en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rosyjskim i polskim folklorem słownym, komparatystyką bajkoznawczą, gatunkami e-folkloru i postfolkloru, modyfikacją tradycji ludowych w folklorze współczesnym, w tym adaptacją elementów ludowej tradycji znachorskiej do nowych realiów kulturowych, zwłaszcza aktualnych uwarunkowań komunikacyjnych i ekonomicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Interesuje się etnografią Rosji i innych krajów słowiańskich oraz ikonografią i religią prawosławną. Publikowała artykuły w licznych polskich i zagranicznych czasopismach oraz pracach zbiorowych. Jest autorką monografii: „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata (2011) oraz Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych (2016).

 


Kontakt: a.golebiowska@suchorscy.pl

Opracowane hasła: