en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Kamil Łażewski Kamil Łażewski

Kamil Łażewski

Magister filologii polskiej oraz licencjat kulturoznawstwa. Doktorant literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rypinie (w klasie gitary klasycznej i fortepianu) oraz pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i etyki. Zajmuje się badaniami nad obecnością elementów rodzimego folkloru chłopskiego na przestrzeni epok w poszczególnych polskich tekstach religijnych (katolickich), przynależących gatunkowo do literatury użytkowej. Zainteresowania badawcze: teoria literatury, polski folklor wiejski, religijność i pobożność ludowa, literatura SF i fantasy, trawestacje tradycyjnych mitów i narracji w filmie i literaturze. Jest autorem artykułu Trawestacje tradycyjnych wyobrażeń związanych z ogniem w świecie filmów animowanych Walta Disneya (w: Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni, 2020).


Kontakt: kamil@ukw.edu.pl

Opracowane hasła: