en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Hasła

Badacze/Zbieracze bajek ludowych/Bajarze
Popularne motywy i wątki bajkowe
Teoria bajki – poetyka i antropologia
Bajka ludowa a tradycja – hasła przekrojowe