en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Iwona Rzepnikowska Iwona Rzepnikowska

Iwona Rzepnikowska

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Słowiańskiej Instytutu Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Folklorystka i literaturoznawczyni, autorka licznych prac o przekładzie tekstów folklorystycznych, rosyjskiej i polskiej bajce magicznej, bajce zwierzęcej, o wzajemnych relacjach folkloru i literatury i o micie bohaterskim czasów komunizmu. Publikowała swe artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej) (1997) oraz Rosyjska i polska bajka magiczna w kontekście kultury ludowej (2005). Redagowała tom Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku (2009).


Kontakt: iwo@umk.pl

Opracowane hasła: