en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Violetta Wróblewska Violetta Wróblewska
fot. Andrzej Romański

Violetta Wróblewska

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze – w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Pracowni Badań nad Folklorem. Zajmuje się folklorem tradycyjnym i współczesnym, kulturą i literaturą dziecięco-młodzieżową oraz popularną. Jest autorką haseł z zakresu kultury ludowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007), „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci (2014) oraz redaktorką bądź współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej, współred. Adrian Mianecki (2002), W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace poświęcone profesorowi Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, współred. Maria Jakitowicz (2003), Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, współred. Maria Jakitowicz (2007), Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, współred. Adrian Mianecki (2011), Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta, współred. Artur Trapszyc (2011), Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, współred. Wojciech Olszewski (2012), Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015), Folklor – tradycja i współczesność, współred. Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska (2016), Kultura wsi w egodokumentach, współred. H. Czachowski (2016), Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, współred. H. Ratuszna, M. Wiśniewska (2017).


Kontakt: viola@umk.pl

Opracowane hasła: