en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
ilustracja il. Kamil Mackiewicz, [w:] Antonii Czajkowski, Baśń o żelaznym wilku i pięknym królewiczu: z podania gminnego, Gebethner i Wolff, Warszawa 1928, s. 32/33.

Copyright


Kontakt: bajka@umk.pl
 
Kierownik projektu badawczego:
Violetta Wróblewska - viola@umk.pl
Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej KK UMK - folk@umk.pl
 
Opracowanie informatyczne i techniczne:
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK
 
Projekt graficzny:
Sara Sędzicka
 


Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © Intytut Nauk o Kulturze Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu