en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Violetta Wróblewska Violetta Wróblewska
fot. Andrzej Romański

Violetta Wróblewska

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze – w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Pracowni Badań nad Folklorem. Zajmuje się folklorem tradycyjnym i współczesnym, kulturą i literaturą dziecięco-młodzieżową oraz popularną. Jest autorką haseł z zakresu kultury ludowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007), „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci (2014), autorką edycji źródeł Bajka ludowa na Kujawach (Antologia tekstów z lat 1955-1966) (2022) oraz redaktorką bądź współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej, współred. Adrian Mianecki (2002), W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace poświęcone profesorowi Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin (2003), współred. Maria Jakitowicz, Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej (2007), współred. Maria Jakitowicz, Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej (2011), współred. Adrian Mianecki, Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta (2011), współred. Artur Trapszyc, Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania (2012), współred. Wojciech Olszewski, Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015), Folklor – tradycja i współczesność (2016), współred. Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Kultura wsi w egodokumentach (2016), współred. H. Czachowski, Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej (2017), współred. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, Folklor polski i litewski (2021), współred. A. Baranow, J. Ławski, Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych (2021), współred. E. Wilczyńska.


Kontakt: viola@umk.pl

Opracowane hasła: