en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1

Teksty

Materiały z Archiwum Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu do Słownika polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska, oprac. Piotr Grochowski

sygn. autor tytuł uwagi stron treść
195 Biegeleisen Henryk Wielkoludy/Materiały do zagadnienia: wiedza ludowa Ok. 25 drobnych karteczek/notatek 18 (7 MB)
230 Ciechińska Jadwiga Opowiadania zebrane u gazdy Cioślarza w Wiśle na Śląsku Austriackim Kilkanaście testów, pismo trudne do odczytania 36 (28,9 MB)
254 Falkowski Jan Inkluz – diabełek. O sposobie uzyskiwania diabełka z jaja Nie wiadomo, czy było publikowane 3 (2,8 MB)
232 Flizak Sebastian Materiały etnograficzne z Ocieki pow. Ropczyce Teksty podań, bajek, zapisy zwyczajów i wierzeń – raczej niepublikowane 21 (14 MB)
495 Gawełek Franciszek Materiały do kultury duchowej i społecznej Radłowa Opis dawnych obyczajów z okolic Radłowa, a w części końcowej notatek kilka tekstów podań wierzeniowych i opowiadanie o założeniu Radłowa. 20 (13,9 MB)
225 Kapuściński O kowalu mądralu, O kogutku, O chłopie, co siał konopie 3 teksty, 1 prawdopodobnie opublikowany w „Ludzie” 5 (6,3 MB)
961 Krosoń Józef Popiel – duch gór karkonoskich Ciekawa rozprawa, zawiera streszczenia wierzeń i podań, miała zostać opublikowana w „Ludzie” t. 41, ale nie była; maszynopis 50 (61,5 MB)
488 Nieznany List niebieski Koperta zawiera dwa teksty – jeden M. Kietlicza był publikowany, „Lud” , t. 9, s. 170. 6 (6,3 MB)
1389 Omilianowicz Kazimierz Tajemniczy Dwizdun, Kozia nóżka, Mozguniowy dziadek Maszynopis, zapisane na Suwalszczyźnie, 1953 8 (8,2 MB)
222 Siewiński Antoni Błogosławieństwo ojca, Bajaka o Jasiu i Melańce Notatka, że było publikowane w „Ludzie”, ale w Ludzie nie ma; 2 zeszyty, wyraźne pismo 60 (37,3 MB)
224 Siewiński Antoni Różne bajki Częściowo publikowane w „Ludzie”; skopiowano tylko niepublikowane 9 (4,8 MB)
726 Siwak Paweł Bajka o świńskim kożuszku Rękopis czytelny, jeden długi tekst, być może ucznia, dopisek Łuków 1950 16 (19,3 MB)
340 Wierzchowski Zygmunt Z pieśni i powieści ludowych z miasta Ropczyc i okolic Teksty prozatorskie 44 (38,1 MB)
234 Zaleski Stefan Bajki i opowiadania z okolic Krzeszowic Dwa teksty 8 (3,8 MB)

Materiały ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie do Słownika polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska, oprac. Marta Wójcicka

sygn. autor tytuł uwagi stron treść
II/170 Anonim Anonim. Kilka bajek (tytuły bajek: Bajka, Mądry Lejbuś i jego matka, Djabli w gorze; dołączono kilka tekstów piosenek) Kart 11, rękopis; brak danych o czasie i miejscu zapisu przekazów 9
II/260 Gustawicz Bronisław Materiały etnograficzne ze zbiorów Br. Gustawicza bez podanych miejscowości (tytuły bajek: [Na Budzyńskiem…], [W Olczówce…], Matka św. Piotra, O weselu) Pod tekstami niekiedy w nawiasach dodatkowe informacje, np. „Z ustnego podania” lub „Z podania ustnego” 14
II/293 Maj Wawrzyniec (?) Notatki etnograficzne z Sidziny. Powiat Sucha (tytuły bajek: ([Opowiadając o pieniądzach…], Strachy) Kart 7, maszynopis; bajki prawdopodobnie spisał Maj Wawrzyniec, ale jego nazwisko opatrzono znakiem zapytania 5
II/85 Marfiak Ferdynand Notatki etnograficzne z okolic Jordanowa (kilka bajek bez tytułu; tytułowane: Po góralu, O Toczygroszku) Zeszyt w linie, zapis czytelny, rękopis 11
II/177 Olesiński Franciszek Powiat Myślenice, Gmina Wola Radziszowska (Bajki bez tytułu) Zachowana strona tytułowa, tekst mało czytelny, rękopis 6
II/1244 Udziela Seweryn O siedmiu braciach Gąsiorkach, O królu Gwoździku i o Kasieńce. Baśń ludowa Kart 24, wymiary 17x21 cm, papier, pisane atramentem, pocz. XX w. 53
II/2259 Udziela Seweryn Baśnie i podania Skołyszyn d.p. Jasło Kart 28, wymiary 17x21cm, papier, rękopis; bajki prozą, zostały zapisane w 1907 roku od różnych informatorów; ich nazwiska zanotowano pod tekstami opowieści 27
II/312 Udziela Seweryn Materiały etnograficzne z Raciborowic (pow. Kraków) (tytuły bajek: Gdy Pan Jezus po Polsce chodził, O duszy w czerwonym kamieniu, Śmierć czarownicy, O pokutującej księżniczce, O grzesznym synu grzesznego ojca, O złotej gąsce, O dwóch mądrych i jednym głupim, Jak chłop syna diabła sprzedał, O chłopu i czarownicy, O Wróblawym synu, O karcianej królewnie, Martwa sługa, Śmierć kumą, O dobrym myśliwym, O kumotrze..., O kowalu pijaku, O królewnie, co wyszła za dziada, O jeżyku, O żołnierzu tułaczu, O płanetniku, O pokutującym proboszczu, O czarowniku i jego uczniu) 1900 r., zeszyt formatu 17x21cm, papier, pisane atramentem, łącznie kart 34 23

Materiały ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Depozyt Franciszka Kotuli (Dep. FK)* – do Słownika polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska, fot. i oprac. Katarzyna Smyk.

sygn. autor tytuł uwagi stron treść
Dep. FK I-22 Majka Roman Bajki Ludowe. Roman Majka, Czarne zeszyt, rękopis, czytelny; na karcie wstępnej informacja kierowana do Kotuli o zbieraniu bajek w terenie; bajki bez tytułów; strony numerowane; na końcu zeszytu data 21.08.1968 55
Dep. FK I-34 Mastaj Mila Folklor Ludowy. Mila Mastaj. 1970. Pielęgniarka w sanatorium, Folusz, pow. Jasło (tytuły części: 1. Bajki z czasów młodości, 2. O duchach, strachach, dziwolągach, 3. Pieśni i piosenki, 4. O cudach i cudownościach) zeszyt w kratkę, rękopis, czytelny; bajki bez tytułów, jedynie ponumerowane 30
* Zgody na pełne nieodpłatne korzystanie z materiałów udzielił w drodze korespondencji elektronicznej Łukasz Kotula, wnuk Franciszka Kotuli. Korespondencja jest w posiadaniu Damiana Drąga (Muzeum Etnograficzne F. Kotuli w Rzeszowie).

Materiały ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – do Słownika polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska, oprac. Katarzyna Smyk

sygn. autor tytuł uwagi stron treść
MKL AE 135/1 Książek Genowefa Praca konkursowa „Lasowiak-Rzeszowiak”. Opowiadania i bajki (tytuły bajek: Bajka o królewiczu, Tam za dworem jest ścierzyna (!), Raz sierota, Bajka o księciu, Bajka o królu i zamku, Opowieść o biednej jagusi i chrabie (!) jelońskim, Opowiadanie z wojny 1939r., Opowiadanie o dwuch (!) sąsiadach, Opowiadanie o bogatym człowieku, Opowiadanie o bogatym kmieciu i jego córce Marysi, Opowiadanie o dziadusiu i Kasi, Czy wiecie wy ludzie jak to dawniej było, Bajka o Babci i królowej syna) Mała/Ropczyce – miejsce zapisu utworu; zeszyt w kratkę; rękopis, czytelny; teksty wierszowane; bajki odrębnie tytułowane 60
MKL AE 135/3 Książek Genowefa Praca konkursowa „Lasowiak-Rzeszowiak”. Bajki (tytuły bajek: Bajka o wdowie i jej córce Lidce, Bajka o biednym Wojtusiu i Antosi, Ubogi szewczyk) Mała/Ropczyce – miejsce zapisu; zeszyt w kratkę, rękopis, czytelny teksty prozą, bajki tytułowane 18
MKL AE 135/5 Książek Genowefa Praca konkursowa „Lasowiak-Rzeszowiak”. Opowiadania i opowieści (tytuły: Opowieść o pięknym dworze, Bajka o królewiczu, Opowiadanie o rodzinie Maleszów, Opowiadanie o Kasi, Chrabiem (!), żonie Mała/Ropczyce – miejsce zapisu; zeszyt w kratkę, rękopis, czytelny teksty prozą, bajki tytułowane 34
MKL AE 638/1 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Działo się to za króla Sasa…] Pieklica – miejsce zapisu; informator – Anna Ziętek; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 3
MKL AE 638/2 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [W pobliżu miejsca mojego zamieszkania…] Komorów – miejsce zapisu; zanotowała Justyna Sikora; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 1
MKL AE 638/3 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Dawno temu w Przedborzu…] Przedbórz – miejsce zapisu; zanotowała Ewa Wachnicka; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 2
MKL AE 638/4 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Dawno temu powstała wioska Poręby…] Poręby Dymarskie – miejsce zapisu; zanotowała Monika Micek; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 2
MKL AE 638/5 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Owa historia zdarzyła się…] Cmolas – miejsce zapisu; zanotowała Iwona Pyra; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 2
MKL AE 638/6 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Dawno temu…] Nowa Wieś – miejsce zapisu; zanotowała Magdalena Hałdaś; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 3
MKL AE 638/7 Sudoł Józef Legendy z terenu powiatu kolbuszowskiego; [Dawno temu w miejscowości Świerczów…] Świerczów – miejsce zapisu; zanotowała Monika Drzał; rękopis, czytelny; bajka bez tytułu 1

Materiały ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do Słownika polskiej bajki ludowej, red. Violetta Wróblewska, wyb. Roksana Sitniewska i Elwira Wilczyńska, oprac. Violetta Wróblewska

sygn. autor tytuł uwagi stron treść
Arch. PME R. 220 7 informatorów/K.S. Pożywienie Karty z badań terenowych; zapisy ręczne z 18-21.09.1969r.; pow. Brzozów; materiały dotyczące upraw, pożywienia, lokalnych nazw produktów; informacje etnograficzne przydatne do analizy bajek ludowych 18
Arch. PME R. 47 A.B./P.Sz. Wierzenie Karta z badań terenowych; maszynopis; zapis z 20.05.1967r., okolice Hajnówki; anegdota wykorzystując elementy podania wierzeniowego 1
Arch. PME R. 1098 A.K.; B.R./J.Z. O zbójnikach. Opowiadania z nowatorskiego powiatu (tytuły bajek: O zbójniku Gałowi; O Tomku Tatarze Myśliwcu) Karty z badań terenowych; maszynopis; zapisy z lat 1913, 1916 Podhala; 2 bajki o charakterze podań lokalnych 3
Arch. PME R. 10 J.R./J.W. Opowieści Karty z badań terenowych; zapisy ręczne z lat 1957-1959, z okolic Rawy Mazowieckiej; zagadka, opowieści wspomnieniowo- anegdotyczne, niektóre oparte na wątkach o głupich sąsiadach 4
Arch. PME R. 20 J.R./J.W. Opowieści żartobliwe Karty z badań terenowych; zapisy ręczne z VIII.1959r., z okolic Rawy Mazowieckiej; opowieści wspomnieniowo-anegdotyczne, oparte na wątkach bajek komicznych o głupich sąsiadach 4
Arch. PME R. 467 K.B./K.B. Obrzędy rodzinne Karty z badań terenowych; maszynopis, adnotacje ręczne; zapisy z 2-10.11.1973r.; Zaborów, pow. Brzesko, ok. Krakowa; 9 wywiadów; ankiety dotyczące wierzeń i obrzędów związanych ze śmiercią; występują informacje wierzeniowe typowe dla podań ludowych 11
Arch. PME R. 469 M.K./K.B. Obrzędy rodzinne Karty z badań terenowych; maszynopis, adnotacje ręczne; zapisy z 2-10.11.1973r.; Zaborów, pow. Brzesko, ok. Krakowa; 9 wywiadów; ankiety dotyczące wierzeń i obrzędów związanych z ciążą, porodem i chrztem; występują informacje wierzeniowe typowe dla podań ludowych 16
Arch. PME R. 435 S.B./T.A. Gadki kaszubskie Karty z badań terenowych; maszynopis, zapis z 10.1972r.; Borzęstowo, pow. Kartuzy; bajka anegdotyczna o tabace, w części finalnej piosenka na ten sam temat oraz informacje o charakterze obyczajowym 4

Materiały ze zbiorów Muzeum etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

sygn. autor tytuł uwagi stron treść