en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Elwira Wilczyńska Elwira Wilczyńska

Elwira Wilczyńska

Doktor, asystentka w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Absolwentka filologii polskiej i etnologii oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na polskiej kulturze ludowej, w szczególności na tradycyjnym folklorze ustnym i jego antropologicznej interpretacji. W tym obszarze zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem tekstów folkloru w badaniach historii kultury i mentalności. Interesuje się także kategorią inności zarówno w kulturach tradycyjnych, jak i w kulturze współczesnej. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką monografii Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku (2019), haseł z zakresu antropologii kulturowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, a także współredaktorką tomów Folklor – tradycja i współczesność, współred. Roksana Sitniewska, Violetta Wróblewska (2016) i Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych (2021), współred. V. Wróblewska.


Kontakt: elwirawilczynska@gmail.com

Opracowane hasła: