en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Roksana Sitniewska Roksana Sitniewska

Roksana Sitniewska

Magister filologii polskiej oraz licencjat kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się związkami literatury i folkloru, ludowymi obrzędami rodzinnymi oraz społeczno-kulturowymi przemianami na wsi polskiej po 1945 roku. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką haseł z zakresu antropologii kulturowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, a także współredaktorką tomu Folklor – tradycja i współczesność, współred. Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (2016). W latach 2014-2015 współredagowała czasopismo studencko-doktoranckie „Tesktura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy”.


Kontakt: roksana.sitniewska@gmail.com

Opracowane hasła: