en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Adrian Mianecki Adrian Mianecki

Adrian Mianecki

Doktor, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół folklorystyki, zwłaszcza zagadnień związanych z genologią i systematyką literatury ustnej, badań porównawczych folkloru tradycyjnego i współczesnego, tabloidów i Internetu jako mediów folklorystycznych; antropologii kultury, w tym przemian religijności tradycyjnej, teorii mitu, zagadnienia wykorzystania danych etnograficznych w badaniach nad przedchrześcijańską religią Słowian; teorii i historii literatury. Publikował swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorem haseł z zakresu antropologii kulturowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, a także monografiiStworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku (2010). Redaktor bądź współredaktor tomów:Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, współred. Violetta Wróblewska (2002),Folklor w badaniach współczesnych, współred. Agnieszka Osińska, Luiza Podziewska (2005), Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, współred. Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska, Artur Trapszyc (2007), Do Torunia kupić kunia. W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współred. Hubert Czachowski (2008), Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, współred. Violetta Wróblewska (2011), Grabiński, współred. Tomasz Pudłocki (2013), W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy (2013), Adam Fischer, współred. Piotr Grochowski (2015), Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej, współred. Sylwia Gil (2016) [w druku], Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw w Azji Południowo-Wschodniej (2016) [w druku].


Kontakt: mianecki@umk.pl

Opracowane hasła: