en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Hanna Ratuszna Hanna Ratuszna

Hanna Ratuszna

Profesor  w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii polskiej oraz filozofii. Zajmuje się literaturą polskiego i europejskiego modernizmu, związkami literatury i sztuki (w szczególności malarstwa), wpływami koncepcji filozoficznych na literaturę i sztukę. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek: „Wieczność w człowieku”. O młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (2005), „Błysk obrazu” – z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski (2009), „Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej (2014) oraz redaktorką i współredaktorką tomów: Z problematyki krótkich form narracyjnych. Nowela młodopolska (2006), Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz, współred. Janusz Kryszak (2006), Krótkie formy dramatyczne (2007), Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu (2009), Młodopolska synteza sztuk, wspólred. Radosław Sioma (2010), Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej, wspólred. Adam Jarosz (2013). Jest redaktorką naczelną czasopisma „Litteraria Copernicana”.


Kontakt: ikaa@umk.pl

Opracowane hasła: