en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Violetta Wróblewska Violetta Wróblewska

Violetta Wróblewska

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się folklorem tradycyjnym i współczesnym, kulturą i literaturą dziecięco-młodzieżową oraz popularną. Jest autorką haseł z zakresu kultury ludowej w internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007), „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci (2014) oraz redaktorką bądź współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej,(2002) współred. Adrian Mianecki, W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace poświęcone profesorowi Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin (2003), współred. Maria Jakitowicz, Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej (2007), współred. Maria Jakitowicz, Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej (2011), współred. Adrian Mianecki, Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta (2011), współred. Artur Trapszyc, Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania (2012), współred. Wojciech Olszewski, Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015), Folklor – tradycja i współczesność (2016), współred. Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Kultura wsi w egodokumentach (2017), współred. Hubert Czachowski, Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej (2017), współred. Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska. Współredaktorka czasopisma "Literatura Ludowa".


Kontakt: viola@umk.pl

Opracowane hasła: