en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Robert Piotrowski Robert Piotrowski

Robert Piotrowski

Magister etnologii, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pracował w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki chłopskiej kultury materialnej i duchowej, a przede wszystkim problematyki z zakresu demonologii. Publikował artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Współredagował czasopismo „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny” (UMK) oraz „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.


Kontakt: r.pier@wp.pl

Opracowane hasła: