en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rosyjskim i polskim folklorem słownym oraz modyfikacją tradycji ludowych w folklorze współczesnym. Obecnie bada procesy adaptacji elementów ludowej tradycji znachorskiej do nowych realiów kulturowych, zwłaszcza aktualnych uwarunkowań komunikacyjnych i ekonomicznych. Interesuje się etnografią Rosji i innych krajów słowiańskich oraz ikonografią i religią prawosławną. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką monografii: „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata (2011).


Kontakt: a.golebiowska@suchorscy.pl

Opracowane hasła: