówionym, LL 1988, nr 1.
 • Ługowska J., Sposoby wyzyskiwania folkloru w literaturze dla dzieci (na przykładzie baśni Janiny Porazińskiej), [w:] Literatura ludowa i literatura chłopska, red. Aleksandrowicz A., Hernas Cz., Bartmiński J., Lublin 1977.
 • Ługowska J., Świat według Ani Shirley, [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, red. Jastrzębski B., Konarska K., Lewicki A., Wrocław 2012.
 • Ługowska J., Tajemnicza historia Harry’ego Pottera, „Literatura i Kultura Popularna” 2002, nr 10.
 • Ługowska J., Tekst a gatunek, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne,red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Ługowska J., Temat śmierci w najnowszej prozie dla dzieci i młodzieży, [w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, Wrocław 2008.
 • Ługowska J., Teoretyczne podstawy wyodrębniania gatunków opowieści ludowych, LL 1986, nr 1.
 • Ługowska J., Vinzenz – mistrz słowa mówionego, Wrocław 2015.
 • Ługowska J., Vinzenzowska oralność, „Quaestiones Oralitatis” 2015.
 • Ługowska J., W Fantazjanie i gdzie indziej. Szkice o baśni literackiej, Wrocław 2006.
 • Ługowska J., W kręgu baśni poetyckich Jana Brzechwy, „Guliwer” 2008, nr 1. Ługowska J., W kręgu Sabałowej tradycji, LL 1999, nr 6.
 • Ługowska J., W kręgu ukraińskich baśni i podań ludowych, LL 1995, nr 4–5.
 • Ługowska J., W świecie imion własnych o funkcjach imienia w „Nie kończącej się historii” Michaela Endego, „Etnolingwistyka” 2001, t. 13.
 • Ługowska J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.
 • Ługowska J., Wzorce gatunkowe autobiograficznego pisarstwa Andersena i ich adaptacje w wybranych utworach o życiu i twórczości pisarza, [w:] Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. Ratuszna H., Wiśniewska M., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Ługowska J., Żabski T., Romans rycerski w obiegu jarmarcznym – posłowie, [w:] Piękne historie o niezłomnym rycerzu Zygfrydzie, pannie wodnej Meluzynie, królewnie Magielonie i świętej Genowefie. Antologia jarmarcznego romansu rycerskiego..., oprac. Ługowska J., Żabski T., Wrocław 1992.
 • Łukaszczyk E., Odcięte ręce, odrąbane stopy. Motywy inicjacyjnego okaleczania w „Biegnącej z wilkami”Clarissy Pinkola Estés, LL 2011, nr 2.
 • Łukaszewicz-Chantry M., Wanda – sarmacka amazonka w poezji łacińskiej w Polsce. Od Jana z Wiślicy do Jana Kochanowskiego, „Terminus” 2014, t. 16.
 • Łysiak W., Chojno i jego mieszkańcy w opiniach sąsiadów, Lud 1986, t. 70.
 • Łysiak W., Dorobek folklorystyczny Otto Knoopa, Lud 1992, t. 75.
 • Łysiak W., Dawny folklor Pomorza Zachodniego wyrazem pogranicza wewnętrznego, [w:] Pogranicze jako problem kultury, red. Smolińska T., Opole 1994.
 • Łysiak W., Dawny humor ludowy Pomorza Zachodniego, Międzychód 1993.
 • Łysiak W., Diabelskie sprawki. Podania, legendy i bajki z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1998.
 • Łysiak W., Dorobek folklorystyczny Ottona Knoopa, Lud 1992, t. 75.
 • Łysiak W., Grody, zamki, kościoły. Legendy i podania z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1995.
 • Łysiak W., Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folkloru Wielkopolski, Poznań 1992.
 • Łysiak W., Między Wartą a Notecią – efemeryczność folkloru, Lud 1989, t. 73.
 • Łysiak W., Powstanie 1848 roku w folklorze mieszkańców Wielkopolski, Lud 1991, t. 74.
 • Łysiak W., Temat „dzikiego polowania” w folklorze Wielkopolski, Lud 1983, t. 67.
 • Łysiak W., W kręgu wielkopolskich demonów i przekonań niedemonicznych, Międzychód 1993.
 • Machota M., Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskich bajkach ludowych a funkcjonowanie stereotypów płciowych, LL 2006, z. 4–5.
 • Machowska M., Literacka twórczość Cyganów/Romów. Stan badań, „Teksty Drugie” 2009, nr 5.
 • Maciejewski W.A., Klechdy polskie i obrobienie ich, „Biblioteka Warszawska” 1850, t. 1.
 • Maciejewski W.A., Sowiźrzał i Twardowski, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 3.
 • Maciejowski W.A., Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830: z rękopisów i druków, Warszawa 1851.
 • Maćkiewicz J., Majer-Baranowska U., Morze, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, Lublin 1999.
 • Madyda A., W poszukiwaniu jedności i człowieka. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza, 1992; Маl’cev G.I., Тradicionnye formuly russkoj narodnoj neobrȃdovoj liriki (Issledovanie po estetike ustno-poe̍ tičeskogo kanona), ̍ Leningrad1989.
 • Majda J., Młodopolskie Tatry literackie, Kraków 1989.
 • Majer-Baranowska U., Dualizm religijny w ludowych wierzeniach o pochodzeniu wody, [w:] Folklor – sacrum – religia, red. Bartmiński J., Jasińska-Wojtkowska M., t. 2, Lublin 1995.
 • Majer-Baranowska U., Woda, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, Lublin 1999.
 • Majer-Baranowska U., Żywa woda, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, Lublin 1999.
 • Majewski E., Jan Karłowicz (Zarys życia), [w:] Appel K., Życie i prace Jana Karłowicza (1836– –1903), Warszawa 1904.
 • Majewski E., Pszczoła w pojęciach i praktykach ludu naszego, Wisła 1901, t. 15, z. 4.
 • Majewski E., Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego, Wisła 1900, t. 14.
 • Majewski E., Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego,Warszawa 1893.
 • Majewski E., Wąż w mowie, pojęciach ludu i praktykach ludu, Wisła 1892, t. 6, z. 1, 2.
 • Majewski M., Tajemnice biblijnych imion, Kraków 2015.
 • Majkowski A., Kwestya kaszubska,„Pomorze Kaszubskie” 1911, zeszyt monograficzny „Ziemi”, r. 2, nr 22.
 • Makowski B., Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi, „Litteraria” 1992, t. 22.
 • Makuch P., Krakus – Cyrus Wielki, „Alma Mater” 2008, nr 109.
 • Makuch P., Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Kraków 2013.
 • Makuch P., Wawel, Babel i król Kirkous: wstęp do badań nad najstarszymi nazwami i legendami krakowskimi, „Pressje” 2007, teka 10 i 11.
 • Małachowski A., Przedmowa, [do:] Ossoliński J.M., Wieczory badeńskie czyli powieści o strachach i upiorach..., Warszawa 1970.
 • Malcher I., Postać krasnoludka w polskiej demonologii ludowej, LL 1999, nr 2.
 • Malej I., O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne, t. 8, red. Karpiński Ł., Warszawa 2008.
 • Małek E., Historia o Meluzynie. Z dziejów romansu rycerskiego na Rusi, Bydgoszcz 1978.
 • Małek E., Narracje staropolskie w Rosji XVII i XVIII wieku, Łódź 1988.
 • Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia, Warszawa1987.
 • Malinowski B., Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] Paluch A., Malinowski, Warszawa 1980.
 • Maliszewski K., Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń 2001.
 • Mańko M., Topos niewinności uciśnionej bajce ludowej, LL 1982, z. 1.
 • Marcińczak B., Upiór w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego i „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca, LL 2005, nr 3.
 • Marciniak K., Przedmowa, [w:] Knoop O., Legendy pomorskie, przeł. Kaczor D., Kowalska I., Gdynia 2013.
 • Marcinkowska T., Sanktuaria maryjne w narracyjnych pieśniach ludowych, [w:] Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej, red. Spiss A., Kraków 1996.
 • Marczewska M., Drzewa w języku i w kulturze, Kielce2002.
 • Marczewska M., Wierzba w ludowych zabiegach leczniczych, „Respectus Philologicus” 2009, nr 16.
 • Marczyk M., Grzyby w kulturze ludowej, Wrocław 2003.
 • Marczyk M., Wybrane zagadnienia dotyczące progu w magii, [w:] Komentarze do „Polskiego atlasu etnograficznego”, red. Bohdanowicz J., t. 5, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, 1999.
 • Marmuszewski S., Bogactwo i ubóstwo – dwa motywy potocznego myślenia, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, t. 42, nr 2.
 • Marmuszewski S., Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu, [w:] Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, red. Skąpska G., Kraków 2003.
 • Martuszewska A., Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
 • Martuszewski E., Nauka niemiecka folklor Mazur i Warmii, LL 1959, nr 3–4.
 • Martyszewski E., Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii, Olsztyn 1974.
 • Masłowska E., Dziad i baba – strażnicy duszy (w języku i polskiej kulturze ludowej), [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1, Dusza w oczach świata, red. Masłowska E., Pazio-Wlazłowska D., Warszawa 2016.
 • Masłowska E., Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, Warszawa 2016.
 • Masłowska E., Niebrzegowska S., Błoto, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 2, Lublin 1999.
 • Masłowska E., Wędrówka dusz w zaświaty – szerokim gościńcem i po bezdrożach (schematy wyobrażeń w kulturze ludowej), [w:] Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. Adamowski J., Smyk K., Lublin 2011.
 • Maślanka J., Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984, 1990.
 • Maślanka J., Polska folklorystyka romantyczna, Wrocław 1984.
 • Matławski B., Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970–2009, Szczecin 2012.
 • Matusiak Sz., O Piaście, Lud 1902, t. 8, z. 1.
 • Matusiak Sz., Olimp polski według Długosza, Lud 1908, t. 14.
 • Matusiak Sz., Święty i przeklęty (Bocian), Lud 1908, t. 14.
 • Matuszewski I., Diabeł w poezji, Warszawa 1899.
 • Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. Król M., Pomian K., Szacki J., Warszawa 2001.
 • Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna.  Zagadnienia języka, wyd. I i II, Wrocław 1974, 1979, 2000. Mazurkiewcz M., Kamień człekokształtny czyli życie ukarane, PSzL 1987, z. 1.
 • Mączyński M., Janiny Porazińskiej dialog z tradycją, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2011, nr 6.
 • Mejłach M.B., Âzyk trubadurov, Moskwa 1975.
 • Mencel T., Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988.
 • Mesjasz M., Z karpackiej podróży Łucji Rautenstrauchowej. Próba lektury, [w:] Góry – Literatura – Kultura, t. 6, red. Kolbuszewski J., Wrocław 2012.
 • Mianecki A., Droga jako element świata podań ludowych, [w:] Człowiek w drodze, t. 1, Droga w świecie literackim, red., wstęp Wiśniewska L., Bydgoszcz 2000.
 • Mianecki A., Folklor a fantastyka w trylogii dramatycznej „Zaduszki” Stanisława Grabińskiego, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI−XXI wieku, red. Rzepnikowska I., Toruń 2009.
 • Mianecki A., Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. Kowalski P., Wrocław 2011.
 • Mianecki A., Kilka uwag o genologii podań wierzeniowych, LL 1999, nr 2.
 • Mianecki A., Koncepcje mitoznawcze w badaniach folklorystycznych,[w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. Mianecki A., Osińska A., Podziewska L., Toruń 2005.
 • Mianecki A., Las w podaniach mitycznych, [w:] Las w kulturze polskiej, t. 1, red. Łysiak W., Poznań 2000.
 • Mianecki A., O skarbach w wybranych podaniach ludowych, [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury, red. Kowalski P., Wrocław 2010.
 • Mianecki A., Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych, LL 2002, nr 2.
 • Mianecki A., Przekleństwo królów, plaga królestw – smok w wybranych opowieściach polskiego folkloru tradycyjnego, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. Konarska K., Kowalski P., Wrocław 2012.
 • Mianecki A., Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010.
 • Mianecki A., Z polskich studiów nad ludową bajką zwierzęcą, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanej,red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Michaiłowa K., Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian, przeł. Karpińska H., Kraków 2010.
 • Michajłowa K., Dziad wędrowny jako postać mediacyjna w kulturze ludowej Słowian, [w:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, red. Kapełuś M., Engelking A., Warszawa 2002.
 • Michałowska T., Helena Kapełuś (21 maja 1927–8 września 1999), PL 2000, nr 3.
 • Michałowska T., Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Warszawa 1970.
 • Michałowski P., „Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym, „Napis” 2008, nr XIV.
 • Michalska-Bracha L., Bracha K., Ks. Władysław Siarkowski (1840–1902). Wokół postaci i twórczości, [w:] Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce 2000.
 • Michalski M., Ryszarda Berwińskiego wędrówki po pamięci ludu. Rozważania o osobistym zawodzie w narodowej sprawie, „Sensue Historiae” 2011, nr 5.
 • Michera W., Śmierć Jasia i Małgosi, PSzL 1994, nr 3–4.
 • Między dawnymi a nowymi laty... Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1970.
 • Mieletinski E.M., Ot mifa k litieraturie, Moskwa 2001.
 • Mieletinski E., Poetyka mitu, przeł. Dancygier J., Warszawa 1981.
 • Mieletinski E.M., Mit a historyczna poetyka folkloru, przeł. Jagiełło J., LL 1980, nr 4–6.
 • Mieletinski E.M., Ot mifa k litieraturie, Moskwa 2001.
 • Mikołajczyk M., Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia, Katowice 2001.
 • Miller E., Skrukwa A., Henryk Oskar Kolberg, [hasło w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, red. Fryś-Pietraszkowa E., Spiss A., Kraków 2007.
 • Millerowa E., Pawlakowa D., Skrukwa A., „Krakowskie” Oskara Kolberga, [w:] Kolberg O., DW, t. 71, cz. 1, 2005.
 • Minor., Szkic z podróży po Kaszubach, „Kurier Warszawski” 1882, nr 223.
 • Mioduchowska A., Współdziałanie gospodarcze w Brzozówce. W końcu wieku XIX i w wieku XX, [w:] Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w., red. Zawistowicz-Adamska K., Wrocław 1958.
 • Mitarski J., Demonologia lęku, [w:] Kępiński A., Lęk, Kraków 1992.
 • Mleczko T., Świat zmarłych, Lud 1902, t. 8, z. 1.
 • Młynarczuk A., Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku, „Res Historica” 2018, nr 45.
 • Młynek L., Życie sierskich pasterzy przed 20 laty, Lud 1898, t. 4.
 • Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.
 • Mojkowska A., Max Lüthi jako bajkoznawca, Wrocław 2006.
 • Molicka M., Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002.
 • Moniak A., Tradycja kulturowa w procesie integracji społecznej ziem zachodnich i północnych. Z badań społeczności wiejskich woj. koszalińskiego, [w:] Badanie procesów kulturowych na Ziemiach Odzyskanych, red. Adamczuk L., Warszawa 1987.
 • Mordawski J., Geografia współczesnych Kaszub, [w:] Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, red. Borzyszkowski J., Mordawski J., Treder J., Gdańsk 1999.
 • Morta K., Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, Wrocław 2004.
 • Moszczyńska L., Transformacja drewniegreczeskoj mifołogii w skazocznom obraze Baby-Jagi, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 3.
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, Kraków 1934.
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, Kraków 2010 (reprint 1934).
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, Kraków 2010.
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, Warszawa 1967–1968.
 • Mroczkowski W., Sieroszewski Wacław: „Dary wiatru północnego”, Tow. Wyd. „Rój”, Warszawa (recenzja), „Poradnik Biblioteczny Zjednoczenia Polskich Towarzystw Oświatowych”, 1935, r. 5, nr 1.
 • Mróz L., Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, EP1979, t. 23.
 • Muzykanci, z Andrzejem Bieńkowskim rozmawia Aleksander Jackowski, PSzL 1993, t. 47, z. 2.
 • Myga-Piątek U., Genius Loci Podhala i Tatr. Rola w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, „Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych” 2011, nr 15.
 • Nadiel-Czerwinskaja М., Folkłor Sławian i jego siemioticzeskaja sistiema, 2012;
 • Narbutt T., Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1, Mitologia litewska, Wilno 1835.
 • Narecki Z., Środowisko wiejskie a religijność katolików, [w:] Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana, red. ks. Piwowarski W., Wrocław 1983.
 • Nazirow R.G., Izbuszka na kurich nożkach, [w:] Folkłor narodow RSUSR, Ufa 1990.
 • Nedo P., Folklorystyka. Ogólne wprowadzenie, Poznań 1965.
 • Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, red. Sztetyłło J., Warszawa 1992.
 • Neklȗdov S.Û., Statičeskie i dinamičeskie načala v prostranstvenno-vremennoj organizacii povestvovatel’nogo fol’klora, [w:] Тipologičeskie issledovaniȃ po fol’lkloru. Sbornik statej pamȃti Vladimira Âkovleviča Proppa, red. Мeletinskij E.M., Neklȗdov S.Û., Moskwa 1975.
 • Neumann S., Riese/Riesin, [w:] Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, red. Brednich R.W. [i in.], t. 11, z. 2, Berlin–New York 2004.
 • Nicholson P., The Medieval Tale of the Lover’s Gift Regained, „Fabula” 1980, t. 21, z. 3-4.
 • Niczyporuk D., Dlaczego kultura ludowa jest tradycyjna, czyli Stefan Czarnowski o czasie i przestrzeni społecznej, „Twórczość Ludowa” 1990, nr 2.
 • Niebrzegowska S., Bagno, [hasło w:] SSiSL,t. 1, cz. 2, Lublin 1999.
 • Niebrzegowska S., Czart złoto na bagnach suszy. Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji ludowej, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides, red. Smolińska T., Opole 1999.
 • Niebrzegowska S., Polski sennik ludowy, Lublin 1996.
 • Niebrzegowska S., Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin2000.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., „Kiedy Pan Jezus jechał na osiołeczku...” Analiza morfologiczna tekstu zamówienia, [w:] W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2003.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Każdy czas ma swoją twarz. O kategorii czasu w bajce magicznej, [w:] Tradycja i współczesność. Folklor – język – kultura, red. Czubala D., Miczka-Pajestka M., Bielsko-Biała 2009.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Pojęcie wzorca tekstu a modelująca funkcja motywu. Na przykładzie kolędy życzącej, [w:] W kręgu wiernej mowy, red. Rzeszutko M., Wojtak M., Lublin 2004.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Porządek tekstu bajko jako odwzorowanie porządku świata, [w:] Genologia literatury ludowej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2008.
 • Niedźwiedź A., Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków 2005.
 • Niedźwiedzki W., Ślady i znaczenie mitu o szklanej górze w podaniach Słowian a szczególnie Polaków, „Niwa” 1877, nr 68. 
 • Niekludov S., Temy i variacii. Literatura kak tradicia, Moskwa 2016.
 • Niekludow S.J., Kakogo rosta demony?, „In Umbra: Demonologija kak semioticzeskaja sistema. Almanach”, wyp. 1., red. Antonov D.I., Christoforowa O.B., Moskwa 2012.
 • Niesporek-Szamburska B., Baśń, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. Heska-Kwaśniewicz K., Katowice 2008.
 • Niesporek-Szamburska B., Humor i zabawa językiem w poezji dla dzieci, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), red. Heska-Kwaśniewicz K., Katowice 2008.
 • Niesporek-Szamburska B.,Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych, Kraków 2013.
 • Niewiadomski D., Orka i siew. O ludowych wyobrażeniach agrarnych, Lublin 1999.
 • Niewiadomski D., Semantyka jajka w rytach orki i siewu, „Etnolingwistyka” 1989, t. 2.
 • Niewiadomski D., Wójcicka M., „Odejdę a po mnie pieśń zostanie”. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, Lublin 2006.
 • Niewiadowski A., Literatura fantastycznonaukowa, Warszawa 1992.
 • Nikliborc A., Od baśni do prawdy, Warszawa 1981.
 • Nikolajeva M., Fantasy Literature and Fairy Tales, [w:] The Oxford Companion to Tairy Tales, ed. by Zipes J., Oxford 2002.
 • Nitsch K., Granice państwa a granice języka polskiego, „Język Polski” 1925, nr 5.
 • Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji rokiem Kolberga, red. Nowina-Sroczyńska E., Latocha S., 2016. 
 • Nowela – opowiadanie – gawęda, red. Bartoszyński K., Jasińska-Wojtkowska M., Sawicki S., Warszawa 1974.
 • Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1997.
 • Nowikow N.W., Baba-Jaga, [w:] Nowikow N.W., Obrazy wostocznosławianskoj wołszebnoj skazki, Leningrad 1974.
 • Nowina-Sroczyńska E., Przezroczyste ramiona ojca. Studium etnologiczne o magicznych dzieciach, Łódź 1997.
 • Nycz R., Gest śmiechu, PL 1977, z. 3.
 • Nycz R., Sylwy współczesne, Kraków 1996.
 • Ó hÓgáin D., Animal Tales, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. W stulecie pierwszego wydania. Studia i szkice, red. Budrewicz T., Fałtynowicz Z., Suwałki 1997.
 • Obracht-Prondzyński C., Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość, Gdańsk 2007.
 • Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 3. red. Kulczycka-Saloni J., Markiewicz H., Żabicki Z., Warszawa 1969.
 • Obrębski J., Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, „Przegląd Socjologiczny” 1936, t. 4, z. 1–2.
 • Obremski K., Zwierzę jako problem myśli antropologicznej (od Protagorasa do Kochanowskiego), [w:] Literacka symbolika zwierząt, red. Maruszewska A., Gdańsk 1993.
 • Od strony Kresów. Studia i szkice, cz. 3, red. Bursztyńska H., Kraków 2005.
 • Odajnyk V.W., The Archetypal Interpretation of Fairy Tales: Bluebeard, „Psychological Perspectives” 2004, nr 47.
 • Olczak-Mortkowiczówna H., Podanie o Wandzie: dzieje wątku literackiego, Warszawa 1927.
 • Olędzki J., Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w., Warszawa 1991.
 • Oleszkiewicz-Peralba M., Fierce Feminine Divinities of Eurasia and Latin America. Baba Yaga, Kālī, Pombagira, and Santa Muerte, United Kingdom 2015.
 • Olkusz W., Polska recepcja„Tysiąca nocy i jednej”w dobie pozytywizmu, PL 1987, z. 4.
 • Olrik A., Prawa epickie poezji ludowej, przeł. Kasjan J. M., LL 1972, nr 3.
 • Olszewski M., Diabeł a płeć, PSzL 1993, nr 3–4.
 • Olszewski W., Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskie myśli etnologicznej do roku 1939, Toruń 2007.
 • Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Japola J., Lublin 1992.
 • Oracki T., Folklor ustny, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. Burszta J., Wrocław 1976.
 • Oracki T., Mazury i Warmia w okresie 1800–1914, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864– –1918, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1982.
 • Oracki T., Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976.
 • Orenstein C., Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, and the Evolution of a Fairy Tale, New York 2002.
 • Orłowski S., O bieszczadzkich zbójnikach, Katowice 1988.
 • Orzyszek E., Simonides D., Smolińska T., Razbojniczij folkłor w Polsze, [w:] Gieroj ili zbojnik. Obraz razbojnika w folkłorie karpatskogo regiona, red. Gaszparikowa V., Putilov B., Budapest 2002.
 • Osińska A., Krótka charakterystyka kawału współczesnego, [w:] Genologia literatury ludowej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Ossowski S., Nałęcz T., Stefan Zygmunt Czarnowski 1879–1937, [w:] Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, 1915–1945, red. Salwa P., Wróblewski A.K., Warszawa 2016.
 • Osterloff  W., Kryminalistyka i bajki Grimma, „Odrodzenie” 1946, nr 19.
 • Ostrowska E., Ze studiów nad historią wyrazów: gadać, gadka, gadanie,„Język Polski” 1958, nr 4.
 • Ostrowski W., Literatura staropolska a literatura angielska. Problemy i ich ilustracje, [w:] Literatura staropolska w kontekście europejskim (związki i analogie), red. Michałowska T., Ślaski J., Wrocław 1977.
 • Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Kupis B., Wrocław 1993.
 • Pacholarz M., Janina Porazińska – autorka jeszcze popularna  czy już zapomniana?  Z dziejów edytorstwa książek pisarki, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum” 2 (21), 2015.
 • Pacławska E., Tamten świat, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 1, Lublin 2012.
 • Pacławski J., Literatura dla dzieci i młodzieży, Kielce 1982.
 • Paczos J., Symbolika gruszy w kulturze chrześcijańskiej, „Twórczość Ludowa” 2006, nr 3–4.
 • Pagel M., Anthropology: The Long Lives of Fairy Tales, „Current Biology” 26, 2016.
 • Paluch A., Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób, Wrocław 1995.
 • Paluch A., Malinowski, Warszawa 1980.
 • Panek M.B., The Postmodern Mythology of Michel Tournier, Cambridge 2012.
 • Papachristophorou M., Sleeping Beauty, [hasło w:] The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1–3, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Łódź 2008.
 • Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1989.
 • Paradowska A., „Polskie drogi” w niemieckim kraju. Narodowo-socjalistyczna wizja porządkowania polskiej wsi na terenie Kraju Warty, [w:] Pany chłopy, chłopy pany, red. Szymański W., Ujma M., Nowy Sącz 2016.
 • Pawlak D., [b.t.], [w:] Kolberg O., DW, t. 44, cz. 1, 1968.
 • Pawluczuk W., Folklor a świadomość formy,[w:] Literatura popularna – folklor – język, t. 2, red. Nawrocki W., Waliński M., Katowice 1981.
 • Pawluczuk W., Obraz świata w kulturze ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej, red. Kłak T., Katowice 1988.
 • Pawluczuk W., Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną, Warszawa 1978.
 • Pelc J., Motyw literacki, PL 1952, t. 40.
 • Pełka J.L., Diabeł podlaski, [w:] Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia, z. 3, red. Kołodziejczyk A., Stawarz A., Warszawa 1999.
 • Pełka L.J., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.
 • Perspektywy badań śląskoznawczych. Językoznawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka. Zbiór studiów, oprac. Simonides D., Borek H., Wrocław 1981.
 • Perszon J., Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Lublin 1999.
 • Perzanowski A., Bzij, zabzij, ja honorem ręce… Bójka wiejska – tradycja i rytuał, PSzL 1995, nr 1.
 • Perzanowski A., Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Warszawa 2009.
 • Pessel W.K., Syrenie grody. Pomniki syrenek w Warszawie i Kopenhadze, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 7.
 • Petoia E., Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, przeł. Ryszka Z., Bocian K., Kraków 2012.
 • Petrow A., Lud ziemi dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki itp., ZWAK 1878, t. 2.
 • Péju P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, przeł. Pluta M., Warszawa 2008.
 • Piasecki Z., Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura piękna, Kraków 1973.
 • Piechnik A., Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków 2009.
 • Pieciul-Karmińska E., Polskie dzieje baśni braci Grimm, „Przekładaniec”, 2009–2010, nr 22–23.
 • Piermiakow G.L., Przysłowia i zwroty przysłowiowe, LL 1972, nr 1.
 • Pieścikowski E., Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego, Poznań 1964.
 • Pietkiewicz Cz., Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materiały etnograficzne, Warszawa 1938.
 • Pietraszek E., Seweryn Udziela jako badacz kultury ludowej, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1991, t. 10.
 • Pięta I., „Małe ojczyzny” w prozie polskiej po 1989 roku,[w:] Dwie dekady nowej (?) literatury 1989–2009, red. Gawliński S., Siwor D., Kraków 2011.
 • Pigoń S., Na drogach kultury ludowej, Warszawa 1974.
 • Pigoń S., Wybór pisarzy ludowych, cz. 2, Wrocław 1948.
 • Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVII, Kraków 2008.
 • Piotrowicz S., Znachorka i wróżka Jewdokia Bojczuk. Materiały folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu, „Lud” 1907, t. 13.
 • Piotrowski I., Złota kaczka w pięciu smakach. Warszawska legenda i jej rekontekstualizacje, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 7.
 • Piotrowski R., Skrzypce, taniec i czarty – o diabolicznym charakterze muzyki, EP 2004, z. 1–2.
 • Piotrowski S., Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej, Warszawa 1970.
 • Piotrowski W., Legenda o Ahaswerze w literaturze polskiej, Słupsk 1996.
 • Piskorski J.M., Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego, Poznań 2005.
 • Piskorski J.M., Pomorze Zachodnie: ziemia, ludzie, historia (zamiast wstępu), [w:] Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. Piskorski J.M., Szczecin 1999.
 • Plezia M., Legenda o Smoku Wawelskim, „Rocznik Krakowski” 1971, r. 42.
 • Plotnikova A.A., Veter, [w:] Slavianskije drevnosti. Etnolingwisticeskij slovar’ w piati tomach, red. Tolstoj N.I., t. 1, Moskva 1995.
 • Pławińska W., Jak król Zygmunt spenetrował morze, Wisła 1888, t. 2, z. 3.
 • Pobłocki G., Słowniczek kaszubski, Chełmno 1875.
 • Pobłocki X.G., Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich ułożył…, Chełmno 1887.
 • Podemska-Kałuża A., Świat wartości w podaniach i legendach wielkopolskich w perspektywie edukacji regionalnej, „Język – Szkoła – Religia” 2009, nr 4.
 • Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Zowczak M., Smyrski Ł., Warszawa 2003.
 • Podziewska L., Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, Wrocław 2010.
 • Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, red. Nowicka E., Kabzińska I, Wyszyński R., Kraków 2000.
 • Polívka J., Drobné příspěvky literárně historické, Praha 1891.
 • Polívka J., Slovanske pohadky, Praga 1932.
 • Polívka J., Súpis slovenských rozprávok, I–V Sv. Martin 1923–1931.
 • Polska w baśni, podaniu i legendzie, oprac. Szczepańska-Gołąbek I., Warszawa 1981.
 • Polskie kolędy ludowe, oprac. Bartmiński J., Lublin 2002.
 • Pomeranceva E.V., O russkom fol’klore, Moskva 1977.
 • Pomierancewa E., O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej, przeł. Mazurkiewicz R., [w:] Literatura ustna, red. Czapliński P., Gdańsk 2010.
 • Popłański J., Listy z zagranicy III, „Gazeta Warszawska” 1856, nr 204.
 • Popławski E., Antychryst w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej, „LingVaria” 2011, nr 2 (12).
 • Popowska-Taborska H., Obecny stan prac nad „Słownikiem gwar polskich”, „Studia Dialektologiczne” 2003, t. 3.
 • Posern-Zieliński A., Kształtowanie się etnografii polskiej jako samodzielnej dyscypliny naukowej (do 1939 r.), [w:] Historia etnografii polskiej, red. Terlecka M., Wrocław 1973.
 • Pośpiech J., Proza ludowa w zbiorach Józefa Lompy, [w:] Ze studiów nad Lompą, red. Gospodarek T., Wrocław 1964.
 • Pośpiech J., Śląsk, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Pośpiech J., Simonides D., Przedmowa, [w:] Kupiec J., Podroż w zaświaty: powieści i bajki śląskie, Warszawa 1975.
 • Potkański K., Z wierzeń i przesądów ludu na Podhalu, Lud 1905, t. 11.
 • Potocki A., Aniołowie i dobrzy i źli w doświadczeniu społecznym, [w:] Księga o aniołach, red. Oleschko H., Kraków 2002.
 • Profesor Dorota Simonides, red. T. Smolińska, Opole 2000.
 • Propp W., Fol’klor i dejstvitel’nost’. Izbrannye stati, Moskva 1976.
 • Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. Chmielewski J., Warszawa 2003.
 • Propp W., Istoričeskije korni volšebnoj skazki, Moskwa 1986; 2000.
 • Propp W., Kumulativnaja skazka, [v:] Propp V., Fol’klor i dejstvitel’nost’, Moskva 1976.
 • Propp W., Morfologia bajki, przeł. Balbus S., PL 1968, z. 4.
 • Propp W., Morfologia bajki, przeł. Wojtyga-Zagórska W., Warszawa 1976.
 • Propp W., Morfologia bajki magicznej, przeł. Rojek P., Kraków 2011.
 • Propp W., Morfologija skazki, Moskwa 1969.
 • Propp W., Nie tylko bajka, przeł. Ulicka D., Warszawa 2000.
 • Propp W., Ukazatel’ sjužetov, [v:] Narodnye russkie skazki A. N. Afanaseva, t. 3, Moskva 1957.
 • Prorok K., Złota kaczka, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Złote przedmioty, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Złote włosy, złoty warkocz, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Złoty krzyż, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Złoty ptak, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Żelazne buty, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Żelazny garnek, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok K., Żelazny nóż, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 4, Lublin 2012.
 • Prorok L., Czy saga o królu Maciusiu jest utopią?, „Odra” 1985, nr 6.
 • Proza polska wczesnego renesansu 1510–1550, oprac. Krzyżanowski J., Warszawa  1954.
 • Przesmycki Z., Odrodzenie bajki, „Chimera” 1902, t. 6, z. 17.
 • Przesmycki Z., Wybór pism krytycznych, t. 1–2, oprac. Korzeniewska E., Kraków 1967.
 • Przybył E., red., Nadprzyrodzone, Kraków 2003.
 • Przybyła-Dumin A.,  Modyfikacja znaczeń we współczesnych adaptacjach klasycznych bajek ludowych w kontekście wychowania, „Konteksty Pedagogiczne” 2014, nr 1.
 • Przybyła-Dumin A., Podanie i legenda. Ludowy obraz świata i człowieka, Sosnowiec 2005.
 • Przybyła-Dumin A., Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych. Monografia, Katowice 2013.
 • Przybyła-Dumin A., Tekst folkloru w sieci mediów. Wybrane aspekty, [w:] Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, red. Zacher L.W., Warszawa 2012.
 • Przymuszała L., Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. II, Rozprawy Komisji Językowej XL, red. Miodek M., Wysoczański W., Wrocław 2013.
 • R., Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich. Miesięcznik. Wydawca Dr. Majkowski. Drukiem S Czyżewskiego. Gdańsk. Zeszyt I–III (8-ka większa, po 2 arkusze na zeszyt), „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1909, t. 1, nr 6.
 • Radzieckie zrzuty dla partyzantów pod Ostrym (Ze wspomnień byłych partyzantów z Koszarzysk), „Zwrot. Miesięcznik kulturalno-społeczny”, 1966, nr 4.
 • Rak M., Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Kraków 2007.
 • Ranke K., Die Zwei Brüder. Eine Studie zur vergleichenden Märchenforschung, Helsinki 1934.
 • Ranke K., Rozważania o istocie i funkcji bajki, przeł. Kasjan J.M., LL 1997, nr 2.
 • Rappaport R., Ritual and religion in the making of humanity, Cambridge 1999.
 • Ratajczak T., Od Biblii do poezji kramarskiej. O biblijnym motywie ucieczki świętej rodziny do Egiptu w polskich pieśniach jarmarczno-odpustowych, LL 2011, nr 3.
 • Ratuszna H., „Błysk obrazu” – z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski, Toruń 2009.
 • Ratuszna H., Boginki, ludowe demony kobiece i ich dzieci. Kilka uwag o młodopolskiej fascynacji folklorem, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI i XXI wieku, red. Rzepnikowska I., Toruń 2009.
 • Ratuszna H., Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni, Toruń 2017.
 • Redfield R., Co jest według chłopów dobrym życiem?, „Roczniki Socjologii Wsi” 1982, t. 19.
 • Regionalizm–Regiony–Podhale, red. Roszkowski J.M., Zakopane 1995.
 • Reinfuss R., Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955.
 • Rembiszewska D.K., XIX-wieczne badania ludoznawcze na obszarze Łotwy w świetle korespondencji Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza, „Acta Baltico-Slavica” 2014, t. 38.
 • Renik K., O kontaktach ze zmarłymi – ludowe wyobrażenia, PSzL 1986, nr 1–2.
 • Revzin I.I., K obščesemiotičeskomu istolkovaniju trjoch postulatov Proppa (analiz skazki i teorija svjaznosti teksta), [v:] Tipologičeskie issledovanija po fol’kloru. Sbornik statej pamjati Vladimira Jakovleviča Proppa (1895–1970), Moskva 1975.
 • Robinson O.W., Grimm Language. Grammar, Gender and Genuineness in the Fairy Tales, Stanford 2010.
 • Robotycki C., Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998.
 • Robotycki Cz., Szpilka W., W każdej bajce jest ułamek prawdy (O „funkcji” daru w bajce), „Prace Etnograficzne” 1983, z. 18.
 • Robotycki Cz., Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.
 • Rogoż M., Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956, „Roczniki Biblioteczne” 2012, t. 56.
 • Rokosz T., Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), Wrocław–Siedlce 2016.
 • Romanow Z., Tradycje regionalne w polityce władz województwa koszalińskiego w latach 1950–1975, [w:] Koszalin i ziemia koszalińska. Historia i kultura, red. Łysiak W., Koszalin 2003.
 • Römer K., Podanie o Kraku i Wandzie, „Biblioteka Warszawska” 1872, t. 3.
 • Rosa E., Typy Madonny w literaturze ludowej, LL 1986, nr 3.
 • Rosiński F., Niechciane rodzaje śmierci w tradycji ludowej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, t. 8, red. Kolbuszewski J., Wrocław 2004.
 • Rošijanu N., Tradicionnye formuly skazki, Moskva 1974.
 • Rotter A., Szelerewicz M., Smocza Jama na Wawelu. Przewodnik krajoznawczy, 1990.
 • Roux J.P., Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przeł. Perek M., Kraków 1994.
 • Rudnicka J., Recepcja opowieści z cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w piśmiennictwie polskim, PL 1998, nr 4.
 • Rusiński W., Biedota wiejska w XVI–XVIII wieku. Uwagi ogólne i postulaty badawcze, [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. Topolski J., Lublin 1987.
 • Rykiel Z., Kolonizacja a tożsamość społeczna na Ziemiach Zachodnich – przykład Zielonej Góry, [w:] Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, red. Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż., Poznań 2011.
 • Rzepkowski K., Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Warszawa 2015.
 • Rzepnikowska I., Folkloryzacja noweli Giovanniego Boccaccia „Nieszczęścia poczciwej białogłowy”,„Litteraria Copernicana”2011, z. 1.
 • Rzepnikowska I., Niedźwiedź w rosyjskiej ludowej bajce zwierzęcej, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Rzepnikowska I., Rosyjska i polska bajka magiczna (AT 480) w kontekście kultury ludowej, Toruń 2005.
 • Rzepnikowska I., Specyfika tekstów folklorystycznych. Na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej, Toruń 1997.
 • Rzepnikowska I., Właściwości przestrzeni rosyjskiej ludowej bajki zwierzęcej, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty. Kulturowe wymiary podróżowania, red. Olszewski W., Wróblewska V., Toruń 2012.
 • Sabałowe bajki, wyb., oprac. Brzozowska T., wstęp. Krzyżanowski J., Warszawa 1969.
 • Sakson A., Przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne, red. Michalak A., Sakson A., Stasieniuk Ż., Poznań 2011.
 • Sala B.G., Księga smoków polskich, Olszanica 2015.
 • Salij J., Ludowa teologia Bożego Narodzenia, „Znak” 1972, z. 221.
 • Samborska-Kukuć D., Literatura polska nad Dźwiną w I poł. XIX wieku – zarys syntetyczny, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. Walczak W., Łopatecki K., Białystok 2013.
 • Samp J., Smętek. Studium kreacji literackiej, Gdańsk 1984.
 • Samsonowicz A., Krak (2), [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, red. Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T., Wrocław 1964.
 • Sawicki S., Sacrum w literaturze, PL 1980, z. 3.
 • Sax B., The Mythical ZOO an Encyclopedia of Animals in World Myth, Legend, & Literature, New York 2001.
 • Schneider [Schnaider] J., Z życia górali nadłomnickich, dokończenie, Lud 1912, t. 18.
 • Schneider S., Król wężów. Studium etnologiczne, Lud 1910, t. 16.
 • Schultze B., „Z chłopa król”. Cztery wieki tradycji tematu literackiego w Polsce, przeł. Dąbrowski J., Kraków 2006.
 • Sekuła A., Chłop Kmicicem. Zmiana wyobrażeń tożsamościowych (1960–1999 i dalej), [w:] Rok 1966. PRL na zakręcie, red. Chmielewska K., Wołowiec G., Żukowski T., Warszawa 2014.
 • Semenowicz E., Wokół genealogii Litwinów. U źródeł mitu i sporu historyczno-kulturowego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, t. 46.
 • Sepebrȃnyj S.D., Interpretaciȃ formuly V. Â. Proppa (v cbȃzi s ee priloženiem k indyjskim skazkam), [w:] Tipologičeskie issledovaniȃ po fol’kloru. Sbornik statej pamȃti Vladimira Âkovleviča Proppa,red. Мeletinskij E. M., Neklȗdov S. Û., Moskwa 1975.
 • Serafin E., Dziwne uczynki anioła. Polskie warianty T 759, T 795, T 796,[w:] Anioł w literaturze  i w kulturze, red. Ługowska J., Skawiński J., Wrocław 2004.
 • Serafin E., Figura gracza w bajce zwierzęcej, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Serafin E., Ludowe opowiadanie ajtiologiczne, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2002.
 • Serafin E., Postać matki w ludowych bajkach magicznych (na przykładzie tematu cudownego macierzyństwa), [w:] Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki, red. Żejmo B., Rzepnikowska I., Toruń 2017.
 • Sébillot P., Formules initiales, intercalaires et finales des conteurs en Haute-Bretagne, „Revue Celtigue” VI, 1883.
 • Siemion K., Woda cudowna i woda zwyczajna, „Konteksty. PSzL” 2002, z. 1–2.
 • Sienkiewicz J., Wasila J., Demonologia pogranicza kultur w Polsce północno-wschodniej, 2010.
 • Sienkiewicz J., Wasila J., Demonologia pogranicza kultur w Polsce północno-wschodniej, Białystok 2010.
 • Sierociuk J., Z zagadnień formuły w polskiej pieśni ludowej, LL 1977.
 • Sierra J., Cinderella, Phoenix 1992.
 • Siewiński A., Wierzenia o chowańcu, farmazonach, płanetnikach, miesięcznikach i błędach, Lud 1896, t. 2.
 • Sikorski M., Smok Wawelski w kręgu mitu i historii, Stradunia 2012.
 • Silver C.G., Fairy, Fairies [hasło w:] The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales, vol. 1, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Silver C.G., Strange and Secret Peoples Fairies and Victorian Consciousness, Oxford 1999.
 • Simonides D., Bajka i podanie jako podstawowe gatunki tradycyjnej prozy ludowej, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Historia Literatury, Opole 1974.
 • Simonides D., Baśń i podanie górnośląskie, Katowice 1961.
 • Simonides D., Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski,Warszawa 1967.
 • Simonides D., Bery to nie tylko gruszki, czyli rzecz o humorze śląskim, Opole 1984.
 • Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata,Opole2010.
 • Simonides D., Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich, Katowice 1985.
 • Simonides D., Folklor jako odzwierciedlenie tworzenia się nowych społeczności regionalnych na ziemiach zachodnich i północnych, [w:] Etnografia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych, red. Simonides D., Opole 1987.
 • Simonides D., Folklor słowny, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Simonides D., Hajduk-Nijakowska J., Opowiadania ludowe, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Simonides D., Jakub i Wilhelm Grimmowie a folklor polski, [w:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, red. Śliziński J., Czurak M., Wrocław 1989.
 • Simonides D., Julian Krzyżanowski a śląska folklorystyka, LL 1977, nr 3.
 • Simonides D., Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego, Warszawa1977.
 • Simonides D., Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego,Wrocław 2007.
 • Simonides D., Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce, [w:] Literatura popularna – folklor – język, red. Nawrocki W., Waliński M., Katowice 1981.
 • Simonides D., „Mojego folkloru już nie ma”. Czy folklorystyka wyczerpała już swoje możliwości? Refleksje nestorki terenowych badań folklorystycznych w rozmowie z Janiną Hajduk-Nijakowską, [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. Hajduk-Nijakowska J., Simonides T., Wrocław 2011.
 • Simonides D., O utopcach, rokitkach i strzygach. Prapolski charakter śląskiej kultury ludowej, „Opole” 1971, nr 6.
 • Simonides D., O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna, Opole1993.
 • Simonides D., Obraz krzywdy społecznej w śląskiej prozie ludowej, „Kwartalnik Opolski” 1964, nr 2.
 • Simonides D., Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, opole 1988.
 • Simonides D., Opolskie legendy i bajki, Opole 2008.
 • Simonides D., Posłowie, [w:] Ondrusz J., Cudowny chleb: podania, baśnie i opowieści cieszyńskie, Warszawa 1984.
 • Simonides D., Powstania śląskie we współczesnych opowiadaniach ludowych, Opole 1972.
 • Simonides D., Śląski horror. O diabłach skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice 1984.
 • Simonides D., Wierzenia demonologiczne górników, [w:] Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach, red. Simonides D., Katowice 1988.
 • Simonides D., Wierzenia i zachowania przesądne, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Simonides D., Współczesna śląska proza ludowa, Opole 1969.
 • Simonides D., Współczesne podanie wierzeniowe, Lud 1973, t. 53.
 • Simonides D., Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Wrocław 1976.
 • Simonides D., Wstęp, [w:] Śląskie beranie, czyli humor Gornego Śląska, wyb., oprac. Simonides D., [Opole] Katowice 1988.
 • Simonides D., Z historii najstarszych polskich bajek ludowych, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. Adamowski J., Niebrzegowska S., Lublin 1999.
 • Simonides D., Z historii polskiej folklorystyki. Miejsce Adama Fischera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Folklorystyka” 1997, z. 3.
 • Simonides D., Z recepcji „Bajarza polskiego” A.J. Glińskiego, [w:] Ludowość dawniej i dzisiaj, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1973.
 • Simonides D., Simonides J., Märchen aus der Tatra, München1994.
 • Siostry i ich Kopciuszek, red. Graczyk E., Graban-Pomirska M., Gdynia 2002.
 • Sitniewska R., Obraz wszy w kulturze ludowej, „Tekstura” 2013, t. 4.
 • Sitniewska R., Przemiany ludowego obrzędu weselnego na przykładzie oczepin, [w:] Folklor – tradycja i współczesność, red. Sitniewska R., Wilczyńska E., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Sitniewska R., Rola ojca w procesie inicjacji dziecka na przykładzie wybranych wątków ludowej bajki magicznej, LL 2013, nr 4–5.
 • Sitniewska R., Strzyga i strzygoń w kulturze tradycyjnej i popularnej, „Fragile. Pismo kulturalne” 2012, nr 2.
 • Sitniewska R., Wilk jako bohater ludowej bajki zwierzęcej, [w:] Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, red. Wężowicz-Ziółkowska D., Wieczorkowska E., Katowice 2014.
 • Skiba D., Cyganerii Warszawskiej próby wydawnicze, czyli przegląd „swojskich” czasopism z perspektywy warszawskiej prowincji, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”2016, nr 56.
 • Skotnicka G., Barwy przeszłości. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży 1939– –1989, Gdańsk 2008.
 • Skotnicka G., Ku najdawniejszej dawności, [w:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, red. Gutowski W., Owczarz E., Toruń 2003.
 • Skotnicka G., Literatura dla dzieci i młodzieży, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Warszawa 1991.
 • Skotnicka G., O zwierzyńcu w polskich bajkach i bajeczkach dla dzieci, [w:] Literacka symbolika zwierząt, red. Martuszewska A., Gdańsk 1993.
 • Skotnicka G., Znaczenie baśni regionalnych na przykładzie tekstów o morzu i wybrzeżu, [w:] Baśń i dziecko, wyb., oprac. Skrobiszewska H., Warszawa 1978. 
 • Skrobiszewska H., Książki naszych dzieci, Warszawa 1971.
 • Skrukwa A., Władysław Siarkowski – współpracownik Oskara Kolberga, [w:] W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław 1969.
 • Slany K., Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana, Kraków 2016.
 • Slavianskije drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’, t. 1–5, red. Tołstoj N., Moskwa 1995–2012.
 • Sławiński J., Klechda, [hasło w:] Słownik terminów literackich, red. Sławiński J., Okopień-Sławińska A., Głowiński M., Warszawa 1998.
 • Sławiński J., Motyw,[hasło w:] Słownik terminów literackich, red. Sławiński J., Okopień-Sławińska A., Głowiński M., Warszawa 1998.
 • Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego,t. 1, Kraków 1952–1956.
 • Słowniczek gwarowy, [w:] Czernik S., Klechdy ludu polskiego, Warszawa 1957.
 • Słownik badaczy literatury polskiej, t. 6, red. Starnawski J., Łódź 2003.
 • Słownik folkloru polskiego,red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.
 • Słownik literatury popularnej, red. Żabski T., Wrocław 1997.
 • Słownik literatury staropolskiej, red. Michałowska T., Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
 • Słownik polskich leksemów potocznych, t. 3, red. Lubaś W., Kraków 2001–2013.
 • Słownik prasłowiański, t. 1, red. Sławski F., Wrocław 1974.
 • Słupecki L.P., Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, Kraków 2006.
 • Słupecki L.P., Wanda leży w naszej ziemi co nie chciała Niemca? Problem czasu powstania i symbolicznego znaczenia Kopca Wandy w Mogile pod Krakowem, [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. Pieniądz-Skrzypczak A., Pysiak J., Warszawa 2005.
 • Słupecki L.P., Wilkołactwo, Warszawa 1987.
 • Smith K.P., The Postmodern Fairytale. Folkloric Intertexts in Contemporary Fiction, Basingstoke–New York  2007.
 • Smoleńcówna K., Chłopskie dziecko, Wisła 1890, t. 4.
 • Smolińska T., Dorobek polskiej folklorystyki na Górnym Śląsku do drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej, red. Pośpiech J., Smolińska T., Opole 2002.
 • Smolińska T., Gawędziarz ludowy a ustna tradycja, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Smolińska T., Jo wóm trocha połosprawiom... Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku, Opole 1986.
 • Smolińska T., Kawały o głupich sąsiadach a Polish jokes, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura, red. Kowalski P., Wrocław 1998.
 • Smolińska T., Ludowa kreacja nonsensu w wierszach dla dzieci Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, LL 1987, nr 2.
 • Smolińska T., O konieczności prowadzenia badań nad sytuacją wypowiedzi narratora, [w:] Z problemów socjologii folkloru, red. Simonides D., Opole 1977.
 • Smolińska T., Simonides Dorota Elżbieta, [hasło w:] Enzyklopädie des Märchens, B. 12, 2006, s. 686–690.
 • Smolińska T., Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania, Opole 1987.
 • Smuszkiewicz A., Nazwy krasnoludków w baśni Marii Konopnickiej, [w:] Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Borejszo M., Mikołajczak S., Poznań 1999.
 • Smuszkiewicz A., Zaczarowana gra, Poznań 1982.
 • Smyk K., Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Kraków 2009.
 • Smyk K., Droga w opowieściach wierzeniowych Śląska Cieszyńskiego, [w:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, red.
 • Pieńczak A., Szczyrbowski J., Cieszyn–Katowice–Brno 2010.
 • Smyk K., Językowo-kulturowy obraz sosny w polszczyźnie ludowej, LL 2007, nr 1.
 • Smyk K., Jodła w ludowym obrazie świata, LL 2009, nr 1.
 • Smyk K., Motyw drogi w ludowej bajce zwierzęcej, czyli o bajkowych skryptach drogi, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2011.
 • Smyk K., O mediacyjnym charakterze kobiety ciężarnej (na materiale z południowego Podlasia), [w:] Tam na Podlasiu, t. 2, Tradycje podlaskiej obrzędowości, red. Adamowski J., Wójcicka M., Wola Osowińska 2009.
 • Smyk K., Sakralne wymiary drogi, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, Sacrum w krajobrazie, red. Bernat S., Flaga M., 2012, nr 17.
 • Smyk K., Słońce i księżyc w polskiej bajce ludowej – analiza porównawcza, [w:] Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi, red. Marcol K., Kajfosz J., Czeski Cieszyn 2017.
 • Smykowski J., Parobek. Historia społeczna ziem Królestwa Polskiego na przełomie wieków XIX i XX jako historia ubóstwa, [w:] Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych, red. Korzeniewska K., Tarkowska E., Warszawa 2002.
 • Sobczyk U., Dzieje pojęcia „folklor” w polskim dyskursie humanistycznym, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2014 nr 4.
 • Sobierajski Z., Gwary kujawskie, Poznań 1952.
 • Sokolewicz Z., Matka Boska w polskiej kulturze ludowej XIX i XX w. (wybrane kwestie źródłowe i zarysowujące się pytania), EP 1988, t. 32, z. 1.
 • Sosnowski J., Śmierć czarownicy, Warszawa 1993.
 • Społeczne funkcje folkloru, red. Opacki I., Katowice 1985.
 • Springer F., Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Kraków 2016.
 • Spychalska H., Nad katalogiem międzynarodowych wątków bajkowych w nowym opracowaniu Hansa Jórg Uthera, LL 2007, nr 4–5.
 • Sroka S., Janosik. Prawdziwa historia karpackiego zbójnika, Kraków 2004.
 • Stala T., Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza, PL 1996, z. 4.
 • Stafford E., Herakles Beetwen Gods and Heroes, [w:] Gods of Ancient Greece: Identities and Transformations, by Bremmer J.N., Erskine A., Edinburgh 2010.
 • Stanaszek Ł. M., Wampiry w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2016.
 • Stanaszek-Bryc K., „Bajarz polski”Antoniego Józefa Glińskiego a baśnie braci Grimm. Porównanie, [w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty „Kinder- und Hausmärchen”, red. Kostecka W., Warszawa 2013.
 • Stankiewicz E., Złota kaczka, [hasło w:] SFP, Warszawa1965.
 • Stefan Czarnowski z perspektywy siedemdziesięciolecia, red. Jabłonowski M., Warszawa 2008.
 • Stelmachowska B., Etnografia Wielkopolski w planowaniu niemieckim, Lud 1947, r. 37.
 • Stępiński W., Uwagi do genezy pojęcia tak zwanego polskiego niebezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim, [w:] Pomerania ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. Giedrojć M., Mieczkowski J., Szczecin 1998.
 • Stępnik A., W sprawie pojęcia kłamstwa, „Edukacja Filozoficzna” 2013, vol. 56.
 • Stępnik K., Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora” 1976, t. 31.
 • Stierle K., Historia jako exemplum – exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, przeł. Łukasiewicz M., PL 1978, z. 4.
 • Stoff A., List w dramacie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” 1994, t. 43.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Łódź 2000.
 • Stomma L., Słońce rodzi się 13 grudnia,Warszawa 1981. 
 • Stopka A., Materiały do etnografii Podhala (Zakopane, Kościelisko, Poronin, Czarny Dunajec), MAAE 1898, t. 3.
 • Stopka A., Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodie, Kraków 1897.
 • Stryczyńska-Hodyl E., Archaiczna koncepcja budowy świata i mit kosmogoniczny w litewskich tekstach folklorystycznych, Tautosakos darbai, 2001 nr 21.
 • Strzelczyk J., Mity, wierzenia i podania dawnych Słowian, Poznań 1998.
 • Studies in Folklore and Popular Religion, t. 1, ed. by Valk Ü., Tartu 1996.
 • Sukertowa E., Mazurzy w Prusach Wschodnich, Dąbrówno 2015.
 • Sukertowa-Biedrawina E., Mazurzy wschodnio-pruscy, „Przyjaciel Domu. Kalendarz dla ewangelików” 1936.
 • Sulima R., Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1976; 1985.
 • Sulima R., Literatura a dialog kultur, Warszawa 1982.
 • Sulima R., Literatura a folklor, „Tygodnik Kulturalny” 1972, nr 49.
 • Sulima R., Między płaczem a milczeniem. O ludowych lamentach pogrzebowych, [w:] Sulima R., Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992.
 • Sulima R., Społeczne wyobrażenia wsi na przełomie XX i XXI wieku, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 2.
 • Sulima R., W kręgu myśli folklorystycznej Juliana Krzyżanowskiego, LL 1977 nr 7.
 • Surowiecki W., Rozprawa o sposobach dopełnienia historyi Słowian, „Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyjaciół Nauk” 1812, t. 8.
 • Sychta B., Miasta, miasteczka i wsie w kaszubskiej literaturze ludowej, wierzeniach i obrzędach, LL 1959, nr 1–2.
 • Symbolika regionów. Studia etnologiczno-folklorystyczne, red. Simonides D., Opole 1988.
 • Syrnicka K., Góra jako miejsce transcendencji (na przykładzie mitologii litewskiej), [w:] Góry – literatura – kultura, t. 8, red. Kolbuszewski J., Wrocław 2014.
 • Syska H., Wstęp, [w:] Zmorski R., Podania i baśnie ludu, Warszawa 1956. Systematyka pieśni ludu polskiego. Dodatki do n-rów 1–3, Wisła 1890, t. 4.
 • Szadura J., Ogień demoniczny, [hasło w:] SSiSL, t. 1, cz. 1, Lublin 1996.
 • Szajnocha K., O myszach króla Popiela, [w:] Szajnocha K., Szkice historyczne, t. 2, Warszawa 1876.
 • Szajnocha K., Szkice historyczne, Lwów 1854.
 • Szczepaniak M., Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji we wsi wielkopolskiej od połowy XVII do schyłku XVIII wieku, Warszawa 1977.
 • Szczotka S., Materiały do dziejów zbójnictwa góralskiego z lat 1589–1782, Lublin 1952.
 • Szefka P., Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, Wejherowo 1982.
 • Szelągowska G., Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, Lud 2004, t. 88. Szewczyk W., Wstęp, [w:] Malinowski L., Powieści ludu na Śląsku, Kraków 1954.
 • Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży, red. Adamczykowa Z., Katowice 1981.
 • Sznajderman M., Błazen. Maski i metafory, Warszawa 2014.
 • Szocki J., Literatura popularna dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 1882–1920, Kraków 1994.
 • Szostek T., Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997.
 • Szpak E., Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013.
 • Szpila G., Krótko o przysłowiu, Kraków 2003.
 • Sztyber R., „Banialuki” i „ainhaje”, czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (lisowczyków), „Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze. Filologia Polska” 1999, z. 10.
 • Szulc Z., Gęśle czy skrzypce, „PSzL. Konteksty” 1949, t. 3, z. 7–8.
 • Szultka Z., Drugie posłowie historyka do „Resztek Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego”Aleksandra Hilferdinga, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2015, nr 50.
 • Szyfer A., Ludowe zwyczaje, obrzędy, wierzenia i wiedza, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. Burszta J., Wrocław 1976.
 • Szyjewski A., Symbolika kruka. Między mitem a rzeczywistością, Kraków 1991.
 • Śląska kultura ludowa (Stan badań, studia i szkice), red. Simonides D., Katowice 1989.
 • Śliziński J., Z zagadnieńsłowiańskich, LL 1960, nr 4–5.
 • Śmiałowicz K., Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji płciowych, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 27.
 • Śniadała P., Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Napis” 2011, t. 17.
 • Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, oprac., przeł. Minczew G., Skowronek M., Wolski J.M., Łódź 2015.
 • Świątkowska A., Sztuka ludowa ziemi łowickiej, LL 1961, nr 1–2.
 • Świerczyńska D., O kilku gatunkach przysłów: welleryzmy, dialogi, priamele, LL 1974, nr 4–5.
 • Świętek J., Brzozowa i okolice Zakliczyna nad Dunajcem.Obraz etnograficzny – zbiór z lat 1897–1906, cz. 1, Wrocław 1989.
 • Świrko S., J.W. Szulczewski – zasłużony folklorysta i przyrodnik kujawski i wielkopolski, LL 1963, nr 2–3.
 • Świrko S., Literatura ludowa, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. Burszta J., t. 3, Poznań 1967.
 • Świrko S., Litwa i Białoruś, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Świrko S., O miejsce folkloru we współczesnej kulturze polskiej, LL 1964, nr 4–6.
 • Świrko S., Z problematyki folkloru Pomorza Zachodniego, LL 1960, nr 4–5.
 • Šmeleva Е.Â., Načalo i konec russkogo anegdota, [w:] Logičeskij analiz ȃzyka. Semantika načala i konca, red. Arumȗnova Н. Д., Moskwa 2002.
 • Tangherlini T. R., Broadwell P.M., Sites of (re)Collection: Creating the Danish Folklore Nexus, „Journal of Folklore Research” 2014, t. 51, nr 2.
 • Tangherlini T. R., Broadwell P.M., WitchHunter: GeoSemantic Browsing in a Large Folklore Corpus, „Journal of American Folklore” 2016, t. 129, nr 511.
 • Tangherlini T.R., The Folklore Macroscope: Challenges for a Computational Folkloristics, „Western Folklore” 2013, t. 72, nr 1.
 • Taras B., „Jo se chłopok z witki...” Ludowy stereotyp mężczyzny w folklorze rzeszowskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2003, nr 1.
 • Taras B., „Mąż żony nie miłuje, kiedy jej skóry nie wecuje…” O aktach agresji w małżeństwie (na przykładzie powieści „Trzepot skrzydeł” Katarzyny Grocholi), [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, Rzeszów 2016.
 • Targońska A., Symbolika włosów i manipulowanie włosami w kulturze ludowej, Lud 1998, t. 82.
 • Tarkowska E., Niedocenione dzieło Stefana Czarnowskiego, [w:] Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, red. Mucha J., Wincławski W., Toruń 2006.
 • Tarnawski R., Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego, [w:] Adam Fischer, red. Grochowski P., Mianecki A., Toruń–Wrocław 2015.
 • Tatar M., Klątwa Sinobrodego. Powtórzenie i energia improwizacyjna w baśni „Sinobrody”, [w:] Dziedzictwo Sinobrodego. Śmierć i tajemnice od Bartóka do Hitchcocka, przeł. Mikurda K., Murczyńska J., red. Pollock G., Anderson V., [Warszawa] 2013 (2009).
 • Tazbir J., Luter w opinii polskiej kontrreformacji, „Rocznik Teologiczny” 1983, z. 2.
 • Tazbir J., Obraz heretyka i diabła w katolickiej propagandzie wyznaniowej XVI–VXII w., „Kwartalnik Historyczny” 1981, nr 4.
 • Tazbir J., Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 2004.
 • Tehrani J.J., Department of Anthropology and Centre The Phylogeny of Little Red Riding Hood, „Plos One” 2013, no. 18.
 • Tekst i jego odmiany, red. Dobrzyńska T., Warszawa 1996.
 • The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1–3, ed. by Haase D., Westport–Connecticut–London 2008.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Organizacja grupy pierwotnej, przeł. Metelska M., Warszawa 1976.
 • Thompson S., Bajki o zwierzętach, przeł. Kasjan J.M., LL 1982, nr 1.
 • Thompson S., Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends, vol. 1–6, Copenhagen 1955–1957.
 • Thompson S., The Folktale, New York–Chicago–San Francisco 1946.
 • Thompson S., The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography Antti Aarne’s Verzei- chnis der Märchentypen. Translated and Enlarged by Stith Thompson, Helsinki 1928.
 • Tkacz M., Demonologia ludowa w fantasy Anny Brzezińskiej, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. Mianecki A., Osińska A., Podziewska L., Toruń 2005.
 • Todorov T., Poetyka, przeł. Cichowicz S., Warszawa 1984.
 • Tokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008.
 • Tokarska-Bakir J., Żydzi u Kolberga, „Res Publica Nowa” 1999, nr 7–8.
 • Tomiccy J., R., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.
 • Tomicki R., Kultura – dziedzictwo – tradycja, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Tomicki R., Ludowakosmogonia dualistyczna Słowian w świetle samojedzkich mitów stworzenia, EP 1979, t. 23, z. 2.
 • Tomicki R., Ludowe mity o stworzeniu człowieka, EP 1980, t. 24, z. 2.
 • Tomicki R., Mit, [hasło w:] Słownik etnologiczny, red. Staszczak Z., Warszawa-Poznań 1987.
 • Tomicki R., Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich w Polsce, EP, t. 21, z. 1.
 • Tomicki R., Religijność ludowa, [w:] Etnografia polski. Przemiany kultury ludowej, red. Biernacka M., Frankowska M., Paprocka W., t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Tomicki R., Słowiański mit kosmogoniczny, EP 1976, t. 20, z. 1.
 • Topolska M., Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem: (polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku): kurs 14 wykładów, Zielona Góra 2009.
 • Toporkov V., Pieč, [hasło w:] Slavianskije drobnostki. Etnolingvističeskij slovar’, red. Tołstoj N., t. 4, Moskva 2009.
 • Toporow V., Čislovoj kod v zagovorach. Po materia lam sbornika L. N. Majkova „Velikorusskiezaklinanija”, [v:] Zagovornyj tekst. Genezis i struktura, Moskwa 2005.
 • Toporow W., Wokół rekonstrukcji mitu o jaju kosmicznym, przeł. Maślanko R., [w:] Semiotyka kultury, red. Janus E., Mayenowa M.R., Warszawa 1977.
 • Trachtenberg J., Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, Gdynia 1997.
 • Trapszyc A., Regiony etnograficzne, [w:] Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850–1950), red. Czachowski H., Łopatyńska H.M., Toruń 2010.
 • Tresidder J., Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach, przeł. B. Stokłosa, Warszawa 2005.
 • Trites R.S, Waking Sleeping Beauty: Feminist Voices in Children’s Novels, Iowa 1997.
 • Trojan M., Sierota w pieśniach weselnych, LL 1982, nr 2.
 • Trojanowska I., Instrumenty, „Litery. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Wybrzeża” 1966, nr 11.
 • Trojanowski W., Podania mityczne dziejów Polski, Warszawa 1917.
 • Trzciński M., Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XII–XVI w.), Wrocław 2001.
 • Trzynadlowski J., Komizm. Kategoria i wyznacznik gatunkowy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1992, t. 33, z. 2.
 • Trzynadlowski J., Racjonalizm baśni, [w:] Trzynadlowski J., Studia literackie, Wrocław 1955.
 • Tubach F.C., Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales, „Folklore Fellows Communications” nr 204, 1969.
 • Tuczyński J., Motywy indyjskie w literaturze polskiej, Warszawa 1981.
 • Turek K., Charakterystyka pieśni ze zbiorów Józefa Lompy, [w:] „Ojczyźnie jestem niczem nie dłużny…”. Józefowi Lompie w dwusetną rocznicę urodzin, red. Pośpiech J., Opole 1997.
 • Turek K., Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, Katowice 1993.
 • Turek K., Motyw śmierci-snu w pieśniach sierocych ze Śląska, LL 1997, nr 2.
 • Tyrpa A., Kraków  w  gwarach  i  folklorze, „Polonica” 2016, t. 36.
 • Tyszkiewicz B., Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW, „Sztuka Edycji” 2015, nr 1.
 • Tyszkiewicz K., Wilija i jej brzegi. Pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym, Drezno1871.
 • Udziela S., Hagada, Lud 1898, t. 4.
 • Udziela S., O miastach zapadłych, kościołach, dzwonach i karczmach, Lud 1899, t. 5.
 • Udziela S., O potrzebie zestawienia i uporządkowania opowiadań ludowych, Lud 1905, t. 11.
 • Ulanowska S., O klechdzie ludowej, Wisła 1889, t. 3.
 • Ulanowska S., Symbolika wiosenna, Kraków 1884.
 • Uliasz S., O literaturze kresów i pograniczu kultur, Rzeszów 2001.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Dubisz S., t. 2, Warszawa 2003.
 • Urbańczyk S., Krak (1), [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, red. Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T., Wrocław 1964.
 • Urbańczyk S., Wanda (1), [hasło w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 6, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław 1977.
 • Ursel M., O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu „Pawła i Gawła”, PL 1977, z. 2.
 • Uther, H.-J., The types of international folktales. A classification and bibliography, t. 1–3, Helsinki 2011.
 • van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Biały B., wstęp Tokarska-Bakir J., Warszawa 2006.
 • Vulcănescu R., Kolumna niebios, przeł. Bieńkowska D., wiersze przeł. Stolarek Z., Warszawa 1979.
 • Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. Sawisz A., Warszawa 2008.
 • Varner G.R., Sacred Wells. A Study in the History, Meaning, and Mythology of Holy Wells & Waters, New York 2009.
 • Vel’mezova Е. В.,  Načalo i konec v strukture i semantike češkogo zagovora, [w:] Logičeskij analiz ȃzyka. Semantika načala i konca, red. Arumȗnova N.D., Moskwa 2002.
 • Voigt V., Affinitӓt [hasło w:] Enzyklopӓdie des Mӓrchens, t. 1, Berlin 1975.
 • W świecie i pieśni. Studia folklorystyczne, red. Górski R., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Folklorystyczne i literackie wędrówki wątku o królu Edypie, „Tekstura” 2011, t. 2.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Polskie zamówienie ludowe. Tekst i kontekst, Starogard Gdański 2013.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Samobójstwo w kulturze ludowej w świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych, LL 2013, nr 6.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Ludowy obraz kobiety i jego społeczne konsekwencje, „Tekstura” 2012, nr 1 (3).
 • Wachcińska [Zadurska] O., Sacrum w ludowej bajce zwierzęcej (zarys problematyki), [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej,red. A Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2011.
 • Waksmund R., Baśń, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A. i in., Warszawa 1992.
 • Waksmund R., Literatura pokoju dziecinnego, Warszawa 1986.
 • Waksmund R., Młodopolska baśń dramatyczna. Od bajki ludowej do impresji scenicznej (z zagadnień struktury gatunku), [w:] Baśnie nasze współczesne,red. Ługowska J., Wrocław 2005.
 • Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – konteksty), Wrocław 2000.
 • Waksmund R., Wstęp, [w:] Gabinet wróżek. Antologia baśni francuskiej, wyb., oprac. Waksmund R., Wrocław 1998.
 • Waldenfels H., Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata, przeł. Marzęcki J., Warszawa 1995.
 • Walęciuk-Dejneka B., Chleb w folklorze polskim.W poszukiwaniu znaczeń, Siedlce 2010.
 • Walencowa M.M., Mużskoj – żenskij, [hasło w:] Sławianskije drewnosti. Etnolingwisticzeskij słowar’, red. Tołstoj N.I., t. 3, Moskwa 2004.
 • Walendowska B., Sacrum/profanum, [hasło w:] Słownik etnologiczny, red. Staszczak Z., Warszawa 1987.
 • Warcholik W., Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, 2014, nr 7.
 • Wasilewski J.S., Jesteśmy potomkami chłopów (wywiad, rozmawia Marta Duch-Dyngosz), „Znak” 2012, nr 5.
 • Wasilewski J.W., Po śmierci wędrować. Szkic z zakresu etnologii świata znaczeń, cz. 2, „Teksty” 1979, nr 4.
 • Wasilewski J.S., Podarować – znaleźć – zgubić – zbłądzić. Niektore kategorie języka symbolicznego związane z opozycją życie–śmierć, EP 1980, t. 24, z. 1.
 • Wasilewski J.S., Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Warszawa 1985.
 • Wasilewski J.S., Śmieszny, diabelski, święty. O tricksterowskim splocie wątków w postaci św. Piotra, [w:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, red. Engelking A., Kapełuś M., Warszawa 2002.
 • Wasilewski J.S., Święty Paweł – nawrócenie, odwrócenie i niepewność, PSzL 1987, nr 1, 4.
 • Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010.
 • Wasylewski S., Niespodzianka na odpuście, „Kurier Poznański” 1930, nr 410.
 • Wawryk J., Sto lat Leśmianowskich baśni, „Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Pro Libris” 2013, nr 3.
 • Wawrzeniuk J., Jak wyglądały słowiańskie „mosty” w zaświaty – spojrzenie archeologiczne, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, red. Olszew- ski W., Wróblewska V., Toruń 2012.
 • Weber E., Fairies and Hard Facts: The Reality of Folktales, „Journal of the History of Ideas” 1981, t. 42, nr 1.
 • Wenerska W., „Złe oko – na kogo spojrzy, tego uroczy”. Klechda „Oczy uroczne”Kazimierza Władysława Wójcickiego, LL 2007, nr 2.
 • Werdier I., Little Red Riding Hood in Oral Tradition (1993), trans. by Gaughan J., „Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies” 1997, vol. 11, no. 1–2.
 • Wernic H., Praktyczny przewodnik wychowania, Warszawa 1891.
 • Wesselski A., Der Knabenkönig und das kluge Mädchen, Calve1929.
 • Węgierska Z., Legendy historyczne (1852), wstęp, oprac. Siemińska A., Toruń 2003. Węglarz S., Pustelnicy – ludowi święci, PSzL 1983, nr 3–4.
 • Węgrzyn I., W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, Kraków 2012.
 • Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w XVIII–XX wieku, Wrocław 1991.
 • White R., Hansel and Gretel: a Tale od Terror, „The Psychoanalytic Quarterly” 2015, nr 4.
 • Wicher R., Demony Karpat, „Pod Diablakiem. Pismo mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej” 2016, nr 26.
 • Wieczorek A., Komizm św. Piotra, „PSzl. Konteksty” 1992, nr 2.
 • Wiedriornikowa N., Kontaminacija w russkoj narodnoj volšebnoj skazkie (autoreferat pracy doktorskiej), Moskwa 1970.
 • Więk A., Krakowskie publikacje zakwestionowane przez cenzurę carską w latach 1865–1904, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 104” 2011, nr 9.
 • Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, nakład Sikorskiego S., Warszawa 1891.
 • Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 2000.
 • Wijaczka J., Magia i czary. Polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych, Toruń 2008.
 • Wijaczka J., Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku, Toruń 2007.
 • Wilczyńska E., Kanibalizm w polskiej literaturze ludowej, LL 2012, nr 3.
 • Wilczyńska E., Magiczne właściwości wody żywej w funkcji napoju, LL 2014, z. 1.
 • Wilczyńska E., Odmienność religijna Niemców w świetle źródeł folklorystycznych, [w:] Folklor – tradycja i współczesność, red. Sitniewska R., Wróblewska V., Wilczyńska E., Toruń 2016.
 • Wilczyńska E., „Pieczony wisielec” (T 953) – w pespektywie genologicznej, „Tekstura” 2010, t. 1.
 • Wilczyńska E., Przemiany wilkołaka w folklorze polskim, [w:] Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, red. Wężowicz-Ziółkowska D., Wieczorkowska E., Katowicie 2014.
 • Wilczyńska E., Symbolika pszczół i mrówek w polskiej kulturze ludowej, „Tekstura” 2013, t. 1. Wiśniewski J., Owady jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce, „Wiadomości Entomologiczne” 2001, t. 20.
 • Wilson S.R., Margaret Atwood’s Fairy-tale Sexual Politics, Toronto 1993.
 • Wiślicz T., Dzieciobójstwo jako narzędzie polityki reprodukcyjnej w Rzeczpospolitej XVII– –XVIII wieku, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Popiołek B., Chłosta-Sikorska A., Gadocha M., Warszawa 2014.
 • Wiślicz T., Nadprzyrodzone interwencje w dziejach Rzeczpospolitej. Przypadki Matki Boskiej Sokalskiej i Matki Boskiej z Tynnej, „Rocznik Antropologii Historii” 2011, nr 1–2.
 • Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku.
 • Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012.
 • Wiślicz T., Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w polsce XVI–XVIII wieku. Przyzwolenie i penalizacja, Lud 2004, t. 88.
 • Wiślicz T., Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001.
 • Wiśniewska J.E., W poszukiwaniu „złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945–1970), Łódź 1999.
 • Witkiewicz S., Wybór pism estetycznych, oprac. Tarnowski J., Kraków 2009.
 • Witkowski Cz., Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów w woj. krakowskim. Wierzenia i praktyki z końca XIX w. i I połowy XX w., „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1967, t. 2.
 • Witort J., Przeżytki starożytnego światopoglądu u Białorusinów, Lud 1896, t. 2.
 • Włodarczyk E., Próba krytycznego spojrzenia na dzieje Polonii Szczecińskiej do 1939 roku, [w:] Pomerania ethnica. Mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim, red. Giedrojć M., Mieczkowski J., Szczecin 1998.
 • Wnuk A., Romantyzm – folklor – literatura. Kilka uwag o romantycznej fascynacji folklorem, „Tekstualia” 2010, nr 2.
 • Wojciechowski L., Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV–połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego, Lublin 2003.
 • Wojciechowski R., Karczma, [hasło w:] SFP, Warszawa 1965.
 • Wojciechowski R., Warszawskie, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska, red. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Wojciechowski R., Kazimierz Władysław Wójcicki i jego „Klechdy”, [w:] Wójcicki K.W., KS, Warszawa 1981 (1837).
 • Wojtowicz W., Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej”przełomu XVI i XVII wieku, Szczecin 2012.
 • Wolski R., Wstęp, [w:] Kobieta o bursztynowych włosach. Mazurskie legendy i baśnie według Maxa Toeppena, przeł. Ostojski T., Olsztyn 1999.
 • Wortman S., Od baśni ludowej do powieści fantastyczno-naukowej, [w:] Kim jesteś, Kopciuszku, czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, red. Aleksandrzak S., Warszawa 1968.
 • Woźniak A., Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku: (wybrane zagadnienia), Wrocław 1987.
 • Woźniak A.E., Podanie i legenda. Z badań nad rosyjską prozą ludową, Lublin 1987.
 • Woźniak M., Jak to z „Kotem w butach” było. Baśnie Charles’a Perraulta w przekładzie i w adap- tacji Hanny Januszewskiej, „Przekładaniec” 2009/2010, t. 22–23.
 • Woźniakiewicz-Dziadosz M., Temat jako podstawa grupowania tekstów, LL 1979, nr 4–6.
 • Woźniakowski K., Jawna książka i literatura dziecięca w Generalnym Gubernatorstwie (1939– –1945), [w:] Książka dla dziecka wczoraj – dziś – jutro, red. Heska-Kwaśniewicz K., Socha I., Katowice 1998.
 • Woźnowski W., Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990.
 • Wójcicka M., Dawno to temu, już bardzo dawno. Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej, Lublin 2010.
 • Wójcicka M., Diabelskie intrygi, czyli obraz diabła w tekstach prozy ludowej, [w:] Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, red. Łeńska-Bąk K., Sztandara M., Opole 2010.
 • Wójcicka M., Formuliczne zróżnicowanie podania ludowego i legendy, [w:] Podanie-legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2007.
 • Wójcicka M., Formuły inicjanle i finalne w podaniu ludowym, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. Mianecki A., Osińska A., Podziewska L., Toruń 2005.
 • Wójcicka M., Formy etykiety językowej w prozatorskich tekstach folkloru,[w:] Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze,red. Łeńska-Bąk K., Sztandara M., Opole 2008.
 • Wójcicka M., Obraz zmarłego w opowieściach o snach i w podaniach wierzeniowych, [w:] Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność, red. Adamowski J., Wójcicka M., Lublin 2011.
 • Wójcicka M., Obrazy religijności w legendach ludowych z południowego Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu, t. 3, red. Adamowski J., Wójcicka M., Lublin 2011.
 • Wójcicka M., Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014.
 • Wójcicka M., Parafraza tekstu folkloru w świetle teorii pamięci zbiorowej – od pamięci komunikatywnej do międzykulturowej,[w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie,red. Niebrzegowska-Bartmińska S., Nowosad-Bakalarczyk M., Piekot T., Lublin 2015.
 • Wójcicka M., Parafraza tekstu folkloru jako praktyka pamięci zbiorowej (czyli „Kapturek” zmodyfikowany), [w:] Księga jubileuszowa prof. K. Michajłowej (w druku).
 • Wójcicka M., Podania ludowe z obszaru południowego Podlasia,[w:] Tradycje na Podlasiu,
 • Wójcicka M., Struktura tekstu bajki zwierzęcej, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Wójcicka M., Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka), [w:] Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. Rejter A. i in, Katowice 2018.
 • Wójcicka M., Współczesne gatunki folkloru jako gra z tradycją, [w:] Tradycja dla współczesności, t. 2: Tradycja w tekstach kultury, red. Adamowski J., Styk J., Lublin 2009.
 • Wójcicki K.W., Literatura polska w zarysach dla młodzieży, Warszawa 1879.
 • Wójcik W.A., Sabała, Zakopane 2010.
 • Wójtowicz G., Wójtowicz A., Historia monetarna Polski, Warszawa 2003.
 • Wójtowicz M., Liczby a sacrum w folklorze polskim, [w:] Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. Adamowski J., Tymochowicz M., Lublin 2016.
 • Wójtowicz M., Magiczne funkcje słowa w przekazach ustnych w Lubelszczyzny – aspekt pozytywny, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 3.
 • Wójtowicz M., Semantyka i funkcje liczby trzy w wybranych gatunkach literatury ludowej, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. Supa W., Białystok 2013.
 • Wrocławski K., Folklorystyka słowiańska w Polsce w minionym 60-leciu, „Pamiętnik Słowiański” 2013, nr 63.
 • Wrocławski K., Postawa człowieka wobec sacrum w słowiańskich bajkach ludowych o losieludzkim, [w:] Folklor – sacrum – religia, red. Bartmiński J., Wojtkowska M.J., Lublin 1995.
 • Wrocławski K., „Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz”, Karol Daniel Kadłubiec, Ostrava 1973, Wydawnictwo „Profil”, ss. 442, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. [recenzja], PL 1975, nr 66/2.
 • Wróblewska V., Bajka nowelowa i legenda jako ludowe historie budujące, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej, red. Jakitowicz M., Wróblewska V., Toruń 2007.
 • Wróblewska V., Bajki Jana Kasprowicza w kontekście folklorystycznym, „Rocznik Kasprowiczowski”, t. 10, red. Sikorska J., Inowrocław 2003.
 • Wróblewska V., Bajkowe podróże w inne światy i zaświaty w opowieściach ludowych, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, red. Olszewski W., Wróblewska V., Wrocław 2012.
 • Wróblewska V., Baśniowe inspiracje poezji wojennej K.K. Baczyńskiego i T. Gajcego, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, red. Sawrycki W., Wróblewski M., Toruń 2000.
 • Wróblewska V., Czas i przestrzeń w ludowych bajkach magicznych o „Zakazanym pokoju” (T 311), AUNC, Filologia Polska XLV, z. 289, 1995.
 • Wróblewska V., Czy istnieje literatura popularna dla dzieci?, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. Myrdzik B., Karwatowska M., Lublin 2005.
 • Wróblewska V., Dramat dla dzieci folklorem podszyty, [w:] Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, red. Wiśniewska M., Wróblewski M., Toruń 2016.
 • Wróblewska V., Humoreski ludowe w świetle teorii karnawalizacji literatury, [w:] Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje,red. Stoff A., Skubaczewska-Pniewska A., Toruń 2000.
 • Wróblewska V., Inicjacyjny charakter baśni literackich, [w:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, red. Gutowski W., Owczarz E., Toruń 2003.
 • Wróblewska V., Jan Mirosław Kasjan (9 lipca 1933–21 kwietnia 2010), PL 2010, z. 4.
 • Wróblewska V., „Klechdy sezamowe” Bolesława Leśmiana, AUNC, Filologia Polska LII, z. 334, 1999.
 • Wróblewska V., Literatura ludowa, [hasło w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918:
 • pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje, t. 1: A–M, red. nauk. Bachórz J., Borkowska G., Kostkiewiczowa T., Rudkowska M., Strzyżewski M., Toruń 2016.
 • Wróblewska V., Ludowa bajka nowelistyczna (źródła  – wątki  – konwencje), Toruń 2007.
 • Wróblewska V., Ludowe bajki tatarskie, czyli ocalenie tradycji [wstęp w:] „Baju baju z tatarskiego kraju”, wyb. Czachorowski M., przeł. Czachorowski M.C., Czachorowski D.S.C., Białystok 2017.
 • Wróblewska V., Magia słowa i magia milczenia w polskiej bajce ludowej, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 3.
 • Wróblewska V., Magiczna przestrzeń lasu w baśniach literackich, [w:] Las w kulturze polskiej, t. 1, red. Łysiak W., Poznań 2000.
 • Wróblewska V., Magiczny kęs, magiczny łyk, czyli tabu żywieniowe w polskich bajkach ludowych, [w:] Ukąszenia, wirusy, memy... Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, red. Wężowicz-Ziółkowska D., Pisarek A., Katowice 2013.
 • Wróblewska V., Metatekstowość w magicznej bajce ludowej i w baśni literackiej, LL 1998, nr 4–5.
 • Wróblewska V., Między swojskością a obcością, czyli ludowa bajka kaszubska XIX i początku XX wieku, [w:] Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś. Materiały pokonferencyjne, red. Paždjerski D.V., Gdańsk 2016.
 • Wróblewska V., Mieszkańcy bajkowego lasu – Baba Jaga, [w:] Las w kulturze polskiej, t. 2, red. Łysiak W., 2002.
 • Wróblewska V., Mściciel, kochanek, odmieniec. Wizerunki wampira w literaturze polskiej, LL 2012, nr 1.
 • Wróblewska V., O gatunkowości bajek Wacława Sieroszewskiego, AUNC, Filologia Polska LI, z. 325, 1998.
 • Wróblewska V., O inności w ludowej bajce magicznej i w baśni literackiej, „Polonistyka” 2010, nr 4.
 • Wróblewska V., Od bohatera mitycznego do bohatera bajkowego (na przykładzie opowieści ludowych), [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. Kowalski P., Wrocław 2011.
 • Wróblewska V., „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń2014.
 • Wróblewska V., Od przestrzeni realnej do wyimaginowanej – Toruń w literaturze dla dzieci, [w:] Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. Kostecka W., Skowera M., Warszawa 2016.
 • Wróblewska V., Okrucieństwo w ludowej bajce zwierzęcej, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Mianecki A., Wróblewska V., Toruń 2011.
 • Wróblewska V., Oskar Miłosz i jego litewskie baśnie, czylibilingwizm podporządkowany, [w:] Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. Baranow A., Ławski J., Białystok–Wilno 2017.
 • Wróblewska V., Podanie ludowe, [hasło w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918: pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje, t. 1: A–M, red. nauk. Bachórz J., Borkowska G., Kostkiewiczowa T., Rudkowska M., Strzyżewski M., Toruń 2016.
 • Wróblewska V., Postać żelaznego wilka w folklorze i literaturze polskiej, [w:] Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, red. Wężowicz-Ziółkowska D., Wieczorkowska E., Katowice 2014.
 • Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003.
 • Wróblewska V., Regionalna baśń literacka Warmii i Mazur, AUNC, Filologia Polska LVII, z. 354, 2002.
 • Wróblewska V., Smok Wawelski i inne smoki w polskiej literaturze dla dzieci, [w:] Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. Baluch A., Chrobak M., Rogoż M., Kraków 2009.
 • Wróblewska V., Starzec i anioł – o donatorach w bajkach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, t. 2, red. J. Ługowska, Wrocław 2005.
 • Wróblewska V., Uczony i demon, czyli postać czarownika w polskich bajkach ludowych, LL 2017, nr 4–5.
 • Wróblewska V., Wątek „Króla Leara” w polskiej tradycji ludowej i literackiej, [w:] Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, red. Stankiewicz-Kopeć M., Zabawa K., Kraków 2018.
 • Wróblewska V., Współczesny folklor w literaturze popularnej, czyli „Bracia Kramer” Bartka Świderskiego, LL 2010, nr 4–5.
 • Wróblewska V., Zatopione karczmy, zapadłe kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. Konarska K., Kowalski P., Wrocław 2012.
 • Wróblewski M., Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy, Toruń 2008.
 • Wróblewski M., Jan Rymarkiewicz – dziewiętnastowieczny humanista, Toruń 2006.
 • Wróblewski T., Demony i wyobrażenia demonologiczne, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. Burszta J., t. 3, Poznań 1967.
 • Wschod w literaturze polskiej, red. Reychman J., Wrocław 1970.
 • Wyka K., Krzyżanowski Julian, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1 (A–M), Warszawa 1984.
 • Wynalazek polski w dziedzinie muzyki skrzypcowej, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1924, nr 91.
 • Wysłouch S., Adaptacja filmowa – przekładem czy montażem?, „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22.
 • Z zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne, red. Górecki R., Krzyżanowski J., Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
 • Z.A.K. [Kowerska Z.A.], O młynarce i o zbóju, Wisła 1894, t. 8.
 • Z.A.K. [Kowerska Z.A.], Pamięć o zmarłych, [w:] [b.a.] Poszukiwania, Wisła 1894, t. 8, z. 1.
 • Zadrożyńska A., Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000.
 • Zadurska [Wachcińska] O., „Niedonoski” i „niechrzczeńcy”. W kręgu ludowych wyobrażeń o spędzonych płodach i dzieciah zmarłych bez chrztu, [w:] Folklor – tradycja i współczesność, red. Sitniewska R., Wilczyńska E., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Zadurska O., „Każdy ma swego robaka”. O owadach w polskiej medycynie ludowej, „Tekstura” 2013, t. 1.
 • Zadurska O., „Ostracyzm ludowy. Społeczne wykluczenie jednostki w świetle polskich przekazów folklorystycznych i etnograficznych XIX i początku XX wieku”, Toruń 2015 [komputeropis rozprawy doktorskiej dostępy w Archiwum Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK].
 • Zając P., O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych, Kraków 2004.
 • Zakrzewski B., Pieśni śląskie w rękopisach Lompy i Fiedlera ze zbiorów Edmunda Bojanowskiego, „Studia Śląskie” 1959, t. 2.
 • Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w., Warszawa 1986.
 • Zawada A., Ludowość w świadomości literatury polskiej XX wieku, LL 1978, nr 4–6.
 • Zawada A., O ludowości literatury lat siedemdziesiątych, LL 1980, nr 4–6.
 • Zawodniak M., Baśń i realizm. Jeszcze o powojennej sytuacji literatury dla najmłodszych, [w:] Baśń we współczesnej kulturze. T. 1, Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa,  red. Ćwiklak K.,  Poznań 2014.
 • Zawodniak M., Królewicz i murarz: socrealistyczne potyczki z fantazją, „Teksty Drugie” 1994, nr 1.
 • Zawodniak M., Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu, Warszawa 1998.
 • Zdanowicz A., Czytelnictwo chłopów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle materiałów pamiętnikarskich (wybrane zagadnienia), [w:] Kultura wsi w egodokumentach, red. Czachowski H., Wróblewska V., Toruń 2016.
 • Zemljanova L.M., Problemy specifiki žanrov v sovremennoj fol’kloristike SŠA, [v:] Specifika fol’klornych żanrov, Moskva 1973.
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Folklorystyka”, z. 3, Z historii folkloru i folklorystyki,red. Simonides D., Opole 1997.
 • Zieliński W., Powieści ludu spisane z podań przez Karola Balińskiego. Wyboru i wydania K. Wł. Wójcickiego. – Warszawa 1842, str. 160 (recenzja), „Roczniki Krytyki Literackiej”, 1842, t. 1.
 • Zientara B., Cudzoziemcy z Polsce X–XV wieku: ich rola w zwierciadle polskiej opinii średniowiecznej, [w:] Swojskość i cudzoziemczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Stefanowska Z., Warszawa 1973.
 • Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T., Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolskich jako atrakcja agroturystyczna, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2010, z. 2.
 • Ziolkowski J., Fairy Tales from Before Fairy Tales.The Medieval Latin Past of Wonderful Lies, Michigan 2009.
 • Ziomek J., Komizm – parodia – trawestacja, [w:] Prace o literaturze i teatrze oferowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, Wrocław 1966.
 • Ziomek J., Mikołaj Rej, [w:] Ziomek J., Renesans, Warszawa 2001.
 • Zipes J., Fairy Tale as Myth/Myth as Fairy Tale: The Immortality of Sleeping Beauty and Storytelling, [w:] Zipes J., The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World, New York 2002.
 • Zipes J., Grimm Legacies. The Magic Spell of the Grimms’ Folk and Fairy Tales, Princeton University Press 2015.
 • Zipes J., Happily Ever After. Fairy Tales, Children, and the Culture Industry, New York–London 1997.
 • Zipes J., Introduction. Towards a Definition of the Literary Fairy Tale,[w:] The Oxford Companion to Fairy Tales, ed. by Zipes J., Oxford 2001.
 • Zipes J., Little Red Riding Hood, [hasło w:] The Oxford Companion to Fairy Tales, ed. by Zipes J., Oxford 2002.
 • Zipes J., Prologue: Framing Little Red Riding Hood, [w:] The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, ed. by Zipes J., New York 1993.
 • Zipes J., The Golden Age of Folk and Fairy Tales. From the Brothers Grimm to the Andrew Lang, Indianapolis 2013.
 • Zipes J., The Irresistible Fairy Tale. The Cultural and Social History of a Genre, Oxford 2012.
 • Zipes J., The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, [w:] The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood, ed. by Zipes J., New York 1993.
 • Zipes J., Why Fairy Tales Stick.The Evolution and Relevance of a Genre, New York–London 2006.
 • Zmorski R., Pisma oryginalne i tłómaczone (!), Warszawa 1900.
 • Znaniecki F., Studia nad antagonizmem do obcych, „Przegląd Socjologiczny” 1930–1931, t. 1.
 • Zowczak M., Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Toruń 2013 (Wrocław 2000).
 • Zowczak M., Bohater jako święty, EP 1987, t. 31, z. 2.
 • Zowczak M., Bohater wsi – mit i stereotypy, Wrocław 1991.
 • Zowczak M., Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według biblii ludowej, PSzL 1992, t. 46, z. 1.
 • Zowczak M., Jan Paweł II – narodziny legendy, LL 1987, z. 1.
 • Zowczak M., O długim trwaniu Polaków na Podolu. Imponderabilia tożsamości, [w:] Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Smyrski Ł., Zowczak M., Warszawa 2003.
 • Zowczak M., Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne, Warszawa 2017.
 • Żabski T., Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993.
 • Żirmunskij W., Narodnyj geroiczeskij epos, Moskwa 1962.
 • Żukowska K., „Sam gawęda, i lubił niezmiernie gaduły...”. Żera, czyli u źródeł autentyku gawędy szlacheckiej, [w:] Żera K., Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi..., oprac. Żukowska K., Warszawa 1980.
 • Żukowski J.L., Wyjątek z pisma o pieśniach ludu, „Melitele” 1830, nr 2.
 • Żółtowska H., Ptaki – nosiciele dusz, „Ziemia” 1932, r. 17, nr 1.
 • Żurawska J.,  Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie, Katowice 2002.
 • Żwak S., Woda jako część orbis exterior w polskiej kulturze tradycyjnej, [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej,red. Myga-Piątek U., Sosnowiec 2003.
 • Żygulski K., Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa 1976, 1985.
 • Żyndul J., Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2011.

 

IV Netografia
 • [b.a.],IV Sabat czarownic w Wejherowie, http://zkaszub.info/ewents/iw-sabat-kaszubski-wejherowie/ [dostęp: 13.11.2017].
 • [b.a.], Bajki dla potłuczonych – Roszpunka, wersja dla dorosłych,http://dzieciowo.pl/2013/09/ bajki-dla-potluczonych-roszpunka-wersja-dla-doroslych.html[dostęp: 5.02.2017].
 • [b.a.], Dźwiękowa podróż w przeszłość. O archiwum Profesora Kasjana,http://etnomuzeum.pl/ dzwiekowa-podroz-w-przeszlosc-o-archiwum-profesora-kasjana/ [dostęp: 20.05.2017].
 • [b.a.], Legendy Pomorza i Kujaw, http://www.radiopik.pl/100,1028,legendy-pomorza-i-kujaw [dostęp: 20.11.2017]. 
 • [b.a.], Nowoczesna wersja Kopciuszka, http://sciaga.pl/tekst/89555-90-nowoczesna_wersja_ kopciuszka [dostęp: 16.09.2016].
 • [b.a.], Parafia Swarzewo. Studzienka,http://www.parafiaswarzewo.pl/readarticle.php?article_ id=21[dostęp: 06.09.2017].
 • [b.a.],Sanktuarium Maryjne w Piasecznie. Studzienka,http://www.sanktuarium-piaseczno. pl/miejsce[dostęp:08.09.2017].
 • [b.a.], Studzieniczna: cudowna studzienka, http://dziedzictwo.ekai.pl/@@studzieniczna_cudowna_studzienka[dostęp: 20.08.2017].
 • [b.a.], Zatopiony kościół, https://jasieniec.pl/zatopiony-kosciol/ [11.07.2017].
 • A.K., B.R./J.Z., O zbójnikach. Opowiadania z nowatorskiego powiatu, Arch. PME R. 1098, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,  http://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/ teksty/Arch-PME-R-1098/ [dostęp: 20.12.2017].
 • Abémonti-Świrniak A., „Kopciuszek i Królewna” – baśń, http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/280-bajka-o-kociuszku-cakiem-inaczej [dostęp: 17.09.2016].
 • Antonov D.I., Koncovki volšebnyh skazok: popytka pročteniȃ,  http://www.ruthenia.ru/folklore/antonov1.htm [dostęp: 13.06.2008].
 • Ashliman D.L., Changelings, http://www.pitt.edu/~dash/ hameln.html [dostęp: 08.07.2016].
 • Bajki i baśnie polskie, http://abc.tvp.pl/20258027/basnie-i-bajki-polskie [dostęp 20.09.2017].
 • http://legendy.allegro.pl/ [dostęp: 20.09.2017].
 • Bajki i legendy Ireny Kwinto, http://www.mdklw.pl/bajki-legendy-ireny-kwinto/ [dostęp: 20.04.2018].
 • Bajki i opowieści litewskie, kronikisejnenskie.wordpress.com/7-bajki-i-opowiesci-litewskie/ [dostęp: 5.10.2017].
 • Bajki, http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/bajki/1 [dostęp: 26.09.2016].
 • Baśnie i bajki polskie – Bazyliszek, reż. A. Kukuła, scenariusz E. Jabłońska, Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu dla TVP 1, TVP S.A. 2004, https://vod.tvp.pl/20243118/bazyliszek [dostęp: 10.10.2016].
 • Baśnie i bajki polskie,http://abc.tvp.pl/20258027/basnie-i-bajki-polskie [dostęp: 10.10.2016].
 • Baśnie i bajki polskie. O Bartku doktorze, scen. na podstawie baśni Januszewskiej H. – Lubieniecka A., reż. Kukuła A., 2003, https://www.youtube.com/watch?v=b6nAARE2nvI [dostęp: 20.11.2017].
 • Baśniowy szlak,http://basniowyszlak.pl [dostęp: 29.11.2016].
 • Bolte G., Polívka J., Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 1913, https://de.wikisource.org/wiki/Anmerkungen_zu_den_Kinder-_und_Hausm%C3%A4 rchen _der_Br%C3%BCder_Grimm_I/ [dostęp: 13.05.2017].
 • Cela czarownic, http://zamek.szczecin.pl/zwiedzanie.php?id=416 [dostęp 24.10.2017].
 • Conliffe C., Gilles de Rais, the monster of Brittany, 2015, https://www.headstuff.org/history/ gilles-de-rais-monster-brittany/ [dostęp: 20.07.2017].
 • Cudowna lampa Aladyna, autor J. Wilkowski, reżyseria L. Chojnacki, [w:] Opolski Tetra Lalki i Aktora, http://teatrlalki.opole.pl/spektakl/cudowna-lampa-aladyna [dostęp: 15.06.2016].
 • Cudowna lampa Aladyna, scenariusz: J. Piekarska wg B. Leśmiana, reżyseria P. Nosalek, [w:] Teatr Baj Pomorski, http://www.bajpomorski.art.pl/cudowna-lampa-aladyna,12,pl,2,1,22. html, [dostęp: 27.06.2016].
 • Czapiga M., Ekskrementy w magii i medycynie ludowej, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/ekskrementy-w-magii-i-medycynie-ludowej-767/ [dostęp: 30.12.2016].
 • Czapiga M., Wydzieliny cielesne i ich znaczenie kulturowe, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/wydzieliny-cielesne-i-ich-znaczenie-kulturowe-769/ [dostęp: 30.12.2016].
 • Czy dusiła was kiedyś zmora?, http://odpowiedz.pl/176749/176749/Czy-dusila-was-kiedys-zmora.html [dostęp:12.08.2016].
 • Danel R., Słownik bohaterów podań i legend Śląska Cieszyńskiego, http://biblioteka.cieszyn.pl/publikacje/slownik_bohaterow.pdf [dostęp: 1.12.2016].
 • Dary wiatru północnego (bajka na rzutnik), na podstawie tekstu W. Sieroszewskiego, opracowanie plastyczne J. Witz, W. Borysiewicz wydawca: Państwowe Zakłady Foto-Przeźroczy, http://diafilm.pl/207/katalogbajek/1/szukaj/2/szukaj/1097/Dary_wiatru_polnocnego[dostęp: 08.07.2016].
 • Dary wiatru północnego, realizacja TV: B. Radkowski, adaptacja: B. Biel, http://www.teatrtelewizji.tvp.pl/599759/dary-wiatru-polnocnego-czesc-1 [dostęp: 07.07.2016].
 • Dary wiatru północnego, reż. L. Dutkiewicz, adaptacja M. Węgrzyn, [w:] Teatr Lalek „Banialuka”, Bielsko-Biała 1953, http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/39405/dary-wiatru-polnocnego [dostęp: 07.07.2016].
 • Etnograficzny obraz mieszkańców, strona: Nasza Lgota. Internetowa kronika wsi, https://naszalgota.wordpress.com/mieszkancy/etnograficzny-obraz-wsi/ [dostęp: 31.03.2017].
 • Eventovsky – Agencja Eventowa Kraków, imprezy firmowe, incentive www.eventovsky.pl [dostęp: 20.05.2017].
 • Fabisińska L., Obraz rodziny, macierzyństwa i ojcostwa we współczesnych polskich bajkach dla dzieci, http://pedkat.pl/images/czasopisma/po11/Art06.pdf [dostęp: 21.07.2017].
 • Film polski pl. Internetowa baza filmu polskiego, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film =521157 [dostęp: 29.11.2016].
 • Film polski.Pl. Internetowa baza filmu polskiego, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?szuk aj=złota+kaczka&rodzaj=1 [dostęp: 12.08.2017].
 • Folklore and Mythology Electronic Texts,http://www.pitt.edu/~dash/folktexts.html [dostęp: 12.08.2016].
 • Fundacja Nautilus. Organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione, https://www.nautilus.org.pl/ [dostęp: 12.08.2016].
 • Historia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, http://ptl.info.pl/o-ptl/historia [dostęp: 5.10.2017].
 • http://adam-ewa.dowcipy.pl/ [dostęp: 20.08.2016].
 • http://bozestopki.pl/ [dostęp: 20.07.2017].
 • http://demotywatory.pl [dostęp: 12.08.2016].
 • http://demotywatory.pl/szukaj?q=jaś+i+małgosia [dostęp: 20.08.2017].
 • http://dzieciowo.pl/2013/09/bajki-dla-potluczonych-roszpunka-wersja-dla-doroslych.html [dostęp: 20.11.2016].
 • http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=256: [dostęp: 28.12.2016].
 • http://humor.roi.pl/zwierzeta-o-zabach-zajaczku-itp-topic31-p5.html [dostęp: 20.03.2017].
 • http://katolickiememy.tumblr.com/image/68248910722 [dostęp: 20.08.2016]
 • http://koscierski.info/zapowiedz,13308,XXXIX-Turniej-Gawedziarzy-Kaszub-i-Kociewia.html [dostęp: 02.01.2017].
 • http://kwejk.pl [dostęp: 12.08.2016]. http://legendy.allegro.pl/ [dostęp: 20.09.2017].
 • http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/barbara-i-adam-podgorscy-napisali-mitologie-slaska-o,1036649,art,t,id,tm.html[dostęp 1.12.2016].
 • http://niestatystyczny.pl/2017/06/25/kocia-dwudziestka-czyli-dwadziescia-lektur-z-kocim-motywem/#.WVaC8ulpzIU [dostęp: 15.07.2017].
 • http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/tradycja-i-kultura/legendy-o-regionie [dostęp:29.12.2015].
 • http://wiocha.pl  [dostęp: 12.08.2016].
 • http://szczawnica.naszgok.pl/n,xli-przeglad-mlodych-recytatorow-i-gawedziarzy-im-andrzeja-skupnia-florka-1[dostęp: 02.01.2017].
 • http://tatromaniak.pl/aktualnosci/c/legenda-o-spiacych-rycerzach [dostęp: 21.10.2016].
 • http://teatrmuzyczny.eu/front/page/get/9/spektakl_id:38 [dostęp: 03.08.2017].
 • http://ugbukowinatatrzanska.pl/?strona,doc,pol,glowna,1538,0,1221,1,1538,ant.html [dostęp: 02.01.2017].
 • http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/232172.html [dostęp: 22.05.2017].
 • http://www.bytom.pl/zapadle-pod-ziemie-miasto [dostęp: 29.12.2015].
 • http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/zwolen/a/zwolen-xxxiii-biesiada-gawedziarzy-poetow-i-spiewakow-ludowych,10785166  [dostęp: 02.01.2017].
 • http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/194,sztuka.html [dostęp: 21.08.2016].
 • http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=424934; [dostęp: 28.12.2016].
 • http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/jolanta-lugowska [dostęp: 6.11.2017].
 • http://www.kwiatonowice.pl/images/skrzaty/kot.pdf  [dostęp: 03.08.2017].
 • http://www.leczycki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=9&artykul=1054&akcja=artykul: [dostęp: 28.12.2016].
 • http://www.muzeum.pila.pl/o_skansenie.php?lang=pl [dostęp: 07.06.2017].
 • http://www.nagrodakolberg.pl/[dostęp: 02.01.2017].
 • http://www.naszakultura.pl/index.php?k=202 [dostęp: 02.01.2017].
 • http://www.oskarkolberg.pl [dostęp: 30.03.2016].
 • http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest658.htm [dostęp: 15.07.2017].
 • http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/328980,Kuma-smierc [dostęp: 13.09.2016].
 • http://www.profesor.pl/publikacja,16575,Scenariusze,Krasnoludkowo-scenariusz-przedstawienia-dla-rodzicow [dostęp: 13.04.2017].
 • http://www.skansen.info.pl/index.php/skansen [dostęp: 07.06.2017].
 • http://www.stolica-bajek.pl/czerwony-kapturek-bajka44.php [dostęp: 11.08.2016].
 • http://www.strefa-beki.pl/img.php?id=15617# [dostęp: 20.08.2016].
 • http://www.wcipy.pl/dowcipy,bajki,78.html [dostęp: 11.08.2016].
 • http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=12518&id_znaczenia=0 [dostęp: 4.08.2016];
 • http:// www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=2838&id_znaczenia=0 [dostęp: 4.08.2016].
 • http://www.zamek.leczyca.info.pl/strony/boruta.php: [dostęp: 28.12.2016].
 • http://www.zasada.ps.pl/boruta/boruta.html [dostęp:28.12.2016].
 • https://1001miejsc.pl/top-5-skansenow-wielkopolsce/ [dostęp: 07.06.2017].
 • https://www.polskatradycja.pl/legendy/mazowieckie.html [dostęp: 20.01.2018].
 • https:// www.polskatradycja.pl/legendy/podlaskie.html [dostęp: 20.01.2018].
 • http://www.zeno.org/M%C3%A4rchen/M/Polen/Otto+Knoop%3A+Sagen+aus+Kujawien [dostęp: 20.03.2018].
 • Instytut im. Oskara Kolberga, http://www.oskarkolberg.pl/ [dostęp: 20.06.2017].
 • Internet Sacred Text Archive, http://www.sacred-texts.com/search.htm [dostęp: 12.08.2016].
 • J.R./J.W., Opowieści żartobliwe, nr Arch. PME R. 10, http://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/teksty/ Arch-PME-R-10/ [dostęp: 20.12.2017].
 • Jaga, reż.Bagiński T., scen. Dzikowski B., 2016, https://www.youtube.com/watch?v=4wYzkIE0tdo [dostęp: 10.09.2017].
 • Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX wieku, http:// www.karlowicz.flf.vu.lt/Projekt-898.html [dostęp: 5.10.2017].
 • Jasiewicz Z., Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową,„Nauka” 2006, nr 2, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_206_05_Jasiewicz.pdf [dostęp: 30.03.2016].
 • Kabaret KOŃ POLSKI Marian czy ty mnie jeszcze kochasz, [w:] YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=4KKo1R90kNY [dostęp: 04.12.2016].
 • Kabaret Koń Polski,[w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikiquote.org/wiki/Kabaret_Koń_Polski [dostęp: 04.12.2016].
 • Karpińska G.E., Nowina-Sroczyńska E., Krupa-Ławrynowicz A., Od jadła chłopskiego do chłopskiego jadła, 2014, https://www.tygodnikpowszechny.pl/od-jadla-chlopskiego-do-chlopskiego-jadla-21939 [dostęp: 20.09.2017].
 • Kawały.zarty.biz, http://www.kawaly.zarty.biz/index.php?go=malzenstwo [dostęp: 04.12.2016].
 • Kempa W., Zgrupowanie partyzanckie „Nad Olzą”. Część trzecia, „Śląsk i Polska”, 19.02.2015, http://slaskipolska.pl/artykuly/156-zgrupowanie-partyzanckie-nad-olza-czesc-trzecia [dostęp: 15.07.2017].
 • Kistowska M., „Ochrzcił mnie diabeł” – procesy czarownic przed sądem grodzkim w Skarszewach,https://www.dawnytczew.pl/pl/okolice-tczewa/221-ochrzcil-mnie-diabel-procesy-czarownic-przed-sadem-grodzkim-w-skarszewach.html [dostęp: 13.11.2017].
 • Kłossowska A., Legendy, podania i baśnie w turystyce, http://mrot.pl/7-aktualnosci/1111-legendy-podania-i-basnie-ciekawy-pomysl-na-turystyke [dostęp: 23.07.2017].
 • Kownacka M., O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku, Teatr Muzyczny w Gdyni, 2014, http://www.teatralia.com.pl/kolorowo-spiewnie-o-straszliwym-smoku/, [dostęp: 23.12.2016].
 • Kownacka M., Szewczyk Dratewka, Miejski Teatr Miniatura, 1999, http://www.e-teatr.pl/ pl/programy/2011_06/30258/szewczyk_dratewka_teatr_miniatura_gdansk_1999.pdf, [dostęp: 23.12.2016].
 • Legenda o księżniczce z bytowskiego zamku, oprac. Japcok, http://www.zamki.pl/?idzam- ku=bytow&dzial=legendy [dostęp: 24.07.2017].
 • Legendy o Diable Borucie, http://www.leczycki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=9&artyku l=1054&akcja=artykul [dostęp: 12.08.2016].
 • Legendy o regionie (Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy), http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/tradycja-i-kultura/legendy-o-regionie [dostęp: 20.11.2017].
 • Legendy polskie. Antologia, https://legendy.allegro.pl/ [dostęp: 20.10.2017].
 • Legendy polskie. Smok, reż.Bagiński T., scen. Dzikowski B., 2015, https://www.youtube.com/ watch?v=1J_Y12RqeLM [dostęp: 20.10.2017].
 • Lorentz F., TP, z. 1, 1913; z. 2, 1914, zob. http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=901 [dostęp: 10.10.2016].
 • "Mały Gość Niedzielny", https://www.malygosc.pl/doc/1132456.Kawal-dobrek-roboty, [dostęp: 22.04.2022].
 • Miechowicz Ł., Boże Stópki, http://bozestopki.pl/ [dostęp: 5.01.2018].
 • Multilingual Folk Tale Database, http://www.mftd.org/index.php?action=home [dostęp: 12.08.2016].
 • Multilingual Folk Tale Database, https://www.hathitrust.org/ [dostęp: 12.08.2016].
 • Muzyka Źródeł Stworzona je koza, [w:] YouTube, https://www.youtube.com/watch?v= o_265c7Ihqc [dostęp: 20.12.2016].
 • Naruszewicz-Duchlińska A., Nazewnictwo na Warmii i Mazurach, http://www.academia. edu/1896365/Nazewnictwo_na_Warmii_i_Mazurach, [dostęp: 04.02.2017].
 • Nienkowa A.I., A.O. Amielkin, Niekotoryje nabliudienia nad jewoluciej obraza Baby-Jagi w russkom falkłorie, [w:] Narodnaja kułtura i prabliemy jej izucienia. Sbornik statiej. Materiały naucznoj regionalnoj konfierencji 2002, red. Puchow T.F., Woronierz 2005, http.// folk.phil.vsu.ru/publ/sbornik/afanasiew_sb2.htm [dostęp: 23.01.2013].
 • NiestolikR., Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich,http://www.jankowice.rybnik.pl/historia.html [dostęp: 07.09.2017].
 • Novik E., Struktura skazocznogo triuka, [w:]Ot mifa k literature. Sb. vcest‘ 75-letia E. M. Meletynskogo, 1993,http://www.ruthenia.ru/folklore/novik5.htm [dostęp 20.07.2017].
 • Nowak T. A., Tajemnice i legendy Góry Chełmo, „Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie”, 2003, № 5-6, http://muzeum.radomsko.pl/wordpress/wp-content/uploads/Tajemnice_i_legendy_gory_Chelmo.pdf [dostęp: 21.10.2016].
 • O śpiących rycerzach, oprac. Kałamacki S., [w:] Legendy spod Giewontu, http://e-zakopane.pl/legendy/spiacy_rycerze.html [dostęp: 20.01.2017].
 • Operacja Bazyliszek, reż. Bagiński T., 2016, https://www.youtube.com/watch?v=qS2xTGLCu-M [dostęp: 15.02.2016].
 • Panie doktorze, stale dzwoni mi w uszach, https://kawaly.tja.pl/dowcip,panie-doktorze-stale-dzwoni, [dostęp: 22.04.2022].
 • Podanie o śpiących rycerzach w Goju, http://towarzystwo.czechowice-dziedzice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=62 [dostęp: 21.10.2016].
 • Poznańskie legendy, http://poznanskielegendy.pl/ [dostęp: 20.01.2018].
 • Prace językoznawcze (językoznawstwo lituanistyczne, językoznawstwo polonistyczne); Udział w towarzystwach i komitetach, [w:] Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w., http://www.karlowicz.flf.vu.lt/index.php/pageid/897 [dostęp: 06.06.2017].
 • Radzimiński Sz., O kampanii, [w:] http://www.akademiabajkikaszubskiej.pl/ [dostęp: 26.09.2016].
 • Rycerz Sinobrody, http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/3060/rycerz-sinobrody [dostęp: 20.07.2017]. 
 • S.B./T.A., Gadki kaszubksie, Arch. PME R. 435 (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), http://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/teksty/Arch-PME-R-435/ [dostęp: 20.12.2017].
 • Satke A., Vyprávěč-humorista a satirik - nejčastější typy v současném prozaickém folkloru, „Národopisné aktuality”, 1973, roč. X. č. 2, http://na.nulk.cz/1973/2/Nr.html [dostęp: 15.07.2017].
 • Siepka R., Baśniowy Szlak Suwalszczyzny nominowany do najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce, http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/140491 [dostęp: 24.07.2017].
 • Sitniewska R., Co nam pozostało z kultury ludowej, czyli smutna diagnoza „Awansu” Edwarda Redlińskiego, „Kultura i Historia” 2013, nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4753 [dostęp: 20.02.2018]. 
 • Sitniewska R., Alkohol w kulturze chłopskiej, [hasło w:] http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl [data dostępu: 11.06.2015].
 • Sitniewska R., Pokarmy w kulturze chłopskiej, 2013, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/ pokarmy-w-kulturze-chlopskiej-488/ [dostęp: 20.09.2017].
 • Słomczyński T., Demon to nie „wiocha”. Demon to brand, http://magazynkaszuby.pl/2016/05/ demon-wiocha-demon-brand/ [dostęp: 26.09.2016].
 • Sójka A., O żelaznym wilku, http://dabrowski.cba.pl/Serwis/bajki/zelazny_wilk/indeks.htm [dostęp: 12.12.2015].
 • Stańczyk X., Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja, Warszawa 2014, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1097/Xawery%20Sta%C5%84czyk_Kultura%20alternatywna%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [dostęp: 24.07.2017].
 • Story Search Engine, http://storyseeds.org/storysearch [dostęp: 12.08.2016].
 • Strzelecki P., Echa zapadnięcia się kościoła Matki Boskiej w 1909 r. w „Gazecie Toruńskiej”, http://www.dawny-inowroclaw.info/artykuly/item/73-echa-zapadniecia-sie-kosciola-matki-boskiej-w-1909-r-w-gazecie-torunskiej [dostęp: 12.03.2017].
 • Stworzona je koza – Piosenka ludowa lubelska (Polish folk song), [w:] YouTube, https://www. youtube.com/watch?v=4bY7J3KTx1w [dostęp: 20.12.2016]
 • Swinarska K., Sinobrody i jego żony, 2015, http://www.kswinarska.art.pl/works27.html [dostęp: 12.08.2017].
 • Szewczyk Dratewka, [w:] Encyklopedia teatru polskiego, http://www.encyklopediateatru.pl/ sztuki/3591/szewczyk-dratewka [dostęp: 23.03.2017].
 • Szlak czarownic, http://www.szlakczarownic.eu/pl/ [dostęp: 13.11.2017].
 • Śladami kultury ludowej w Rabce Zdroju, strona Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej, http://www.smkl-rabka.pl/dziedzictwo7.htm [dostęp: 31.03.2017].
 • Tale type and motif indices maps, http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/ [dostęp: 12.08.2016].
 • Teksty.org, http://teksty.org/metro,koleda-uciekali,tekst-piosenki [dostęp: 29.11.2016].
 • Trzy siostry i zbójnicy, [w:] Ciechińska J., Opowiadania zebrane u gazdy Cioślarza w Wiśle na Śląsku Austriackim, APTL, sygn. 230, http://bajka.umk.pl/bajka-ludowa/teksty/230-J-Ciechinska-Opowiadania-zebrane-u-gazdy-Cioslarza-w-Wisle-na-Slasku-Austriackim.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 • Uchodźca w Niemczech,http://kawaly.ninja/uchodzca-w-niemczech/ [dostęp: 21.10.2016].
 • Wachcińska [Zadurska] O., Kary cielesne – folklor, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/ kary-cielesne-folklor-367/ [dostęp: 13.08.2016].
 • Wachcińska [Zadurska] O., Proza chłopska – cielesność i seksualność, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/proza-chlopska-cielesnosc-i-seksualnosc-841/ [dostęp: 21.08.2016].
 • Warszawska syrena, reż. Makarczyński T., 1955, [w:] FilmPolski.pl, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=122447 [dostęp: 10.02.2018].
 • Wawryk J., „Klechdy sezamowe” i „Przygody Sindbada Żeglarza” jako prolegomena do twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana, (rozprawa doktorska, UZ), 2012, http://www.sbc.org.pl/Content/93261/doktorat3281.pdf org.pl/Content/93261/doktorat3281.pdf org.pl/Content/93261/doktorat3281.pdf org.pl/Content/93261/doktorat3281.pdf org.pl/Content/93261/doktorat3281.pdf [dostęp: 15.06.2016]. 
 • Wiedźmin. Warownia Starego Morza, http://www.witchersite.pl/ [dostęp: 12.08.2016].
 • Wierzchowski Z., VIII. Zaklęta królowa, [w:] Wierzchowski Z., Z pieśni i powieści ludowych z miasta Ropczyc i okolicy, [b.m., b.r.], Archiwum PTL, syg. 340, http://bajka.umk.pl/ bajka-ludowa/teksty/ [dostęp: 20.02.2018].
 • Witkowski M., Wszyscy jesteśmy z Radomia, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,2 0133176,wszyscy-jestesmy-z-radomia-dlaczego-drugie-pod-wzgledem-wielkosci.html [dostęp: 24.01.2017].
 • Wróblewska V., Ludzkie mięso, 2012, [hasło w:] Sensualność w kulturze polskiej, red. Bolecki W.,http://sensualnosc.ibl.waw.pl [dostęp: 20.09.2017]. Dostępne na academia.edu.
 • Wróblewska V., Przyrodzenie/genitalia, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/przyrodzenie genitalia-328/, 2012, http://sensualnosc.ibl.waw.pl [dostęp: 16.10.2016]. Dostępne na academia.edu.
 • Wróblewska V., Słowo a zmysły – kultura tradycyjna, [hasło w:] Sensualność w kulturze polskiej, red. Bolecki W., 2012, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/slowo-a-zmysly-kultura-tradycyjna-395/ [dostęp: 20.07.2017]. Dostępne na academia.edu.
 • Wróblewska V., Tabu seksualne – kultura ludowa, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/ tabu-seksualne-kultura-ludowa-316/, 2012 [dostęp: 16.10.2016]. Dostępne na academia.edu.
 • Wróblewska V., Usta – mówienie, [hasło w:] Sensualność w kulturze polskiej, red. Bolecki W., 2012, http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/usta-mowienie-928/  [dostęp: 20.07.2017]. www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/92/ [dostęp: 22.10.2016]. Dostępne na academia.edu.
 • Zabrocka A., Kreacja kobiety w „Zamku Sinobrodego”, http://meakultura.pl/publikacje/kreacja-kobiety-w-zamku-sinobrodego-1375, 2015 [dostęp: 20.07.2017].
 • Zagłębiowskie legendy i podania, http://www.zaglebiedabrowskie.org/articles.php?cat_id=3 [dostęp: 12.08.2016].
 • Zbójnicki kulig pod zbójnickim masywem Romanki w Beskidzie Żywieckim, biuro podróży Zbójnicki Travel, http://www.janosik.info/oferta/kuligi_w_beskidach_zbojnickie_pod_ romanka.pdf, [dostęp: 31.03.2017].
 • Zieliński M.G.,Kaplica Cudownego Źródła, zwana Studzienką, http://www.wnmpchelmno.pl/koscioly-i-kaplice/studzienka [dostęp: 06.09.2017].
 • Złota kaczka pod Pałacem Ostrogskich, http://mapa.targeo.pl/zlota-kaczka-pod-palacem-ostrogskich-tamka-39-00-355-warszawa~5928940/zdjecia/adres [dostęp: 12.08.2017].
 • Złota Kaczka. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych, http://zlotakaczka.waw.pl/zlota_kaczka-home-pl.html [dostęp: 12.08.2017].
 • Zmora, nocny gość, http://www.netkobiety.pl/t23770.html [dostęp: 12.08.2016].
 • Żywa Woda. Wapster, http://m.wapster.pl/ZywaWoda/default.aspx?r=LPH [dostęp: 10.12.2016].

 

Nota bibliograficzna

Hasła słownikowe – zgodnie z koncepcją grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Tradycja 1b, nr 1bH 15018483, realizowanego w latach 2015–2018, w ramach którego powstał Słownik polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska – były prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, jak również w zmodyfikowanej postaci publikowane w czasopismach, monografiach oraz monografiach zbiorowych. Bibliograficzne adresy wcześniejszych publikacji odnotowano w zestawieniach opracowań pod poszczególnymi hasłami.