en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Olga Zadurska Olga Zadurska

Olga Zadurska

Doktor, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa oraz studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się polską kulturą ludową oraz tradycyjnym folklorem słownym. Zajmują ją zwłaszcza zagadnienia związane z ludową religijnością, synkretyzmem wierzeniowym, kategorią obcości oraz mechanizmami wykluczenia społecznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują także związki literatury i folkloru, zjawiska z zakresu folkloru współczesnego oraz kultury popularnej. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką monografiiNaznaczeni od Pana Boga. Obcy wśrod swoich na wsi polksiej XIX i początku XX wieku (2021), a także (jako Olga Wachcińska) haseł z zakresu antropologii kulturowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. W. Bolecki i ksiażki Polskie zamówienie ludowe. Tekst i kontekst (2013). W latach 2011-2014 współredagowała czasopismo studencko-doktoranckie „Tesktura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy”, którego była współzałożycielką.


Kontakt: olga.zadurska@gmail.com

Opracowane hasła: