en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Tomasz Kalniuk Tomasz Kalniuk

Tomasz Kalniuk

Doktor, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z obszaru relacji kultura – religia – tożsamość. Prowadzi badania nad kulturą i religijnością ludową w kontekście przemian tożsamościowych wybranych grup. Zainteresowany zjawiskami społecznego i kulturowego wykluczenia oraz sposobami kreacji obcych w kulturze. Autor licznych artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych oraz monografii Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku (2014) oraz Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica) 2019.


Kontakt: tekantrop@umk.pl

Opracowane hasła: