en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Iwona Rzepnikowska Iwona Rzepnikowska

Iwona Rzepnikowska

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Folklorystka i literaturoznawczyni, autorka licznych prac o przekładzie tekstów folklorystycznych, rosyjskiej i polskiej bajce magicznej, bajce zwierzęcej, o wzajemnych relacjach folkloru i literatury i o micie bohaterskim czasów komunizmu. Publikowała swe artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej) (1997) oraz Rosyjska i polska bajka magiczna w kontekście kultury ludowej (2005). Redagowała tom Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku (2009).


Kontakt: iwo@umk.pl

Opracowane hasła: