en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Piotr Grochowski Piotr Grochowski

Piotr Grochowski

Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; folklorysta, kulturoznawca, etnolog. Zajmuje się badaniem kultur tradycyjnych (zwłaszcza folkloru słownego i praktyk obrzędowych), XIX-wiecznej literatury popularnej (pieśni nowiniarskie i dziadowskie, druki jarmarczno-odpustowe), różnych form folkloru współczesnego (dowcipy, plotki, pogłoski, teorie spiskowe, folklor internetowy) oraz współczesnego rodzimowierstwa słowiańskiego. Autor książek Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach (2009), Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w. (2010), Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne (2016), O tym nie wolno mówić... Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali (2019). Redaktor bądź współredaktor tomów: Folklor w dobie Internetu, współred. Gabriela Gańczarczyk (2009), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców (2013) oraz Adam Fischer, współred. Adrian Mianecki (2015).


Kontakt: groch@umk.pl

Opracowane hasła: